Akademinė biblioteka 2012: ar 2002 m. vizijos virto realybe?

2002 metų rudenį JAV Niudžersio kolegijų ir mokslinių bibliotekų asociacijos skyrius kartu su Fairleigh Dickininsono universiteto biblioteka organizavo ateities vizijų konkursą "Akademinė biblioteka 2012". Parašyti apybraižą apie akademinės bibliotekos ateitį galėjo ir nebibliotekininkai. Gavus visas konkurso apybraižas paaiškėjo, kad dauguma dalyvių kalbėjo apie panašius dalykus - technologijų pokyčius, bibliotekų funkcijas ir vaidmenis.

Rašydami apie technologijų plėtrą konkurso dalyviai numatė, kad akademinės bibliotekos savo veikloje intensyviai eksploatuos multimediją . Multimedija įrankių spektras - multimedija knygos, teatrai,  video sienos, kavinės, laboratorijos, skirtos mokymuisi. Kai kas įsivaizdavo biblioteką kaip savotišką virtualųjį atlasą, kuriuo galima keliauti į įvairias vietas, susisiekti su įvairiais žmonėmis, gauti informacijos.

Manyta, kad bibliotekininkų IT kompetencijos smarkiai išsiplės - jie dirbs kartu su kompiuterijos ir dirbtinio intelekto specialistais. Išaugs bibliotekų vaidmuo organizuojant studentų mokymosi procesus - mokymąsi grupėse ir individualiai. Jie aprūpins informaciją visą mokymosi procesą.

Bibliotekos aktyviai  dalyvaus skaitmeninio turinio projektuose, atsiras globalių informacijos ir žinių archyvų. Tai pareikalaus iš bibliotekininkų padidinti savo kompetenciją technologijų srityje. Kai kurie dalyviai manė, kad bus susidurta su investicijų į techninę infrastruktūrą ir jos plėtros mastų neatitinkančių investicijų į žmogiškųjų išteklių kompetencijas problema.

Nagrinėjant bibliotekų funkcijas išryškinamas jų virtualusis būvis - skaitmeninės bibliografinio konsultavimo paslaugos, aprūpinimas skaitmeniniais dokumentais, atrankinis informavimas. Biblioteka siūlys paslaugas, prieinamas bet kur, jos virtualios paslaugos nusvers tradicinės bibliotekos kaip vietos vaidmenis.

Vienu iš svarbių bibliotekos vaidmeniu taps artefaktų ir įvairių dokumentų atgaivinimas (tame tarpe kalbama apie "gyvuosius dokumentus" - galbūt, gamtos artefaktus?), padedant pažinti ir atsižvelgiant į įvairius pažinimo būdus.

Apibūdindami bibliotekininkų vaidmenis manyta, kad jie neišnyks, bet taps labiau "proaktyviais" ir aktyviai bendraus su akademine bendruomene propaguodami ir siūlydami savo paslaugas. Manyta, kad nepaisant išaugusių galimybių patiems rasti informaciją ne visiems pavyks rasti laiko išmokti tai daryti profesionaliai.

Apibendrintai "Akademinė biblioteka 2012" vaizduojama išryškinant tokius bruožus:

  • Integruotos bibliotekų sistemos - tai saityno sistemos, įmanoma paieška keliose duomenų bazėse.
  • Informacijos ištekliai - spausdintus išteklius papildo interaktyvios duomenų bazės, siūlomi dideli skaitmeninių dokumentų masyvai, teikiamos dokumentų pristatymo paslaugos.
  •  Prieiga prie išteklių - nuotolinė, belaidė.
  •  Mokymosi erdvė - grupinio darbo erdvės.
  •  Informacijos įgūdžių ugdymas - informacinio raštingumo ugdymas, asmeninis konsultavimas, informacijos raštingumo ugdymas naudojant įvairias IT priemones.
  •  Organizacijos valdymo ypatumai - orientuota į paslaugas organizacija, komandinis darbas.
  •  Finansavimas - bibliotekos užsitikrina papildomus finansavimo šaltinius, kad galėtų finansuoti inovatyvius sumanymus.
  •  Bendradarbiavimas - derasi dėl tam tikros tematikos duomenų bazių prenumeratos.
Žvelgdami jau iš 2012 m. konteksto turime galimybę įvertinti, ar prognozės išsipildė. Ką manote Jūs?

Daugiau skaitykite straipsnyje, pagal kurį parengtas straipsnelis:

MARCUM, J. Visions: the academic library in 2012. D-Lib Magazine [interaktyvus]. 2003, vol. 9. no. 5 [žiūrėta 2012 m. sausio 21 d.].  Prieiga per internetą: http://www.dlib.org/dlib/may03/marcum/05marcum.html

Komentarai

Populiarūs įrašai