Diskusija apie Lietuvos bibliotekų statistiką

Statistiniai duomenys apie bibliotekų veiklą svarbūs dėl kelių dalykų. Jie leidžia atlikti bibliotekų veiklos analizę apskaičiuojant ir įvertinant įvairius šios veiklos aspektus. Tokios analizės rezultatai naudingi bibliotekų a) vadovams, vertinant institucijos pasiekimus, formuluojant ilgalaikius veiklos strateginius planus, priimant sprendimus dėl tam tikrų veiklų tobulinimo; b) bibliotekų veiklą koordinuojančioms institucijoms, priimančioms sprendimus dėl bibliotekų strateginių plėtros krypčių šalyje, reikalingų ilgalaikių veiksmų programų ir paramos bibliotekų plėtrai, galiausiai ir c) bibliotekų profesinėms organizacijoms, kurios dalyvauja diskusijose dėl bibliotekų vaidmenų, paslaugų, formuluoja profesinės bendruomenės poziciją. Statistiniai duomenys reikalingi ir bibliotekininkystės taikomiesiems tyrimams.

Rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įvyko diskusiją dėl bibliotekų statistikos, kurioje dalyvavo bibliotekininkystės specialistai ir mokslininkai iš įvairių Lietuvos miestų. Diskusijoje kalbėta apie pokyčius bibliotekų veikloje, specifinį Lietuvos kontekstą, statistikos poreikį atstovaujant bibliotekas bei priimant valdymo sprendimus. Nuomones apie bibliotekų veiklos statistinių duomenų kaupimą pareiškė viešųjų, mokslinių ir akademinių bibliotekų atstovai, bibliotekininkystės mokslininkai. Diskusijoje padaryta išvadą, kad statistiniai bibliotekų veiklos duomenys turėtų būti suprantami visiems, tame tarpe žiniasklaidos atstovams, valdžios institucijų tarnautojams. Svarbu, kad statistinius veiklos duomenis vienodai suprastų ir bibliotekininkystės specialistai, pildantys kasmetines bibliotekų statistikos ataskaitas. Renginyje kalbėta ir apie naujas statistikos sritis bibliotekų veikloje - skaitmeninimo statistiką, o taip pat ir apie naujus bibliotekų veiklos vertinimo būdus - poveikio vertinimą.

Daugiau informacijos apie diskusiją, joje pristatytus pranešimus ir nuomones skaitykite Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos naujienų puslapyje.

Komentarai

Populiarūs įrašai