Projekto LiBiTOP galimybių studija ir baigiamoji konferencija

Manto Pelakausko nuotrauka: kalba projekto vadovė Irena Krivienė
Daugiau kaip du metus vykęs analogų neturintis tyrimų projektas LiBiTOP eina į pabaigą. Parengtas pagrindinis projekto rezultatas - galimybių studija. Joje pateikiamos rekomendacijos dėl Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų vaidmenų Lietuvos bibliotekų sistemoje, strateginių valdymo sprendimų. Galimybių studija turėtų būti įdomi ne tik tirtoms bibliotekoms ir jas kuruojančioms ministerijoms, bet visoms Lietuvos bibliotekoms. Joje pateikiamos rekomendacijos, kurios turi įtaką viso Lietuvos bibliotekų tinklo plėtrai artimiausiu dešimtmečiu.

Projekto rezultatai pristatyti gegužės 29 d. puikiai nuteikiančioje ir dalyvius įkvepiančioje Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro erdvėse vykusioje baigiamojoje projekto LiBiTOP konferencijoje "Lietuvos bibliotekos - kūrybingai visuomenei: idėjų žemėlapis". Renginys skirtas pristatyti ir diskutuoti apie pagrindinius projekto rezultatus. Diskusijose dalyvavo bibliotekų vadovai ir vadybininkai, įvairių ministerijų ir žinybų, bibliotekų profesinių asociacijų ir organizacijų atstovai.
Manto Pelakausko nuotrauka: darbas sekcijoje "Lietuvos bibliotekos 2023"

Konferenciją sudarė dvi dalys: įvadinė, lygiagrečios sekcijos. Įvadinėje dalyje išsamiai pristatyta projekto eiga, valdymas ir atlikti tyrimai. Jūsų dėmesiui pateikiame pranešimų skaidres.

Irena Krivienė, projekto LiBiTOP vadovė apžvelgė projekto tikslus, eigą, valdymo ir tyrimų sprendimus.

Prof. dr. Elena Macevičiūtė aptarė bibliotekų scenarijų tyrimų rezultatus ir panaudojimą formuluojant rekomendacijas.

Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė pristatė Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų strategijų ir veiklos vertinimo studiją.

Doc. dr. Zinaida Manžuch aptarė galimybių studijoje pateiktas rekomendacijas.

Toliau diskusijose ir interaktyvus darbas tęsėsi teminėse sekcijose:
  • Lietuvos bibliotekos 2023: optimaliausios veiklos strategijos. Šioje sekcijoje pristatyti Lietuvos bibliotekų ateities scenarijai iki 2023 m. ir svarstytos, kokios strategijos labiausiai tinkamos atskirų scenarijų situacijose. Dalyviai pabrėžė, kad svarbu kurti bibliotekų darbuotojų motyvavimo, kompetencijos kėlimo sistemą. Anot jų, ateityje bibliotekoms būtų perspektyvų pasiūlyti daugiau eksperimentinių e.paslaugų.
  • Partnerystė - bibliotekų lyderystei. Šioje sekcijoje svarstyta svarbi galimybių studijos įžvalgą apie bendradarbiavimo tinklų stiprinimą Lietuvos bibliotekų sistemoje. Diskusijoje svarstytos bendradarbiavimo tarp viešųjų, mokyklų ir akademinių bibliotekų perspektyvos. Paaiškėjo, kad visos bibliotekos turi bendrų interesų vartotojų informacinio raštingumo ugdymo, bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimo, moksleivių profesinio orientavimo, pedagogų informacinio aprūpinimo ir kitose srityse. 
  • Manto Pelakausko nuotrauka: darbas sekcijoje "Partnerystė - bibliotekų lyderystei"
  • Į vartotoją orientuotos bibliotekų paslaugos ir procesai. Ši sekcija skirta bibliotekų strategijų ir veiklos vertinimo studijos įžvalgai apie vidinių procesų tobulinimą aptarti. Nagrinėtos vartotojų lūkesčių ir vidinių bibliotekų procesų sąsajos, procesų tobulinimo perspektyvos.

Tikimės, kad šis projektas ir konferencija paskatins tolesnes diskusijas apie viso Lietuvos bibliotekų tinklo potencialo stiprinimą ir panaudojimą įvairiems valstybės tikslams įgyvendinti.

Komentarai

Populiarūs įrašai