Akademinių bibliotekų prioritetai ir veiklos aktualijos naujausiame tyrime

Kovo mėnesį paskelbta naujausia JAV akademinių bibliotekų apklausos ataskaita. Tyrime dalyvavo 499 bibliotekų vadovai. Apklausoje, kuri vykdoma jau ne pirmuosius metus, bibliotekų vadovų teirautasi apie bibliotekų prioritetus įvairiose srityse, kylančias problemas ir iššūkius.

2014 m. apklausa parodė, kad vis daugiau akademinių bibliotekų JAV pirmenybę teikia studentų informacinio raštingumo ugdymui. Įdomu ir tai, kad šis prioritetas aktualesnis, nei paslaugų aprūpinant mokslinius tyrimus diegimas. Informacinio raštingumo srityje akademinės bibliotekos išskyrė ypatingai svarbius darbo barus: gebėjimų ugdymą ir bendradarbiavimo erdvių bibliotekoje įrengimą studentams. Kol kas daugelis bibliotekų, direktorių teigimu, jaučiasi ne itin pasirengusios užtikrinti nuotolinių studijų informacinį aprūpinimą.

Akademinių bibliotekų vadovai pažymėjo ribotų lėšų problemą. Anot vadovų, labiausiai investicijų reikėtų į bibliotekos personalą. Šiuo metu personalo profesinių gebėjimų stiprinimas laikomas vienu iš prioritetinių darbų. Jeigu būtų įmanoma gauti papildomų lėšų, direktoriai teigę juos investuosiantys į naujų darbuotojų samdymą bei esamų darbuotojų motyvavimą. Taigi šiuo metu būtent personalo plėtra - prioritetinė akademinių bibliotekų veiklos sritis. Akademinių bibliotekų vadovai pažymėjo, kad labiausiai personalo (ir kompetencijų) reikėtų tokiose srityse kaip skaitmeninis saugojimas, saityno paslaugos, informacinio raštingumo ugdymas. Tačiau mažėja personalo kompetencijų  poreikis tokiose srityse kaip spausdintų kolekcijų valdymas, techninės paslaugos, bibliografinis konsultavimas.

Daugiau įdomių išvadų viso teksto ataskaitoje, pagal kurią parengta ši žinutė:

LONG, M.; SCHONFELD, R. Ithaka S+R US Library Survey 2013 [interaktyvus]. 11 March 2014 [žiūrėta 2014 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.sr.ithaka.org/sites/default/files/reports/SR_LibraryReport_20140310_0.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai