Keletas šaltinių kūrybiškumui išlaisvinti

Bibliotekininkystės profesinėje bendruomenėje vis dažniau prakalbama apie kūrybiškumą - netipiškų idėjų generavimą, naujų žinomų idėjų derinių formavimą. Kūrybiškumas glaudžiai siejasi su inovacijomis - naujovių diegimu bibliotekų veikloje. Pavyzdžiui, jau 2008 m. visas Miesto bibliotekų žurnalo numeris bus skirtas kūrybiškumui bibliotekose.

Bibliotekos stengiasi pačios skatinti vartotojų kūrybiškumą, arba sudaryti sąlygas jiems pažinti savo kūrybiškumą. Štai Honkongo viešosios bibliotekos kartu įgyvendinus projektą sukūrė jungtinį Kūrybingumo ir inovacijų išteklių centrą. Jis veikia net nuo 2003 metų. Čia skaitytojai gali rasti knygų ir žurnalų apie kūrybiškumą, jo skatinimo metodus, lyderystę, motyvaciją ir kitus klausimus.

O ką gi daro patys bibliotekininkai, kad jiems gimtų kūrybiškos idėjos? Jau minėtame Miesto bibliotekų žurnalo numeryje daugelyje straipsnių nesudėtinga aptikti tuos pačius žodžius - laisvė, atsipalaidavimas, malonumas, įsitraukimas, susižavėjimas.

Šaltinis: Amazon
Bibliotekininkai toli gražu ne vieninteliai, norintys pasinaudoti savo kūrybiškumu. Versle, kur konkurencija itin arši, stengiamasi rasti naujus būdus pasinaudoti darbuotojų kūrybiškumu. Kaip žinia, kūrybiškumas glaudžiai siejasi su žaidimais, kurie ir sukuria įsitraukimo, susižavėjimo ir laisvės atmosferą, taip išlaisvindami kūrybišką mąstymą. 2010 m. pasirodė pasaulyje garsios kompanijos O'Reilly  knyga Gamestorming: a playbook for innovators, rulebreakers and changemakers (kas lietuviškai reikštų Žaidimų lietus: žaidimų knyga inovatoriams, taisyklių laužytojams ir pokyčių iniciatoriams). Kaip matome iš naujadaro gamestorming - žaidimai glaudžiai siejasi su įvairiais idėjos generavimo ir išgryninimo etapais. Knygoje pateikiami net 83 žaidimai, tinkantiems įvairiems kūrybiškumo skatinimo kontekstams. Joje taip pat aptariama, kokių įgūdžių reikia norint naudotis tokiais žaidimais.


Kitas naudingas, bet nemokamas šaltinis - tai svetainė CreatingMinds (kuriantieji protai), kuriame irgi rasite nemažai žaidimų aprašymų, tinkančių įvairiems idėjų generavimo ir išgryninimo etapams. Šioje svetainėje taip pat galima pasiskaityti straipsnių apie kūrybiškumą ir inovacijas.

Kviečiame pasiskaityti ir pritaikyti savo bibliotekose!

Parengta pagal:

Creating minds [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2012 m. kovo 3 d.]. Prieiga per internetą: http://www.creatingminds.org/index.htm

Hong Kong public libraries - creativity and innovation resource centre collection [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2012 m. kovo 3 d.]. Prieiga per internetą: http://www.hkpl.gov.hk/english/collections/collections_sc/collections_sc_circc/collections_sc_circc.html


Komentarai

Populiarūs įrašai