Interaktyvi biblioteka - Lietuvos bibliotekų elektroninių paslaugų portalas

Portalas Interaktyvi biblioteka
Praeitų metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, pradėjo veikti Lietuvos bibliotekų elektroninių paslaugų portalas Interaktyvi biblioteka. Tai Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendinto projekto rezultatas. Portalas skirtas  vieno langelio principu leisti vartotojams ieškoti ir užsisakyti dokumentus, gauti skaitytojo pažymėjimą, užduoti klausimą bibliotekininkams, gauti informaciją apie pasirinktų bibliotekų paslaugas ir naujus leidinius. Iniciatyva vienija daugiau kaip 70 Lietuvos bibliotekų. Naujovė - portale galima užsisakyti ir skaitmenines dokumentų kopijas. Už jas atsiskaityti galima naudojantis portale įdiegtomis el. mokėjimo priemonėmis. Norint naudotis portalo paslaugomis tereikia užsiregistruoti - vartotojas, turintis skaitytojo pažymėjimą, gali naudotis visomis portalo paslaugomis. Kitu atveju reikia įsigyti pažymėjimą, ką galima padaryti čia pat - portale.

Ką gi, belieka pasidžiaugti ir išbandyti, kaip veikia portalas.

Pirmas įspūdis neblogas -  prisijungę matome spalvingą, bet informacija neperkrautą vaizdą. Džiugi naujiena - miela skaitytojui paprastos paieškos eilutė, vietoj bauginančių paieškos laukų sąrašų.

Kol kas nepavyko rasti jokios informacijos apie portalą. Pagalbos informacija irgi ruošiama, nors informaciją apie tai, kaip naudotis paslaugomis, galima rasti prie kiekvienos paslaugos aprašymo. 

Paieškos bandymai prasidėjo linksmai - apimta romantiškos nuotaikos įvedžiau į paprastos paieškos lauką "Šekspyras", tačiau pirmoje rezultatų eilutėje kažkodėl gavau Oksforde leistą zoologijos žodyną. Bet, tikėkimės, tai menkas nesusipratimas.

Atlikus paiešką džiugina tai, kad pateikiami paieškos rezultatų tikslinimo klasteriai, t.y. rezultatų grupavimas pagal temas, autorius, kalbas ir kitus požymius. Tai leidžia greitai patikslinti paieškos rezultatus ir pasirinkti reikiamą rezultatą.

Išbandžius paiešką man vis dėlto neaišku, kokių bibliotekų paslaugos prieinamos portale. Jame skelbiama, kad iniciatyvoje dalyvauja valstybinės ir nacionalinės reikšmės bibliotekos. Bandžiau patikrinti, ieškodama leidinių, kurie tikrai yra Vilniaus universiteto bibliotekos fonde ir el. kataloge, bet paieškos rezultatuose skelbiamuose bibliotekų sąrašuose šios bibliotekos neaptikau. 

Smagu, kad galima užsisakyti dokumento skaitmeninę kopiją. Vykdant projektą kai kuriuose bibliotekose įrengtos skaitmeninimo darbo vietos, kurios leis pagal užsakymą skaitmeninti leidinius.  

Peržvelgus portalo turinį ir galimybes kilo abejonės dėl jo interaktyvumo. Smagu, kad vartotojas portale gali užsisakyti paslaugas, bet kitais atžvilgiais jis visiškai pasyvus. Gaila, kad vartotojai neturi galimybės įrašyti reikšminius žodžius, komentarus ir anotacijas rasto leidinio apraše. Tai praturtintų portalo informaciją, pagerintų paieškos galimybes. Be to, tai plačiai naudojamas įrankis užsienio bibliotekų el. kataloguose. Beje, jį galime išvysti ir Lietuvos virtualiosios bibliotekos portale. Deja, vartotojams nesudaryta sąlyga pareikšti savo nuomonę apie portalo paslaugas ir parašyti atsiliepimą. Grįžtamasis ryšys gerokai palengvintų portalo tobulinimo darbus... Tiesa, nebandžiau registruotis portale - gal visos šios funkcijos prieinamos tik registruotiems vartotojams?

Pasigedau interaktyvios bibliotekos versijos išmaniesiems telefonams. Paprastai daugelis žmonių naudojasi internetu savo išmaniajame telefone. Būtų pravartų turėti portalo versiją mobiliesiems įrenginiams.

Beje, kyla diskusinių klausimų dėl to, kaip traktuojamos bibliotekų paslaugos. Iš tiesų, portale skaitytojas gali naudotis bibliotekų paslaugų dalimi - jos daugiausia siejasi su skaitytojo registracija, dokumentų paieška ir užsakymu. Tačiau juk bibliotekos vykdo daugiau veiklos ir kuria daugiau elektroninių išteklių. Reikėtų pažymėti informacinio raštingumo mokymų el. medžiagą - kai kurios bibliotekos sukūrė skaitmeninę mokomąją medžiagą. Be to, kuriami kiti įdomūs ištekliai - pvz., teminiai arba skaitymo tinklaraščiai. Portale pateikiant tokius išteklius skaitytojai matytų, kad bibliotekose galima ne tik užsisakinėti knygas. Manau, tai geras diskusinis klausimas mums visiems -  kokios bibliotekų paslaugos turėtų atsispindėti tokiame portale. Juk jis formuoja tam tikrą bibliotekų paslaugų įvaizdį.

Kitas keblus ir diskusinis dalykas - koks šio portalo santykis su kitais portalais: pvz., Lietuvos virtualia biblioteka, Lietuvos viešųjų bibliotekų ir e.Paveldo portalais? Juk tai irgi elektroninės bibliotekų paslaugos :). Ar užtikrintas šių sistemų sąveikumas?

Taigi kviečiame diskutuoti, kaip jūs matote portalo Interaktyvi biblioteka plėtros perspektyvas ir kokia jūsų naudojimosi šiuo portalu patirtis.

Daugiau apie portalą galima paskaityti čia:

Pradėjo veikti bendrasis viešųjų bibliotekų e.paslaugų portalas. Balsas.lt [interaktyvus]. 2011-12-15 [2012 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: http://www.balsas.lt/naujiena/571093/pradejo-veikti-bendras-viesuju-biblioteku-e-paslaugu-portalas/2

Komentarai

 1. Šis straipsnis kviečia diskutuoti. Domėsimės diskusija ir portalo tobulinimui būtinai panaudosime visus konstruktyvius pasiūlymus. Supratome, kad pateikiant pastabas ir pasiūlymus, nebuvo remtasi su projektu susijusia medžiaga. Projektinė medžiaga buvo publikuojama NB svetainėje, rezultatai apibendrinti 2011.11.09 d. konferencijoje Elektroninių paslaugų ir savitarnos plėtros VB rezultatai ir tendencijos, NB svetainėje yra publikacija apie savitarnos diegimo rezultatus (http://www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Savitarna20120611345.pdf) , apie portalą bus rašoma artimiausiu metu išleistame „Tarp knygų“ leidinyje.
  Komentarai:
  Pastaba, kad portale trūksta informacijos apie tai, kaip naudotis paslaugomis. Pagalba kaip naudotis paslauga aprašyta ir pateikta prie kiekvienos paslaugos.
  Pastaba dėl netinkamo paieškos rezultato. Iš aprašyto pavyzdžio spėjame, kad paieška buvo atlikta neatkreipus dėmesio į prie paieškos laukelio dešinėje pusėje esantį nustatymą „bet koks žodis“. Naudojant tokią paiešką, paieškos užklausa bus ieškoma pagal bet kurį BĮ elementą. Suformuotame paieškos rezultate iš tikrųjų yra minimas įrašas, kuris iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti visai neatitinka pateiktos užklausos, tačiau jei šis įrašas būtų peržiūrėtas pilnu formatu, pastebėtume, kad jame yra nuoroda į Šekspyrą (Viršelio antr.: Oxford dictionary of Shakespeare, Shakespeare, Williams.- Žodynai).
  Pastaba, kad nėra informacijos apie bibliotekas, kurios dalyvauja teikiant portalo paslaugas. Portale dalyvauja visos LIBIS bibliotekos, tai: sav. ir apskr. b-kos; valstybinės reikšmės b-kos (LTB, LMB, LAB); Nacionalinės reikšmės (NB). Nekėlėme sau tikslo atskirai pateikti portale dalyvaujančių b-kų sąrašo, jis pateikiamas tik prie tų konkrečių paslaugų, kuriose vartotojui aktualus pasirinkimas: Klausk bibliotekininko; Prenumerata, Skaitytojo registracija bibliotekose. Kitais atvejais, kaip kopijos užsakymas, vartotojo prasme nėra susietas su konkrečiom bibliotekom, tai sistemos vidinės organizacijos dalykas.
  Pastaba apie tai, kad portale nerealizuota vartotojo galimybė pildyti bibliografinius įrašus bei teikti pastabas, komentarus:
  • projektinėje užduotyje nebuvo numatyta galimybė vartotojui pildyti BĮ. Klausimas, kiek tai būtina šios projektinės užduoties rėmuose, nes DB (o šiuo atveju naudojama SK DB) naudojama tik tiek, kiek ji susijusi su realizuotomis paslaugomis. SK DB toks funkcionalumas nenumatytas, nes joje kaupiami originalūs bibliotekų įrašai. Manome, kad tokia galimybė nėra susijusi su paslauga ir tai galėtų būti kitų projektų objektas.
  • Portale įgyvendintas ir bus vykdomas teikiamų paslaugų monitoringas, kurio metu automatiškai programinėm priemonėm bus generuojamos vartotojų apklausos, jų analizuojami rezultatai. Manome, kad daryti tokią apklausą portalo paleidimo pradžioje nėra tikslinga. Šiuo metu vykdome teikiamų paslaugų stebėseną, tad žinome paslaugų panaudojimą.
  Pastaba dėl portalo nepritaikymo išmaniems telefonams, tai nerealizuota dėl objektyvių priežasčių: tiek NB, tiek kitų bibliotekų svetainės neturėjo TVS, kas yra būtina sąlyga šiai paslaugai įgyvendinti. Pagal NB vykdomą „Bibliotekos pažangai“ projektą, šis klausimas yra sprendžiamas ir artimiausiu metu TVS bus įdiegta. Įgyvendinus minėtą priemonę, kituose projektuose galėsime išspręsti ir šį klausimą.
  Dėl teikiamų paslaugų ribotumo: Projektas realizavo 2 uždavinius: įdiegta savitarna ir Portalas, kuriame realizuotos 5 paslaugos. Mūsų nuomone, tai optimalus paslaugų kiekis. Portalas ateityje bus naudojamas įgyvendinant kitų projektų uždavinius, tad ir jo galimybės plėsis.
  Pastaba apie portalo santykį su kitais portalais. Portale yra realizuotos sąsajos su šiomis laisvai prieinamomis duomenų bazėmis: ePaveldas.lt; openlibrary.org; books.google.com. Paieška realizuota per SK DB, o sąsajos veikia tik tuo atveju, jei BĮ padarytos nuorodos į jas. Taigi priemonę turime, belieka išspręsti organizacinius su katalogavimu susijusius klausimus.
  Z.Burinskienė, LIBIS centras

  AtsakytiPanaikinti
 2. Džiaugiuosi, kad portalo kūrėjai įsitraukė į diskusiją. Smagu, kad ateityje portalo funkcijos prasiplės. Lauksiu žurnale "Tarp knygų" pasirodysiančio straipsnio apie Interaktyvią biblioteką.

  Vis dėlto su kai kuriais samprotavimais nenorėčiau sutikti. Vargu ar eilinis vartotojas prisijungęs prie portalo skaitys projekto dokumentaciją ir nagrinės projekto įgyvendinimo kontekstą. Jis vertins tai, ką mato, ir lygins su kitomis jam prieinamomis paslaugomis. Pagal tai jis vertins ir šį portalą.

  Kitas tikrai svarbus dalykas - grįžtamasis ryšys, t.y. galimybė pasisakyti ir pareikšti nuomonę apie interaktyvios paslaugos veikimą ir kokybę. Svetainių kokybės ir tinkamumo naudoti principai numato, kad vartotojams būtų suteikiama grįžtamojo ryšio galimybę. Aš manau, kad organizacijoms, prižiūrinčioms dideles jungtines informacijos sistemas, tai tikra dovana. Jei vartotojui sąveikos su svetaine procese iškils problemų, jis gali iš karto apie jas pranešti. Tai reiškia, kad jos bus greičiau identifikuotos ir išspręstos.

  Hmm, dėl zoologijos žodyno ir Šekspyro tikrai įdomu. Taip, aš pastebėjau įraše nuorodą į Šekspyrą, tačiau man sudėtinga įsivaizduoti situaciją, kai vartotojas įvesdamas užklausą "Šekspyras" tikėtųsi gauti zoologijos žodyną, kuriame yra nuorodą į Šekspyro kūrinius ar informaciją apie jį. Nemanau, kad eilinis vartotojas pradedamas paiešką iš karto pradės naudotis paprastos paieškos patikslinimo pasirinkimais, netgi jei jos ir elementarios. Tuo labiau, įdomu, kodėl paieškos sistema taip keistai reitinguoja rezultatus, kad rezultatas, kuriame yra tik nuoroda į Šekspyro kūrinį atsiranda sąraše pirmiau, negu Šekspyro, kaip autoriaus sukurti kūriniai.

  Visgi dar vienas diskusinis klausimas - tai sąveika tarp Lietuvos bibliotekų, kurios naudojasi skirtingomis bibliotekų informacijos sistemomis (LIBIS ir ALEPH). Aš manau, tai klausimas, kuris siejasi ne tik su šia, bet ir su daugeliu kitų iniciatyvų.

  AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai