Didysis pokytis, arba bibliotekų skaitmeninio turinio prieigos strategijos

Šaltinis: OCLC
JAV bibliotekininkystės ir informacijos tyrimų centras OCLC paskelbė naują mokslinę ataskaitą intriguojančiu pavadinimu "Didysis pokytis: viešųjų bibliotekų informacijos bet kuriuo formatu prieigos strategijos" (The big shift: the public library strategies for access to information in any format). 2012 m. OCLC gavo Muziejų ir bibliotekų instituto (IMLS) paramą, kad nuodugniai ištirtų iššūkius, susijusius su prieigos prie e.knygų organizavimu viešosiose bibliotekose. OCLC taip pat įsipareigojo nustatyti, kaip galima šias problemas įveikti.

E.knygų prieigos organizavimo problema aktyviai aptarinėjama JAV bibliotekininkystės profesinėje bendruomenėje. Poreikis e.knygoms viešosiose bibliotekose auga neįtikėtinais tempais, tačiau vis dar išlieka gausybė kliūčių, kaip organizuoti prieigą prie šio turinio. Vyksta diskusijos su leidėjais ir ieškoma tvarių modelių, kurie leistų bibliotekoms įsigyti e.knygų turinį už prieinamą kainą. Šiuo metu JAV egzistuoja didieji leidėjai, kurie kontroliuoja praktiškai pusę leidybos rinkos. Viena vertus, pastaruoju metu stebimi didžiųjų leidybos kompanijų susiliejimai, kas gali suteikti joms daugiau galios diktuojant e.knygų turinio kainas. Kita vertus, atsiranda kiti su tradicine leidyba konkuruojantys modeliai - pvz., savilaida (self-publishing).

OCLC ataskaitoje pateikiama skaitytojų aprūpinimo e.knygomis JAV viešosiose bibliotekose apžvalga bei pavyzdžiai, kaip bibliotekos gali atrasti savo vieta naujoje aprūpinimo skaitmeniniais informacijos ištekliais grandinėje. Siekiant išsiaiškinti tokius pavyzdžius tyrėjai atliko viešųjų bibliotekų direktorių apklausą.

Atlikus apklausą paaiškėjo keli sprendimai, kuriuos šiuo metu viešosios bibliotekos taiko ar laiko naudingais:

  • Dalinimasis informacija apie e.knygų naudojimą, direktorių manymu, labai reikalinga norint racionaliai ir optimaliai paskirstyti išteklius e.turinio įsigijimui bei labiau pritaikyti jį vartotojų poreikiams tenkinti.
  • Dalis apklaustų bibliotekų įdiegė arba planuoja diegti savo sistemoje knygų elektroninio knygų pirkimo galimybę. Taip, bibliotekų manymu, galima padidinti ir knygų pirkimą per biblioteką ir pasiekti naudingų susitarimų su leidėjais.
  • Viešosios bibliotekos neatsisako spausdintų knygų įsigijimo ir derina e.knygų ir leidinių tradiciniais formatais komplektavimą. Bibliotekos jau įgijo naudingą patirtį, kad ne visas reikiamas knygas (pvz., kai kurie bestseleriai) galima įsigyti elektroniniu formatu, be to, net įsigijus e.knygą skaitytojui gali tekti laukti jos eilėje. Todėl tikėtina, kad bibliotekos protingai derins elektroninių ir tradicinių knygų įsigijimą.

Ataskaitoje taip pat pateikiamos nuorodos ir pavyzdžiai, ką daro tam tikros bibliotekos e.knygų prieigos organizavimo srityje.

Kviečiame skaityti!

Parengta pagal:

The big shift: public libraries strategies for access to information in any format [interaktyvus]. OCLC.
2013 [žiūrėta 2013 m. rugpjūčio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.oclc.org/content/dam/campaign-landing-pages/en/214936_the-big-shift.pdf>

Komentarai

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai