Saityno 2.0 inovacijos mažiausiomis sąnaudomis: Aidaho viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo pavyzdys

Šiuolaikiniame mažėjančių bibliotekų biudžetų pasaulyje ieškoma efektyviausių būdų teikti vartotojų poreikius atitinkančias paslaugas. Daugelis bibliotekų paslaugų šiandien grindžiamos IKT, o saityno 2.0, arba socialinio saityno priemonės atvėrė nemažai naujų galimybių teikti pažangias paslaugas. Daugelis socialinio saityno priemonių nemokamos, jos plačiai paplitusios ir naudojamos vartotojų ir leidžia bibliotekoms atlikti daugelį funkcijų - užmegzti ir palaikyti ryšį su vartotojais, organizuoti mokymus, skleisti naujausią informaciją ir kt. Tačiau siekiant perprasti socialinio saityno technologijas būtina investuoti nemažai bibliotekininkų laiko ir pastangų - mokytis kaip naudotis naujais įrankiais, atlikti nuolatinę įrankių stebėseną ir gebėti kritiškai juos vertinti. Kaip sukurti tokias sąlygas, kurios padėtų viešųjų bibliotekų darbuotojams diegti pažangias socialinio saityno grįstas paslaugas, perprasti naujausias priemones ir išmokti jais naudotis? Tokius klausimus sau iškėlė JAV Aidaho valstijos viešosios bibliotekos. Sprendimas - sukurti inovatyvių ir technologijoms imlių viešųjų bibliotekų darbuotojų grupę, kurį eksperimentuotų ir siūlytų naujas priemones bibliotekų darbuotojų bendruomenei, paskatintų juos mokytis ir diegti socialinio saityno grįstas paslaugas.

Aidaho valstijoje buvo sukurta inovatyvių ir kūrybingų bibliotekų darbuotojų, kurie pasižymėjo savo darbovietėje IKT srityje, grupė - Specialių projektų bibliotekininkų veiklos komanda (angl. SPLAT - Special Projects Library Action Team). Šios komandos veiklos gairės gana plačios - ieškoti inovatyvių idėjų, siūlyti eksperimentus, vadovauti bandomiesiems projektams, atrasti naujų galimybių ir kt. Komandos nariai susitinka kelis kartus per metus ir kuria saityno 2.0 taikymo viešosiose bibliotekose planus, inicijuoja konkrečius mokymo, konsultavimo ir naujų idėjų taikymo bibliotekų veikloje projektus. Komandos veiklą remia Aidaho bibliotekų komisija. Komandai specialiai nebuvo kelti labai konkretūs tikslai, kurie paskatintų tam tikrus rezultatus. Siekiama suteikti pakankamai erdvės komandos narių idėjoms realizuoti.

SPLAT privalumas yra tai, kad IKT ir socialinis saitynas - tai grupės narių aistra ir pomėgis, todėl jų darbas padeda jiems realizuoti save ir atneša labai konkrečių rezultatų, naudingų viešųjų bibliotekų bendruomenei. Pirmiausia, tai galimybė neatsilikti nuo sparčiai besikeičiančių socialinio saityno technologijų ir priemonių. Antra, tai galimybė mokytis ir diegti pažangias paslaugas nedidelėmis sąnaudomis panaudojant kolektyvinį bibliotekų bendruomenės kūrybinį potencialą.

SPLAT komanda turi savo tinklaraštį, kuriame populiarina socialinio saityno priemones ir siūlo, kaip jas pritaikyti bibliotekų darbe. Jame rasime nemažai naudingų straipsnių. Be to, SPLAT sukūrė nuotolinį saityno 2.0 mokymo kursą, kuris padeda bibliotekininkams susipažinti su socialinio saityno įrankiais savo darbo vietoje. Pagaliau, SPLAT - nuolatiniai Aidaho bibliotekinių renginių dalyviai. Konferencijose jie siūlo konsultacijos, seminarus, skatina bibliotekininkus išbandyti naujas priemones vietoje. Pavyzdžiui, vienoje iš konferencijų demonstruojant žaidimų perspektyvas bibliotekose dalyviai buvo kviečiami patys pažaisti ir parungtyniauti.

Ko galima pasimokyti iš šios iniciatyvos? Tikriausia to, kad bibliotekose jau turime nemažai vertingų išteklių - tai žmonės, jų iniciatyvos ir žinios. Jeigu suteikti darbuotojui, besidominčiam tam tikra sritimi, erdvės veiklai ir galimybę tobulėti, galima padaryti labai daug, ypač suvienijus kelių bibliotekų jėgas. Tai leidžia įgyvendinti įvairius projektus, kuriems kitomis sąlygomis tektų skirti nemažai lėšų.


Parengta pagal:

CORDOVA, Memo; VECCHIONE, Amy. SPLAT: innovative collaboration in Idaho's libraries. Journal of Library Innovation [interaktyvus]. 2011, vol. 2, issue 1 [žiūrėta 2011 m. liepos 18 d.]. Prieiga per internetą: http://www.libraryinnovation.org/article/view/78/145

SPLAT - Special Projects Library Action Team [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011 m. liepos 18 d.]. Prieiga per internetą: http://splat.lili.org/

SPLAT 101 [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011 m. liepos 18 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.idaho.gov/files/splat-101/player.html

Komentarai

Populiarūs įrašai