Įkvėpiantis skaitmeninis mokymasis interaktyviose klasėse

Šaltinis: WebQuests
Norėčiau pristatyti skaitytojams interaktyvią svetainę WebQuests, kuri pateikia puikų pavyzdį, kaip galima kūrybiškai panaudoti kultūros paveldą švietime. Ši svetainė ir joje pateikiami įrankiai sukurti Jungtinėje Karalystėje vykdytame projekte Interaktyvūs nacionalinių muziejų mokymo(si) ištekliai. Projekte dalyvavo devyni nacionaliniai muziejai ir galerijos. Projekte ketinta sukurti modernias mokymo ir mokymosi priemones, kurios leistų ugdyti kritinį besimokančiųjų mąstymą, sukurtų įkvėpiančią ir įtraukiančią mokymosi aplinką. Visi pastebėjome, kad mokymasis vyksta žymiai sklandžiau, jei procesas yra įdomus, leidžia ne tik pasyviai priimti informaciją, bet kelti klausimus ir tyrinėti. Šios šiuolaikinio mokymosi savybės atsispindėjo ir WebQuests idėjoje.

Šaltinis: WebQuests
WebQuests susideda iš interaktyvių teminių užduočių arba savotiškų teminių kelionių, kuriose besimokantysis nagrinėja tam tikrą istorinį reiškinį ir skaitmenintus objektus, gaudamas tam tikrą užduotį. Pavyzdžiui, vienur jis yra karalienės Elžbietos I portreto tapytojas, kitur karo žurnalistas. Taigi užduotys pateikia besimokančiajam iššūkį, kurį jis turėtų įveikti, nagrinėdamas ir sužinodamas daugiau apie kultūros paveldo objektus. Besimokantysis virtualioje erdvėje turi įrankių užduočiai atlikti - jis gali žymėti objektus, kurti savo užrašus. Pavyzdžiui, užduotyje, kurioje besimokantysis turi nutapyti karalienę Elžbietą I, jam reikia išanalizuoti karalienės portretus jaunystėje, išsirinkti tinkamus, pastebėti juvelyrinius dirbinius ir aprangos ypatumus ir parengti trumpą kalbą apie tai, kaip būtų tapomas portretas, kokie dailininkų darbai būtų tinkami norint nutapyti karalienę, bet neturint galimybių ją pamatyti.

WebQuest - tai, mano galva, puikus būdas sudominti mokinius, ugdyti jų kritinį mąstymą, nes jie turėtų patys nuolat aktyviai priimti sprendimus. Be to, tokios užduotys lavina ir darbo kompiuteriu įgūdžius. Tai sėkmingas pavyzdys, kuriuo gali pasinaudoti ir Lietuvos atminties institucijos.

Komentarai

Populiarūs įrašai