Kodėl bibliotekų paslaugos svarbios sveikatos priežiūros personalui?

Šaltinis: St. Luke's Cornwall Hospital Library
Šiame tinklaraštyje daugiau skelbta informacijos apie viešąsias, akademines bibliotekas, bet mažiau kalbėta apie specialiąsias, kurios aptarnauja įvairių sričių profesionalus. Nutariau ištaisyti šitą klaidą, juolab pastaruoju metu paskelbta nemažai įdomių tyrimų šią temą. Vieną iš jų, kuris aiškinosi, kokia yra medicinos bibliotekų svarba pacientų sveikatos priežiūrai, ir ketinu pristatyti šiame pranešime.

Šiais metais paskelbtas mokslinis straipsnis, kuris remiasi plataus masto ligoninių bibliotekų vartotojų ir darbuotojų tyrimu. Jame dalyvavo  net 56 bibliotekos, aptarnaujančios 118 ligoninių JAV ir Kanadoje, vartotojai ir darbuotojai. Iš viso - 16122 respondentai. Atliekant tyrimą taikyti įvairūs metodai - fokusuotų diskusijų grupės, interviu, anketinė apklausa.

Įgyvendinus tyrimą paaiškėjo išties įspūdingi rezultatai, kurie įrodo bibliotekų paslaugų sveikatos priežiūros personalui svarbą. Pasirodo, kad naudojimasis bibliotekų suteikta informacija turėjo įtakos specialistų sprendimams šiose srityse:

  • rekomendacijos pacientui (48 proc. respondentų nurodė tokį sprendimo pasikeitimą);
  • diagnozė (25 proc.);
  • vaistų parinkimas (33 proc.);
  • kitokių gydymo formų parinkimas (31 proc.);
  • tyrimų atlikimas (23 proc.).

Net 95 procentai apklaustų specialistų pažymėjo, kad informacija padėjo priimti geresnį sprendimą.

Apibendrinant tyrimas parodė, kad sveikatos priežiūros specialistai tikrai vertina bibliotekų informacijos išteklius ir mano, kad informacija turi poveikį sveikatos priežiūros sprendimų kokybei. Ypatingą reikšmę sveikatos priežiūros specialistams turi galimybė pasiekti informacijos išteklius nuotoliniu būdu. Tuo pačiu keičiasi ir specialistus aptarnaujančių ligoninių bibliotekų personalo vaidmenys - didesnę reikšmę įgija skaitmeninių informacijos išteklių valdymas, pagalba sveikatos priežiūros personalui ieškant informacijai, specializuotos medicininės informacijos paieškos paslaugos.

Parengta pagal:

MARSHALL, J. G. et al. The value of library and information services in patient care: results of a multisite study. Journal of the Medical Library Association, 2013, 101 (1), p. 38-46.


Komentarai

Populiarūs įrašai