Lietuvos gyventojų naudojimosi bibliotekomis įpročiai

LR Kultūros ministerijos užsakymu atlikto tyrimo "Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis" rezultatai rodo, kad bibliotekomis per pastaruosius metus naudojosi 36 proc. apklaustųjų. Pusė apklaustųjų lankėsi bibliotekose reguliariai (t.y. daugiau kaip 7 kartus).

Dažniausiai gyventojai užsuka  į biblioteką pasiimti knygų, kai kurie - lankosi skaityklose ir naudojasi internetu. Įdomu, kad labai retas gyventojas ateina į biblioteką vien tik pasinaudoti internetu.

Tarp bibliotekų skaitytojų dominuoja 15-29 amžiaus moterys, įgijusios aukštą išsilavinimą, dirbančios kvalifikuotą darbą ar studijuojančios, gaunančios mažesnes pajamas.

Šie rezultatai rodo, kad bibliotekoms yra nemažai erdvės tobulėti.

Daugiau apie tyrimą žr.:

Lietuvos gyventojai aktyviai naudojasi bibliotekų paslaugomis [interaktyvus]. 2014-07-16 [žiūrėta 2014 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Lietuvos-gyventojai-aktyviai-naudojasi-biblioteku-paslaugomis

Komentarai

Populiarūs įrašai