Akademinė biblioteka-leidykla ir atviros prieigos knygos

Amherst College Press
JAV Amchersto kolegijos biblioteka nuo šiol vykdo ir leidyklos funkcijas. Savaime tai nėra nauja idėja ir yra kitokių pavyzdžių, kai akademinė biblioteka pradeda veikti ir kaip leidykla (pvz., JAV Michigano biblioteka ir jos padalinys MPublishing). Tačiau Amhersto kolegijos biblioteka užsibrėžė atviros prieigos tikslą - visi jos leidiniai bus nemokamai prieinami skaitmenine forma visiems. Leidybiniame darbe bus skiriamas ypatingas dėmesys humanitarinių ir socialinių mokslų literatūrai.

Sprendimą tapti leidykla biblioteka priėmė dėl dviejų priežasčių - siekio skatinti atvirą prieigą prie mokslo kūrinių bei esant nepasitenkinimui esamu leidybos modeliu (t.y. tuo, kad mokslininkų darbai, netgi sukurti toje pačioje institucijoje atitenka komercinėms leidykloms, kurios parduoda šiuos leidinius bibliotekai). Be to, nemenką vaidmenį turėjo ir finansavimo bibliotekoms mažėjimas.

Parengta pagal:

 Amherst College Press [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012 m. gruodžio 16 d.]. Prieiga per internetą: https://www.amherst.edu/library/press

SCHWARTZ, M. Amherst librarian launches open access press. Library Journal [interaktyvus]. 2012, December 13 [žiūrėta 2012 m. gruodžio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2012/12/academic-libraries/amherst-librarian-launches-open-access-press/


Komentarai

Populiarūs įrašai