Lietuvos viešosios bibliotekos EIFL-PLIP programos nugalėtojų sąraše

Jau antrus metus EIFL vykdo tarptautinę programą Viešųjų bibliotekų inovacijos (EIFL-PLIP). Neseniai buvo paskelbti šių metų konkurso laimėtojai ir paramos gavėjai. Programa skyrė paramą iniciatyvoms, orientuotoms į bendruomenės poreikių tenkinimą žemės ūkio, sveikatos, vaikų ir jaunimo bei įdarbinimo srityse.

Džiugu paramą gavusių 14 bibliotekų projektų sąraše matyti ir du Lietuvos bibliotekų projektus.

Tai Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos projektas, skirtas kurti paslaugas vietos ūkininkams panaudojant išmaniuosius telefonus. Biblioteka ne tik sukurs paslaugas, bet ir apmokys ūkininkus, kaip jomis naudotis išmaniaisiais telefonais. Planuojama sukurti ūkininkams skirtą portalą, kuriame bus galima rasti naudingos informacijos, leidybos programinę įrangą, kuri leis ūkininkams kurti reklaminę medžiagą, ir kitas naudingas paslaugas.

Kitas projektas laimėtojų sąraše - Kauno apskrities viešosios bibliotekos iniciatyva, skirta propaguoti sveiką gyvenseną senjorų tarpe. Skatindama senjorus pradėti gyventi sveikai, mankštintis ir sveikai maitintis biblioteka panaudos įvairias IKT priemones - socialinius tinklus, internetą, mobiliuosius telefonus. Biblioteka sukurs elektroninį sveikatos informacijos katalogą, padidins leidinių apie sveiką gyvenseną skaičių savo fonduose.

Sveikiname abi bibliotekas ir linkime sėkmės įgyvendinant šiuos sumanymus!

Parengta pagal:

Public libraries launch 14 new сommunity development services [interaktyvus]. 16 November 2011 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: http://www.eifl.net/news/public-libraries-launch-14-new-community-deve

Komentarai

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai