Bibliotekininko portretas - pagrindinės tendencijos

Žurnale "New Library World" pasirodė įdomus straipsnis apie visuomenės požiūrį į bibliotekininką, t.y. kaip vertinama, suvokiama ši profesija, kokie dominuoja stereotipai. Straipsnyje išanalizuoti bibliotekininko profesijos suvokimo tyrimai už 2000-2013 metų laikotarpį, iš viso - 60 straipsnių anglų kalba. Išnagrinėjus straipsnius paaiškėjo ir pagrindinės vertinimo temos - visuomenės požiūris į bibliotekininką, pačių bibliotekininkų vertinimai, studentų požiūris į bibliotekininką, žiniasklaidoje, filmuose dominuojantis požiūris. Apibendrinus visą gautą medžiagą paaiškėjo tokios išvados.

Paaiškėjo, kad teigiamai vertinant bibliotekininko profesiją išskiriami tokie specialisto bruožai: protingas, entuziastingas, rūpestingas, draugiškas. Teigiamas bibliotekininko profesijos vertinimas dominavo vaikams skirtose knygose, kai kuriuose laikraščiuose.

Tyrėjams teko konstatuoti, kad kol kas analizė rodo, jog dominuoja neigiami požiūriai ir stereotipai, susiję su bibliotekininko profesija:

a) "senmergės įvaizdis" - profesija beveik išimtinai siejama su moteriška lytimi, dažniausiai akcentuojant amžių. Pažymėtina, kad toks stereotipas dominavo tiek Šiaurės Amerikos šalyse, tiek Europje.

b) visuomenėje nevertinami ir nematomi - tyrimai rodo, kad bibliotekininko profesija vertinama mažiau, nei kitos (pvz., inžinierio, gydytojo, ekonomisto), įskaitant keliamus reikalavimus, reikiamus gebėjimus ir žinias, atlyginimą  ir pan. Įdomu, kad nepaisant to, jog akademinėse bibliotekose teikiama daug naujų paslaugų, kinta studentų aprūpinimas ištekliais, pastarieji vertina bibliotekininko profesiją neigiamai arba visai nenutuokia apie jo egzistavimą.

c) filmuose ir literatūroje, ypač humoristinėje, vyrauja neigiami bibliotekininkų stereotipai, bibliotekininkas neretai tampa pajuokos objektu.

Nagrinėjamuose straipsniuose autoriai aptiko ir požiūrio į bibliotekininką priežasčių aptarimą bei rekomendacijas. Įdomu, bet manoma, kad viena iš neigiamo požiūrio priežasčių yra pačių bibliotekininkų padidintas nerimas dėl to, kaip jie viešai atrodo. Tačiau, regis, čia autoriai ne visai aiškiai gali apsispręsti, kas atsirado anksčiau - ar neigiamas profesijos suvokimas, ar padidintas nerimas dėl to. Tačiau daugelis tyrinėtojų siūlo bibliotekininkams inicijuoti profesijos marketingo kampanijas, akcentuoti tokius vaidmenis kaip bibliotekininkas-mokytojas, technologijų novatorius ir pan.

Parengta pagal:

VASSILAKAKI, Evgenia;  MONIAROU-PAPACONSTANTINOU, Valentini. Identifying the prevailing images in library and information science profession: is the landscape changing? New Library World [interaktyvus]. 2014, Vol. 115 Iss 7/8 [žiūrėta 2014 m. rugpjūčio 22 d.]. Prieiga per Emerald Publishing Group Ltd.

Komentarai

Populiarūs įrašai