Bibliotekos 2030 metais Lietuvoje: kviečiame diskusijai

Lietuvos bibliotekininkų draugija, bendradarbiaudama su projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) pateikė bibliotekų ateityje viziją projektui „Lietuva 2030“. Ją galima rasti projekto tinklalapyje, bet kad nereiktų šokinėti ir blaškytis nusprendžiau įdėti ją ir čia:

„Bibliotekos vizija – jaunatviškas, veržlus, linksmas, profesionalus, patikimas, atviras, modernus ir turtingas paslaugomis bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas žmogui, jo tobulėjimui, dvasinės pasaulėjautos formavimui, vaikų ir jaunimo savišvietos bei laisvalaikio praleidimo vieta. Biblioteka orientuota į vartotoją, paslaugi ir konsultuojanti, virtuali, lavinanti bendruomenę ir kurianti jos narių poreikius atitinkančias kokybiškas paslaugas, bendradarbiaujanti ir bendraujanti, aktyvi, ieškanti fondų ir papildomo finansavimo, nuolat besimokanti ir besikeičianti. Biblioteka, taikydama šiuolaikiškas informacines priemones ir jas derindama su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis kuria viso gyvenimo mokymosi, kultūrinio tobulėjimo, bendravimo kultūros ugdymo sąlygas bendruomenės nariams kartu su bibliotekų partneriais - švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo, valdžios atstovais, savanoriais. Bibliotekos paslaugos orientuotos į lankytojus ir jų poreikius, taikomos naujausios technologijos ir kūrybiškas požiūris. Valstybė ir savivaldybės naujoms knygoms įsigyti, periodinių leidinių prenumeratai, dokumentams elektroninėse laikmenose skirs tiek lėšų, kad būtų patenkinami vartotojų poreikiai. Biblioteka atvira ir prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, pasiekiama iš bet kurio pasaulio taško, gausu elektroninių paslaugų, spartus nemokamas interneto ryšys, saugomas ir skaitmeninamas regiono kultūros paveldas, joje vyksta įdomi kokybiška, patraukli kultūrinė veikla: veikia įvairūs klubai, organizuojami susitikimai, paskaitos, mokymai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės, o virtualiai bendruomenei - tiesioginės transliacijos iš renginių, parodų atidarymų, koncertų, ekskursijų ir t.t. Vaikų biblioteka – tai savotiška milžiniška laboratorija, kur kiekvienas atras užsiėmimą pagal savo poreikius. Bibliotekos patalpos - renovuotos ir modernios, patogios visoms lankytojų grupėms, su atskiromis ir jaukiomis erdvėmis bendravimui, diskusijoms; jauki, patraukli ir estetiška aplinka, kiekvienai konkrečiai erdvei pritaikyti baldai ir įranga. Baldai - lengvi, nesunkiai perstumdomi, funkcionalūs, pritaikyti kiekvienai amžiaus grupei. Vidaus išplanavimas - lankstus, pritaikytas skirtingiems užsiėmimams - atskiros zonos lengvai apjungiamos bei transformuojamos. Kokybiškoms paslaugoms teikti pasitelkiama naujausia kompiuterinė technika, informacinės, telekomunikacijų technologijos, automatizuotos sistemos. Bibliotekos personalas - paslaugus, šiltas, profesionalus, iniciatyvus, lankstus, savarankiškas, konsultantas, dirbantis žmonėms. Bibliotekininkas, kuriantis ateities biblioteką, visų pirma pakeitęs savo paties požiūrį ir suvokimą apie tai, kas šiandien yra biblioteka bei pasiryžęs imtis aktyvių veiksmų, atstovaujantis savo biblioteką, nuolat tobulinantis savo kompetenciją, gebantis gauti informaciją ir mokantis ją pateikti. Bibliotekose dirbs specialistai, nuolat besimokantys ir tobulėjantys, kad patenkintų didėjančius lankytojų informacinius poreikius, todėl turės gerus tarpasmeninius ir komunikavimo, užsienio kalbų, informacinių technologijų, pokyčių valdymo, informacijos vadybos, vadovavimo, rinkodaros, projektų valdymo įgūdžius, bus aktyvūs, nuolat bendradarbiaujantys ir besimokantys, motyvuoti, tobulinantys darbo procesus, adekvačiai vertins ir prisitaikys prie kintančios aplinkos , sugebės naudoti ir įvertinti naujai atsirandančias technologijas, pritaikyti įgytas žinias. Ženkliai pagerės bibliotekininko socialinė padėtis šiuolaikinėje visuomenėje – atlyginimas bus lygiavertis žinioms, darbo kokybei ir įgūdžiams.“

Ačiū kolegoms – dabar turim medžiagos prasmingoms diskusijoms, ginčams ir apmąstymams. Ir šiaip džiaugiuosi, nes žengėm bent vieną žingsnį pirmyn. Pirmą kartą valdžia, kurdama šalies viziją, tariasi su visuomene. Iš kitos pusės, tai pirma ir bibliotekininkų bendruomenės iniciatyva sudėlioti bendrą viziją ir ja pasidalinti su visuomene. Man dar labiau patinka ir tai, kad parengtoji bendra vizija sukurta ne „iš tuščio“. Juk sakoma, kad iš nieko nepadarysi nieko. Paskelbtoji vizija remiasi beveik šimto (o gal ir daugiau) bibliotekų ateities vaizdiniais, sukurtais kartu su partneriais ir bendruomene per šių metų bibliotekų savaitę.

Dabar laikas antram žingsniui – diskusijoms. Siūlau kiekvienam, perskaičiusiam šią viziją, pasidalinti savo mintim su pirmuoju sutiktu žmogumi – kolega, šeimos nariu, bibliotekos lankytoju, kaimynu ar kaimyne, valdžios atstovu – ką aš manau, ar matau ateitį panašiai? Kas vizijoje man patinka ir ko joje trūksta? Kas bus svarbiausia žmogui ateityje ir kokios paslaugos ir bibliotekos jam reiks? Kaip mes viziją galim paversti realybe, t.y. koks turėtų būti trečias, ketvirtas, penktas... žingsnis atvesiantys mano biblioteką link norimos ateities. Turime 20 metų kūrybai ir darbui.

Parengta pagal Ateities bibliotekos vizija / Lietuvos bibliotekininkų draugija. [Inteaktyvus]. Projektas „Lietuva 2030”. Prieiga per internetą http://www.lietuva2030.lt/idejos.php?id=360 [Žiūrėta 2011-09-08].

Komentarai

 1. Kiek suprantu, vizijos ar strategijos rašomos tam, kad vėliau būtų galima palyginti, ar pavyko pasiekti numatytų tikslų, į ką buvo orientuotasi. Tačiau paskaičius tokią vizija kilo tik viena mintis, atitinkanti filmą "Misija - neįmanoma". Argumentuosiu kodėl:
  1.„Bibliotekos vizija – jaunatviškas, <...>, linksmas <...> bendruomenės traukos ir informacinis centras.“ Nelabai supratau iš konteksto „jaunatviškas“ – čia darbuotojų kolektyvas (nepanašu, nes statistika tikrai turėtų rodyti, jog bibliotekose dirba daugiausiai vyresnio amžiaus darbuotojai, pamatyti galima vieną kitą jaunatviška veidą, tarsi egzotiką“. Sutinku, jog komandoje „Bibliotekos pažangai“ išskirtinai jaunatviškas kolektyvas, bet manyčiau tai netaikytinas kriterijus, kadangi tokio projekto nebūtų be pono B. Geitso pagalbos ir pasibaigus finansavimui abejoju, jog pavyks surasti tokį dosnų sponsorių, o ir ES dosnios programos, berods apie 2013 m., turėtų pasibaigti. Dėl „linksmas“ – retai, džiugu nors ir taip yra, galima sutikti linksmą bibliotekininką. Nors čia tikriausiai turėta omeny – renginius. Bet bibliotekos dažniausiai pasižymi rimtais minėjimų renginiais, todėl linksmais nevelyčiau jų vadinti.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Komantarą dėsiu dalimis, nes matyt per ilgas, sunkiai sekasi įdėti :)

  2.„Bibliotekos paslaugos orientuotos į lankytojus ir jų poreikius, taikomos naujausios technologijos ir kūrybiškas požiūris. <...> Kokybiškoms paslaugoms teikti pasitelkiama naujausia kompiuterinė technika, informacinės, telekomunikacijų technologijos, automatizuotos sistemos.“. Labai smalsu sužinoti, kas slepiasi po „naujausios technologijos“??? Neseniai per atsitiktinumą į rankas pateko laikraštis, kuriame prieš 10 m. bibliotekininkai verkė apie finansavimo stygių naujiems leidiniams ir kt. įsigyti. Berods metų pradžioje tokia mintis nuskambėjo „Tarp knygų“. Situacija tokia, jog bibliotekos niekada neišgyveno finansinio pertekliaus , atvirkščiai, nuolat trūko pinigų periodikai, knygoms, jau nekalbu apie inventoriaus atnaujinimą. Juk nėra malonu būti patalpoje, kurioje nutrupėjęs tinkas, nutrinti ir apšepę kėdžių apmušalai, kaimo bibliotekose su šildymu iš viso problema... Ką kalbėti apie kompiuterius – gerai, kad jie nors yra, nes kitaip technologinį proveržį būtų sunku ir be įžvelgti. kompiuteriai bibliotekose nuolat apsėsti, tai reiškia eksploatuojami, greičiau dėvisi, o apie atnaujinimą sunku ir beklabėti, iš KUR GAUTI PINIGŲ??? „Bilas“ išeis ir prasidės akmens amžius... Žinoma, dar reikėtų paminėti automatizuotą knygų išdavimą, savitarnos aparatus (nors ne visur jų yra), švietimo ir spausdinimo paslaugas – na čia tikrai priskirčiau prie pažangos, bet skaitytojams, o gal vertėtų vadinti interesantais ar klientais, reikia labiau apčiuopiamumo iš technologinės pusės, pvz. liečiamų ekranų, nešiojamų el.knygų skaitiklių, rimtų projektorių, kamerų ir t.t.

  3.„Saugomas ir skaitmeninamas regiono kultūros paveldas“. Čia labai sunkiai sekasi. Atrodo, kad vyksta darbas vardan darbo. Kiek teko domėti, buvo įvairūs projektai, skirti kraštotyrai, bet jie pasibaigė ties projektu ir mažai teatnaujinami, dirbama toliau.

  AtsakytiPanaikinti
 3. 4. „Baldai - lengvi, nesunkiai perstumdomi, funkcionalūs, pritaikyti kiekvienai amžiaus grupei.“ Man rodos, bibliotekų modernizavimo programa kaip ir pasibaigė, kas spėjo tas turi, o kas ne – tai naujų lengvų ir kiekvienai amžiaus grupei tinkamų baldų - tegali pasvajoti. Gali džiaugtis, kad iš viso yra ant ko atsisėsti vartant periodiką. Čia juk ne namai, o intensyviai eksploatuojamas inventorius, kurio, deja, bet kaip namuose tikrai skaitytojai nesaugo.

  5. „Bibliotekose dirbs specialistai, nuolat besimokantys ir tobulėjantys, kad patenkintų didėjančius lankytojų informacinius poreikius, todėl turės gerus tarpasmeninius ir komunikavimo, užsienio kalbų“. Kalbant apie tuos darbuotojus, kurie tiesiogiai dirba su skaitytojais - nežinau, kaip ten su mokymais, bet kai to skyriaus bibliotekininko nėra (atostogauja, serga ar kt.) – tai atėjusi kita vyresnio amžiaus bibliotekininkė, o tokių daugiausiai ir dirba aptarnavimo skyriuose, tik klapsi akimis, kai kas nutinka su kompiuteriu ar paklausi ko specifiško, ar reikia nuskanuoti ar atspausdinti, tai čia „padėtis be išeities“. O jau apie užsienio kalbų mokėjimą????  na gal rusų, nes moka nuo anų laikų, ar lenkų – dėl vietinio kontingento, bet apie anglų, prancūzų ar vokiečių – geriau nekliudyti jų... „Laba diena“ ir dar kokį elementarų žodį gal supras, bet tikrai nesusikalbės.

  6. „Ženkliai pagerės bibliotekininko socialinė padėtis šiuolaikinėje visuomenėje – atlyginimas bus lygiavertis žinioms, darbo kokybei ir įgūdžiams.“ Čia tai teisybė, nes gaus kiek daugiau nei „Maximos“ darbuotojas (nors pardavėjos jau visos išmoko šypsotis pro sukąstus dantis ir būti mandagios). Bibliotekininkai ir kultūros darbuotojai niekada negaus atlyginimų kaip gydytojai ar pedagogai. Juk tai nėra „pirmo būtinumo prekė“ – neapsigaudinėkime patys savęs.

  Čia tik pamąstymai, nieko nenorintys įžeisti.
  „Rock&roll” tinklalapį gerbiu už novatoriškumą, platų požiūrį ir nepasidavimą „senų“ vilų – bibliotekininkų – snobizmui ir užsikuitimui.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Manau, kad niekas čia neturėtų įsižeidinėti - diskusija paprastai padeda geriau suprasti pagrindinius siekinius ir suderinti veiksmus. Kadangi užvedžiau temą, tai jaučiuosi įsipareigojus dalyvauti diskusijoje. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad komentuojate. Antra, noriu patikslinti, kad vizija nėra sukurta projekto "Bibliotekos pažangai" komandos - ji labiau skatino procesą, remdamasi gairėmis. Trečia, noriu paprieštarauti, kad vizijos vertinimas prasidedantis nuo neigimo ir netikėjimo veda būtent prie tokios situacijos, kurią talentingai nupiešėte, nes tai neskatina veikti... Be abejo turim pagrindo nusivilti lėtu procesu, bet iš kitos pusės turim būti realistais - vizijos kuriamos ne tam, kad sėdėtume iš šonelyje kritikuotume realyje ir lauktume, kol ji pasikeis. Klausimas išlieka - ką turėtume padaryti tose srityse ir kokie realūs terminai pažangai pasiekti bei kaip vertinsime pažangą (čia kalbu ne apie projektą :)

  AtsakytiPanaikinti
 5. Esu linkusi pritarti anonimui dėl vieno dalyko -kadangi vizijoje surašyta labai daug ir visko, išties jau iš pat pradžių realizuoti strategiją darosi "misija neįmanoma". Diskusijos(kuri, viliuosi, čia visgi vyks pakankamai gyvai) eigoje būtina
  išgryninti prioritetus( nes eidami visur, nenueisime niekur), svarbiausius bibliotekoms vartotojų ( ne tik šiandien) segmentus ir t.t. Be abejonės - būtina visu rimtumu realiai įvertinti IT technologijų kaitos spartą ir prieinamumo visuomenei pokyčius (iki pat tų pačių 2030 -ųjų metų...)O tada jau ir dėlioti optimistiškai "ružavas" detales.

  Dėl "jaunatviškos bibliotekos".Bent jau šiandien dėl situacijos su bibliotekininkystės specialistų VU rengimo realijomis( sunkiai įsivaizduoju, kad kažkas už šias studijas rizikuos kloti asmeninius pinigėlius...)šis punktas taipogi kelia ko ne homeriško juoko priepuolį. Nededant pastangų situaciją pakeisti iš esmės,jau po dešimties metų bibliotekose dirbs "su dievais" besišnekantys pensijinio amžiaus senjorai -kad prisidurtų prie ubagiškos pensijos po trisdešimties/ keturiasdešimties metų ištikimybės šiai profesijai, arba ... prašalaičiai, kuriems tai tebus laikina trumpalaikė priebėga - kol susiveiks kažkokį pinigingesnį, "prestižiškesnį" savo ateities variantą.

  Pagarbiai -provincijos realija

  AtsakytiPanaikinti
 6. vėl provincijos realija :)))

  Tarp kitko -būtent regioninio kultūros paveldo tiek saugojimo/sisteminimo, tiek skaitmeninimo darbus laikau itin perspektyvia mūsų veiklos kryptimi dar daugeliui dešimtmečių į priekį.Nes to paveldo yra tiek, ir jis toks įvairialypis, kad juodo darbo per akis užteks visoms "atminties institucijoms" - iki pat šimtmečio pabaigos. Netiesa, kad tie darbai nevyksta.Gal ne visur, gal ne tokia apimtimi,kaip norėtųsi,ganėtinai fragmentiški kol kas .Bet esmė ta, kad beveik visi jau supranta vaizdų ir pilnateksčių dokumentų patekimo viešon interneto erdvėn svarbą. Vis daugiau randasi ir supratimo, kaip tai daryti.Nacionaliniu mastu kol kas vykdyti projektai gal ir šleivoki, tai tiesa, bet "vietose" įdomių iniciatyvų tikrai yra.Laikui bėgant, manau, visa tai subėgs iš mažų upeliukų į vieną plačią upę :) Taip kad bent dėl šio dalyko pasilieku sau teisę į..optimizmą :)

  AtsakytiPanaikinti
 7. Manau, kad vizija šiuo metu yra, kaip pageidaujamos gairės. Kad tai taptų tikrove reikia pirmiausia finansų. Bibliotekininkės ir dabar stengiasi kūrybiškai aptarnauti skaitytojus. Su turimais fondais, aprūpinimu priemonėmis, komplektavimu nori nenori tenka pasitelkti visus įmanomus informacijos paieškos ir peteikimo būdus.
  Manau, tos, kurios dirba, esame patriotiškiausios profesijos atstovės. Tikriausiai daugumą mūsų šiame darbe laiko tik meilė šiai kultūros sričiai, tam tikras išsilavinimas ir požiūris į gyvenimą.
  Sutinku, kad esant dabartiniam skaitytojų išsilakstymui po internetą, didelį dėmesį reiktų skirti jau ne jaunimui, o vaikams. Gal būt užsiaugintume skaitytojų kartą. Gal būt reiktų kažkokio bibliotekinio švietimo (kaip internetinio raštingumo)kursų, pritraukiant skaitytojus
  Tai tokie pasvarstymai
  Sukritikuokit

  AtsakytiPanaikinti
 8. Ačiū, Audrone, už komentarą. Iš esmės noriu kvestionuoti jau tradiciniu tapusį mūsų profesijos požiūrį, kurį puikiai atskleidėte - "pirmiausia finansai" ir "meilė šiai kultūros sričiai". Lojalumas profesijai ir įstaigai, kurioje dirbam - labai gerai, bet ar nebūtų teisingiau žengti dar vieną žingsnį ir paklausti, ko šiandien reikia žmogui ir kaip tai dera su tuo, ką šiandien darome. Mano požiūriu, problema yra sudėtingesnė - didesnė dalis žmonių į bibliotekas neužsuka; vis mažiau skolinasi knygas, nes paprasčiausiai lengviau nusipirkti ar, kaip sakote, pasirausti internete; dauguma galvoja, kad bibliotekos skirtos vaikams; dalį labai brangaus darbo laiko bibliotekos būna pustuštės, todėl pilnai nepanaudojama įranga ir ištekliai, kuriuos jau turime... Ši problema gali būti išspręsta pirmiausia konkrečiais sprendimais ir veiksmais, išbandytais ir pasiteisinusiais praktikoje. Provokuoju, bet nuostata "daugiau pinigų rytoj" - "rezultatai...galbūt...poryt" nėra joks sprendimas, greičiau Ostapo Benderio kėdžių sandėris... Bet saugu: niekas nuo mūsų nepriklauso, galim dirbti kaip dirbę ir laukti, kol bus daugiau finansų... O jeigu nebus? Arba bus mažiau? Šalia papildomo finansavimo, visada yra dar 2 veiklos variantai - a) peržiūrėti, ką darome ir atsisakyti, kas neveikia (arba ko nereikia žmonėms, nors gal mums ir patinka) b) ieškoti pigesnių būdų darbams, kuriuos jau darome. Todėl klausiu, kolegos, kaip vietoj koncentracijos į tai, ko neturime ar ko trūksta, eisim pirmyn?

  AtsakytiPanaikinti
 9. Oi, o aš ką tik paskaičiau pažangos strategijos projektą ir pastebėjau, kad bibliotekų pasiūlytoje vizijoje visai nėra pasakyta kaip visa tai padės Lietuvoje rastis sumaniai visuomenei, sumaniai ekonomikai ir sumaniai valdžiai bei centre esančiam atviram, kūrybingam ir atsakingam žmogui!

  AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai