Projekto DiXL rezultatai: mokymosi visą gyvenimą programos sklaida bibliotekose


2012-2014 m. vykdytas projektas DiXL siekė sukurti Mokymosi visą gyvenimą programos rezultatų sklaidos modelį bibliotekose.

Siekiant sėkmingai ir plačiai panaudoti Mokymosi visą gyvenimą programos projektų rezultatus yra labai svarbu užtikrinti mokymosi visą gyvenimą organizacijų bei bibliotekų efektyvų bendradarbiavimą. Tokią išvadą paskelbė projekto „Mokymosi visą gyvenimą programos rezultatų sklaida bibliotekose“ (www.dixl.eu) dalyviai.
Projekto metu sukurtas novatorškas projektų rezultatų sklaidos modelis. Šis modelis yra publikuotas visomis projekto partnerių kalbomis ir jį galima parsisiųsti iš projekto tinklapio:
Projekto metu kiekvienoje projekto partnerių šalyje buvo išbandyti novatoriški bibliotekų ir mokymosi visą gyvenimmą organizacijų bendradarbiavimo būdai. Remiantis gerosiomis pilotinio bandymo praktikomis sukurtas savarankiško mokymosi priemonių rinkinys, kuris yra atvirai prieinamas visiems: http://lpf.lt/dixl/lt/main
Projekte asocijuotais partneriais dalyvavusios bibliotekos savo tinklaraščiuose patalpino nuorodą į projekto metu viešinamų tematinių Mokymosi visą gyvenimą projektų tinklalapius: http://lpf.lt/LLP/.

Viešinamų projektų temos:

· Moterų ir vyrų lygybė

· Kalbų mokymasis bei kultūrinis bendravimas

· Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas mokymuisi

· Sauga darbe

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo: tiek viešinant projektus, tiek dalyvaujant poreikių analizės tyrime, kurio rezultatai taip pat yra atvirai prieinami projekto interneto svetainėje: http://dixl.eu/wp-content/uploads/NARreport_final_LT_27102014.pdf
  
Daugiau informacijos gali suteikti projekto partneris Lietuvoje
Socialinių inovacijų fondas / www.lpf.lt; 8 37 206575; sif@lpf.lt
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Komentarai

Populiarūs įrašai