Socialinis saitynas skaitmeninėms bibliotekoms

Daugelis bibliotekų laiko skaitmeninę prieigą prie savo rinkinių vienu iš pagrindinių prioritetų. Nepaisant gausių diskusijų ir metodinės medžiagos apie skaitmeninių bibliotekų kūrimą daug mažiau kalbama apie tai, kaip (ar) tos skaitmeninės kolekcijos vartojamos. Pavyzdžiui, atliekant skaitmeninimo pažangos Europos šalyse suinteresuotųjų grupių tyrimą (NUMERIC, http://www.numeric.ws/) paaiškėjo, kad mažiausiai žinoma apie skaitmenintų rinkinių vartotojus. Štai ką minėjo tyrimo respondentai:

„Trūksta informacijos apie vartotojų prieigą ir skaitmeninto turinio naudojimą. Ši informacija būtina sutekiant paramą ateities skaitmeninimo iniciatyvoms.”

„Skaitmeninimo iniciatyvoms buvo skirta reikšminga finansinė parama. Tačiau aš kol kas nesu įsitikinęs, kad skaitmeninta medžiaga yra pakankamai intensyviai naudojama.”

Akivaizdu, kad norint, jog vartotojai naudotųsi skaitmeninėmis kolekcijomis, būtina juos populiarinti, skleisti informaciją. Į šią problemą atkreipė dėmesį naujausio D-Lib Magazine žurnalo autorius Robertas A. Schrieris, kuris siūlo skaitmeninėms bibliotekoms pasitelkti socialinio saityno įrankius populiarinant skaitmeninius rinkinius. Taikant socialinio saityno įrankius bibliotekų darbe siūloma vadovautis keliais principais:

1. Klausykite. Sukurti bibliotekos paskyrą naudojant bet kurią socialinio saityno priemonę yra labai paprasta. Bet ar ta paskyra sudomins vartotojus, ar joje bus diskutuojama? Norint pranešti tai, kas įdomu ir patrauklu tiems vartotojams, kuriuos iš tikrųjų domina skaitmeninės bibliotekos kolekcijos ir paslaugos, reikia iš pradžių sužinoti, kas, kaip ir kur diskutuoja panašiomis temomis. Tam būtina ištirti esamas diskusijas virtualioje erdvėje. Kaip tai padaryti? Naudingos paslaugos: Google Alerts, leidžianti automatiškai gauti naujai indeksuotas interneto svetaines, kuriose minimi jūsų įvesti reikšminiai žodžiai; Twitter Search, kuris leidžia aptikti vartotojų pasisakymus tam tikra tema; Delicious, kuris leidžia naršyti vartotojų nuorodų į svetaines kolekcijas. Esamų virtualių diskusijų sekimas leis bibliotekininkams apsiprasti su socialinio saityno priemonėse vartojama kalba ir nusistovėjusiais bendravimo būdais. Todėl bibliotekos pranešimai ir komentarai neatrodys neįprastai socialinio saityno priemonių vartotojams.

2. Dalyvaukite. Dažnai bibliotekininkai sukuria paskyras socialinio saityno priemonėse tam, kad skleistų informaciją apie biblioteką ir jos rinkinius, bet iš tiesų nebendrauja su vartotojais. Nedaugelis bibliotekų įsitraukia į tikrą dialogą su vartotojais, norėdami jiems padėti naudotis rinkiniais ir bibliotekos paslaugomis. Taigi, tenka konstatuoti, kad dažniausia bibliotekos savo paskyrose tarsi kalbasi pačios su savimi, negirdėdamos savo vartotojų. Bibliotekos paskyra turėtų būti skirta dialogui su vartotoju, o jo pagrindinis tikslas - padėti. Taip biblioteka sukuria pasitikėjimo atmosferą ir iš tikrųjų paskatina vartotoją naudotis rinkiniais, nes palengvina šitą procesą. Galimi dalyvavimo būdai: sekite žmonių, kurie rašo klausimais, susijusiais su jūsų rinkiniais, tinklaraščius ir Twitterio paskyras, parašykite juose komentarus, populiarinkite ne vien biblioteką, bet temas ir diskusijas, kurios sudomina žmones ir skatina juos diskutuoti.

3. Užtikrinkite skaidrumą. Neretai bibliotekos bijo neigiamų dalykų, susijusių su skaitmeninės bibliotekos paslaugų vertinimais, nes mano, kad tai turės neigiamą poveikį jų reputacijai. Tačiau, atvirkščiai, daugelyje organizacijų pastebėta, kad atvirai kalbantis su vartotojais apie problemas ir organizacijos procesus, sulaukiama daugiau vartotojų paramos. Jeigu biblioteka kritikuojama, reikėtų išsiaiškinti, kodėl atsirado toks vertinimas, kokios jo priežastys. Galbūt, tai padės bibliotekai patobulinti savo veiklą. Be to, noras bendrauti su vartotoju ir išsiaiškinti jo požiūrį prisidės formuojant pasitikėjimu grindžiamos santykius.

4. Sukurkite socialinio saityno gaires. Norint užtikrinti, kad biblioteka būtų tinkamai atstovaujama, kad bibliotekos darbuotojai nesupainiotų savo privačių komunikacijų su bibliotekos reprezentavimu, svarbu sukurti socialinio saityno komunikacijos gaires, kuriose apibrėžiamos pagrindinės rekomendacijos, kaip viešai bendrauti šioje erdvėje.

5. Planuokite. Nors socialinio saityno priemonių naudojimas bibliotekos veikloje atrodo paprastas, iš tiesų, tikrai naudingų ir populiarių paslaugų plėtojimas šiose priemonėse reikalauja nemažai investicijų. Biblioteka turėtų planuoti socialinio saityno priemonių naudojimą - nustatyti tikslus, apibrėžti, kokių rezultatų ketinama pasiekti, kaip juos įvertinti. Tuomet socialinio saityno priemonės tikrai turės naudos bibliotekų veiklai, o darbuotojų pastangos bus pateisintos.
Parengta pagal:

SCHRIER, Robert A. Digital librarianship & social media: the digital library as conversation facilitator. D-Lib Magazine [interaktyvus]. 2011, vol. 17, no. 7/8 [2011m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dlib.org/dlib/july11/schrier/07schrier.html#4

Pathfinder survey results [interaktyvus]. NUMERIC. 5 December 2007 [2011m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.numeric.ws/uploaded_files/Report_of_Pathfinder_Survey_0712056122007175432.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai