Biblioteka - erdvė bendruomenės veiklai

Šaltinis: Webjunction.org
Neseniai Majamio viešųjų bibliotekų tinklas paskelbė apie įdomią iniciatyvą "100 puikių Majamio bibliotekų ateities idėjų". Šis projektas - tai forumas socialiniame tinkle Facebook. Jame buvo kviečiami diskutuoti ir pasisakyti, kaip geriau pritaikyti Majamio bibliotekas bendruomenės veiklai ir dialogui, visi gyventojai. Diskusija iš tiesų buvo sėkminga. Joje dalyvavo net 600 asmenų, pasiūlyta 150 idėjų. Visa kampanija truko dešimt dienų.

Šios iniciatyvos ištakos - bandymas persvarstyti bibliotekos kaip viešosios erdvės vaidmenį. Iš tiesų, nemažai kalbama apie tai, kad viešosios bibliotekos - tai prieinama, saugi ir demokratiška viešoji erdvė, todėl puikiai tinka įvairioms bendruomenės iniciatyvoms. Bibliotekininkai suprato, kad vietos bendruomenės atstovai tikriausiai turi nemažai pasiūlymų, kaip geriausiai pritaikyti bibliotekų erdves jų poreikiams. Projektas pasirodė įdomus ir valdžios atstovams, išplatinus galutinę ataskaitą paaiškėjo, kad yra noras įgyvendinti nemažai piliečių pasiūlymų.

Kai kurios bibliotekų ateities plėtros kryptys, paslaugų idėjos, kurios išaiškėjo diskusijoje:

  • Skaitmeninės dirbtuvės - bendruomenei skirtas mokymosi centras, kuris aprūpina vartotojus visais skaitmeniniais kūrybai reikalaingais įrankiais ir technologijomis (pvz., trimačių spausdintuvų laboratorija, muzikos kūrinių redagavimo programos, mobilieji įrenginiai ir pan.).
  • Daugiafunkcinės bibliotekų erdvės - bibliotekų patalpos turėtų būti pritaikytos įvairioms bendruomenės iniciatyvoms ir projektams, o ne tik tylioms studijoms ir skaitymui. Pageidautina, kad bibliotekų darbo laikas irgi būtų lankstesnis ir atlieptų bendruomenės poreikius.
  • Orientacija į bendruomenės poreikius - bibliotekos turėtų užtikrinti, kad jų darbuotojai nuolat inicijuotų naujus projektus bendruomenei, daugiau pritaikytų bendruomenės poreikiams bibliotekų paslaugas. Ši veikla turėtų būti vykdoma nuolat, todėl bibliotekoje turi dirbti specialistai, pasiryžę ir mokantys bendrauti su vietos gyventojais.
  • Bibliotekos turėtų bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kad gebėtų kuo geriau įgyvendinti bendruomenei svarbius tikslus ir iniciatyvas. Bendradarbiavimas leidžia pasiekti didesnių rezultatų.
  • Bibliotekose turėtų būti teikiama bendruomenei svarbi informacija ir konsultacijos - pvz., kaip susirasti darbą, sumokėti mokesčius ir pan. 

Daugiau idėjų ir pasiūlymų pateikiama projekto ataskaitoje (anglų k.). Gal ir mūsų bibliotekoms kai kurie pasiūlymai pasirodytų įdomūs?

Parengta pagal:

100 great ideas: the future of libraries [interaktyvus]. [2015] [žiūrėta 2015 m. kovo 2 d.]. Prieiga per internetą: https://www.dropbox.com/sh/bms756giuec7rir/AACDJ3Gfn9IHsLyx5TBgDkP5a/100GreatIdeas_FutureofLibraries.pdf?dl=0

PETERSON, Jennifer. Great ideas for innovative community engagement. Iš Webjunction [interaktyvus]. 11 February 2015 [žiūrėta 2015 m. kovo 2 d.]. Prieiga per internetą: http://www.webjunction.org/news/webjunction/great-ideas-for-innovative-community-engagement.html

Komentarai

Populiarūs įrašai