Suaugusiųjų švietimas: bibliotekininkės-andragogės patirtis Italijoje

Nuotraukos - žinutės autorės
Bibliotekos pastaruoju metu tampa vis modernesnėmis ir labiau patraukliomis vartotojui, teikiama vis daugiau naujų paslaugų. Užsukę į biblioteką  jau ne tik galite pasiskolinsite į namus patikusią knygą, bet gauti kitokių paslaugų, pvz. dalyvauti nemokamuose bibliotekų organizuojamuose mokymuose. Bibliotekoms besikeičiant, turi keistis ir pats bibliotekininkas. Tobulėti, semtis naujų žinių, imtis naujų veiklų. Ir svarbiausia nebijoti pokyčių.

Norėčiau viena patirtimi pasidalinti su jumis. Dirbu Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje,  Elektroninės informacijos skaitykloje. Mūsų biblioteka intensyviai vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą, bibliotekininkai-andragogai moko gyventojus kompiuterinio ir informacinio raštingumo. Jau keleri metai kaip pati vedu mokymus gyventojams bei ruošiu naujas temas. Pradžioje buvo keista, neįprasta, bet įdomu, nauja patirtis. Patiko. Atsiradus galimybei kelti andragogo kvalifikaciją užsienyje, pateikiau paraišką Švietimo mainų  paramos fondui, įgyvendinančiam Mokymosi visą gyvenimą programą Grundtvig finansavimui gauti kvalifikacijos tobulinimui užsienyje.

Taigi 2014 m. kovo 17-21 dienomis Italijoje, Reggio Emilia miestelyje prasidėjo kvalifikacijos kėlimo kursai „Training teachers and trainer: educational and psychological strategies for adult trainers“ (Mokymai mokytojams ir treneriams: mokymosi ir psichologinės strategijos suaugusiųjų instruktoriams).  Kursuose dalyvavo 5 šalių atstovai iš Vokietijos (2), Čekijos (1), Kipro (1) ir Lietuvos (1).

Lietuvai atstovavau aš, bibliotekininkė-andragogė iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos. Mūsų mokymai vyko nedideliame šiaurės Italijos miestelyje Reggio Emilia, nutolusiame nuo Bolonijos apie 50 km. Šis nedidukas miestelis garsėja inovatyviais švietimo srities pasiekimais.

Kursus organizavo L'Arcobaleno Servizi by Progetto Crescere Società Cooperativa Sociale, tai ne pelno organizacija, kurios misija ir veikla yra  skleisti žinias apie mokymosi negalią bei teikti mokymo paslaugas instruktoriams, mokytojams ir kitoms švietimo organizacijoms nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Taip pat organizacijoje dirbantys profesionalūs psichologai, terapeutai, kalbos, judesio specialistai teikia klinikines paslaugas; diagnozuoja ir gydo mokymosi negalias bei kitus sutrikimus, bei veda mokymus suaugusiųjų švietimo specialistams. Mokymus vedė profesionalios lektorės-psichologės, suaugusiųjų švietimo instruktorės. Daug dėmesio buvo skiriama suaugusiojo mokinio portreto pažinimui.

Visi žinome, kad vaikai ir suaugusieji yra labai skirtingi, ir jų mokymas taip pat negali būti vienodas. Dirbti su suaugusiais yra žymiai sunkiau, kadangi, tai žmonės su jau susiformavusiu, mąstymu, gyvenimiška patirtimi, tam tikru žinių bagažu, taip pat jų požiūris į mokymasi skiriasi. Lektorės mokė, kad geras suaugusiųjų švietėjas, instruktorius, andragogas gali būti tik toks žmogus, kuris geba užmegzti kontaktą bei emocinį ryšį su auditorija, sudominti ir motyvuoti mokytis.


Suaugusiesiems labai svarbu žinoti, dėl ko jie mokosi, kodėl jiems tai naudinga ir kaip jie galės tas žinias panaudoti. Buvo labai įdomios ir įtraukiančios paskaitos, nes nemažai sužinojau, ir šias žinias galėsiu panaudoti dėstydama gyventojams. Taip pat mokinomės, kokius komunikavimo būdus naudoti dirbant su suaugusiais, kalbėjome ir diskutavome apie atstumo (erdvės) supratimą, neverbalinę komunikaciją, aiškinomės,  kokius geriausia metodus naudoti mokinimuisi, aptarėme kaip formuoti grupes suaugusiųjų mokymuisi, kaip dirbti grupėje. Aiškinomės mokytojo ir instruktoriaus vaidmenų paskirtį, panaudojimą suaugusiųjų švietime. Mokymai susidėjo iš teorinės dalies (paskaitų) ir praktinių užsiėmimų. Tai, ką per paskaitas sužinodavome, turėjome išbandyti praktiškai atlikdami dėstytojų paruoštas užduotis bei žaidžiant žaidimus, vaidinant.

Paskaitos vyko anglų kalba, todėl turėjau puikią galimybę pagilinti savo anglų kalbos žinias, ypatingai klausymosi bei kalbėjimo įgūdžius, taip pat sužinojau nemažai naujų terminų, sąvokų, tokiu būdų gerokai praplėčiau anglų k. žodyną. Taip pat turėjau galimybę su kitais kursų dalyviais pasidalinti savo patirtimi mokant gyventojus, sulaukiau nemažai naudingų patarimų.
Keičiantis bibliotekoms, nebijokime keistis patys, išbandyti naujas tobulėjimo galimybes ar iššūkius.

Parengė Rasa Valiulytė
Vyresnioji bibliotekininkė
Elektroninės informacijos skaitykla
Informacijos paslaugų skyrius
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Komentarai

Populiarūs įrašai