Kaip naudojamasi viešosiomis bibliotekomis: JAV vartotojų portretas

Library Journal, http://www.thedigitalshift.com/research/patron-profiles/
Profesinis bibliotekininkystės žurnalas Bibliotekų žurnalas (angl. Library Journal) 2011 m. pabaigoje inicijavo įdomų projektą - JAV bibliotekų vartotojų portretai. Tai nacionalinių bibliotekų vartotojų tyrimų serija, kuri padės išsiaiškinti, kaip šiuolaikiniai vartotojai naudojasi bibliotekomis, kokioms paslaugoms ir bibliotekos darbo aspektams jie teikia prioritetus. Tyrimų serija skirta atskleisti naudojimosi e.knygomis ir bibliotekomis, mobiliaisiais įrenginiais ir jiems skiriamomis taikomosiomis programomis, virtualiosiomis paslaugomis ir bibliotekų svetainėmis, įvariomis medijomis. Tam tikslui buvo sukurta atskira svetainė Vartotojų portretai. Tiesa, ji prieinama už prenumeratos mokestį. Vis dėlto kai kuriuos tyrimų rezultatus iniciatyvos autoriai atskleidžia nemokamai.

Pirmieji tyrimų, kurių metu buvo atlikta 2500 vartotojų išsami analizė, rodo tokias tendencijas:

Aktyviausi bibliotekų vartotojai, kurie apsilanko bibliotekoje ne rečiau, kaip kartą per savaitę, aktyviai perka e.knygas ir kitus medijų produktus. Jie taip pat aktyviai balsuoja rinkimuose.

Bibliotekos vartotojų grupė, teikianti pirmenybę e.knygoms, daug aktyviau naudojasi visomis bibliotekos skaitmeninėmis paslaugomis. Susižavėjimas e.knygomis atskleidžia tai, kad tokie vartotojai apskritai teikia pirmenybę skaitmeniniams formatams ir virtualioms paslaugoms. Jie taip pat aktyvūs socialinių tinklų vartotojai.

Nepaisant bibliotekos paslaugų virtualėjimo, vartotojams itin rūpi bendravimas su bibliotekininkais ir bibliotekos vieta. Bibliotekos artumas, malonus bendravimas su bibliotekininkais turėjo didžiausią įtaką vartotojų pasitenkinimui bibliotekos paslaugomis.

Parengta pagal:

Library patrons and ebook usage [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.thedigitalshift.com/research/patron-profiles/library-patrons-and-ebook-usage/

Komentarai

Populiarūs įrašai