Ar bibliotekoms reikia rengti pamainą vadovaujančiam personalui?

Kaip žinia, bibliotekų darbuotojų amžiaus kartelė vis didėja, o personalas sensta. Apie šią problemą jau seniai diskutuojama tarptautiniu mastu. Kaip pasiruošti permainoms, kai savo pareigas paliks garbingo amžiaus bibliotekos ir atskirų padalinių vadovai? Viena iš priemonių - rengti vadovaujančio personalo pamainą iš bibliotekos darbuotojų rezervo. Paprastai tokia veikla reikalauja planavimo ir investicijų į darbuotojų parengimą. Tokios personalo programos gali būti įgyvendinamos labai įvairiais būdais - parenkami gabūs darbuotojai, kurie potencialiai galėtų užimti vadovaujančias pareigas, jiems suteikiamos galimybės tobulėti. Kitais atvejais gali būti stiprinamos bendrieji bibliotekos darbuotojų lyderystės gebėjimai.

JAV bibliotekininkai nutarė pasitikrinti, ką mano apie vadovų pamainos rengimą patys bibliotekininkai. Nagrinėtos JAV akademinės bibliotekos, Amerikos mokslinių bibliotekų asociacijos narės. 34 bibliotekos dalyvavo apklausoje, todėl ją galime laikyti tik pilotine. Bet vis tiek smalsu sužinoti bibliotekininkų nuomonę.

Dauguma apklaustųjų manė, kad labai svarbu rengti vadovaujančio personalo pamainą pačiose bibliotekose. Tačiau ne vienas respondentas negalėjo tvirtai pasakyti, kad jo bibliotekoje yra nusistovėjęs pamainos rengimo programų vykdymas. Išryškėjo ir nemenki skirtumai tarp požiūrio į tokią veiklą ir realią bibliotekos praktiką. Įdomu, kad geriausiai rengiama pamaina nevadovaujančiam personalui. Darbuotojams suteikiama galimybė ugdyti tam tikrus specifinius darbo bibliotekoje įgūdžius, taip sumažinami potencialūs nuostoliai, jei kuris nors specialistas paliktų darbovietę. Tačiau personalo lyderystės gebėjimų ugdymo klausimu nuomonė ir realybė skiriasi. Lyderystės gebėjimų ugdymas suvokiamas kaip svarbus, tačiau praktikoje ši nuomonė įgyvendinama rėčiau. Tuo tarpu kiek daugiau, negu trečdalis apklaustų bibliotekų ir jų padalinių vadovų vyresni nei 65 m.

Daugiau negu pusė apklausos dalyvių minėjo, kad įgyvendinti vadovaujančio personalo pamainos rengimo programas jiems trukdo kiti prioritetai, kurie reikalauja skubių sprendimų. Be to, didžioji dalis bibliotekų teikia pirmenybę kandidatams iš išorės, nes jie gali atnešti į biblioteką naujas idėjas, kitokį požiūrį į darbą. Tačiau bibliotekininkai pripažino, kad vadovaujančias pareigas užėmus kandidatui iš bibliotekos permainos vyksta sklandžiau, nes kandidatas visiems pažįstamas.

Taigi kas geriau: samdyti kandidatus iš išorės arba rengti vadovų pamainą bibliotekoje? Viena vertus, naujas vadovas - naujos idėjos. Kita vertus, kyla klausimas ar pakankama kvalifikuoto vadovaujančio personalo pasiūla darbo rinkoje?

Kviečiu pasidalyti nuomonėmis.

Parengta pagal:

GALBRAITH, Q.; SMITH, S. D.; WALKER, B. A case for succession planning: how academic libraries are responding to the need to prepare future leaders. Library management [interaktyvus]. 2012, vol. 33, issue 4, p. 221-240. Prieiga per Emerald Group Publishing Ltd.

Komentarai

Populiarūs įrašai