Nindzės bibliotekoje,arba komiksų panaudojimas ugdant studentų gebėjimus efektyviai naudotis biblioteka

Šaltinis: Library Journal
Du JAV Kanzaso valstijos universitetų bibliotekos bendradarbiavo, kad sukurtų komiksų knygelę "Bibliotekos nindzių legendos: žinių beieškant". Joje naudojant patrauklų siužetą ir nindzių personažus pateikiami patarimai, kaip atlikti paiešką ir sėkmingai rasti bibliotekos informacijos išteklius. Atlikus studentų apklausą paaiškėjo, kad didžioji studentų dalis abiejuose universitetuose teigiamai įvertino komiksų knygelę. Be to, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad net pusė komiksų knygele besinaudojančių studentų įgijo gebėjimus, kurie buvo joje ugdomi: galėjo efektyviai naudotis Bulio operatoriais atliekant paiešką, ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, naudotis tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis.

Turint omeny, kad patrauklus siužetas, spalvinga grafinė informacija imponuoja jauniesiems akademinės bendruomenės nariams, tokia forma pateikti paieškos ar naudojimosi biblioteka vadovai galėtų būti populiarūs tarp studentų.

Tačiau paklauskime pačių studentų ir bibliotekininkų, ką jie mano apie tokią naudojimosi biblioteka priemonę.

Kviečiame dalyvauti naujoje tinklaraščio apklausoje!

Parengta pagal:

SCHWARTZ, Meredith. Academic librarians get graphic. Library Journal [interaktyvus]. November 20, 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2012/11/marketing/academic-librarians-get-graphic/

Komentarai

Populiarūs įrašai