Kaip pasiekti tuos, kurie nesinaudoja biblioteka?

Šaltinis: Find Icons
Šiandien bibliotekos ieško būdų, kaip suprasti, kodėl dalis žmonių nesinaudoja bibliotekos paslaugomis. Tai leidžia pakeisti šią padėtį ir surasti sprendimus, kaip pritraukti daugiau žmonių į bibliotekas. Apie sėkmingą nevartotojų pritraukimo į bibliotekas praktiką kalbėta ir Amerikos bibliotekų asociacijos metinėje konferencijoje Čikagoje.

Žurnale "Library Journal" pateikiami bibliotekų iniciatyvų ir sprendimų pavyzdžiai. Supažindinsiu su keliais tokiais pavyzdžiais ir mūsų tinklaraščio skaitytojus.

Bibliotekininkai pradeda suprasti, kad efektyviausias būdas pasiekti žmones, kurie nesinaudoja bibliotekomis, sužinoti nesinaudojimo priežastis bei pakeisti tokią situaciją - tiesiog ieškoti tokių žmonių jų natūralioje aplinkoje. Tai reiškia, kad bibliotekininkai turėtų apsilankyti kavinėse, prekybos centruose, bažnyčiose ir kitose vietose, kur įprastai lankosi potencialūs viešųjų bibliotekų vartotojai. Štai Pikes Peak biblioteka (JAV) skyrė (ne)vartotojų problemai spręsti nemažai pajėgų. Net 40 bibliotekos darbuotojų apsilankė penkiose vietose, kur paprastai leidžia laiką bendruomenės nariai ir bendravo net su 2000 žmonių. Šis bendravimas buvo itin naudingas, nes net tokie elementarūs dalykai, kaip nepatogus bibliotekos darbo laikas, gali užkirsti kelią žmogui naudotis jos paslaugomis. Pavyzdžiui, Pikes Peak biblioteka, tik pakeitus darbo laiką į patogesnį vartotojams, sugebėjo padidinti skaitytojų srautą net 20 procentų! Be to, bibliotekininkai ne tik bendravo su žmonėmis, bet ir dalino jiems bibliotekos skaitytojų pažymėjimus. Paaiškėjo, kad net 80 proc. šių pažymėjimų buvo vėliau panaudoti. Įdomu ir tai, kad dažniausiai potencialūs bibliotekos vartotojai tiesiog nežinojo apie bibliotekos paslaugas, todėl pokalbiai leido bibliotekai priimti sprendimus, kur ir kokiomis priemonėmis skleisti informaciją apie biblioteką.

Patirtis rodo, kad pakanka net mažesnių bendravimo su žmonėmis iniciatyvų. Pakaktų apklausti vos kelis šimtus asmenų, kurie nesinaudoja bibliotekos paslaugomis, kad padidintų bibliotekų lankytojų srautą. Net tokie nedideli pakeitimai, kaip bibliotekos erdvių perplanavimas šalinant smulkius nepatogumus, knygų skolinimosi taisyklių pritaikymas vartotojų poreikiams gali žymiai padidinti naujų lankytojų skaičių bibliotekoje.

Kita įdomi iniciatyva, leidusi padidinti bibliotekos vartotojų gretas, vykdyta Waukegano viešosios bibliotekos (JAV). Ši biblioteka, norėdama padidinti Lotynų Amerikos kilmės bendruomenių naudojimąsi biblioteka, pirmiausia pasamdė įtakingą ir gerbiamą šios bendruomenės atstovą. Naujoji darbuotoja sutelkė šios bendruomenės narių, besinaudojančių bibliotekos paslaugomis, savanorių komandą. Savanoriai bendravo su bendruomenės nariais, teikė informaciją apie biblioteką. Tokia bibliotekos ambasadorių programa padėjo pritraukti į biblioteką 2900 naujų skaitytojų. 64 procentai jų naudojasi biblioteka nuolat.

Šie pavyzdžiai rodo, kad bibliotekos turėtų pačios aktyviai pasiekti aptarnaujamos bendruomenės narius ir ieškoti būdų geriau pritaikyti jiems savo paslaugas. Patirtis rodo, kad dažniausia net nedideli darbo laiko pakeitimai skatina žmones pradėti naudotis biblioteka.

Daugiau skaitykite straipsnyje, pagal kurį parengta ši žinutė:

SCHWARTZ, M. Engaging elusive non-user. Library Journal [interaktyvus]. 1 July, 2013 [žiūrėta 2013 m. liepos 12 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2013/07/marketing/engaging-the-elusive-non-user-ala-annual-2013/

Komentarai

Populiarūs įrašai