Iš konferencijos „Viena profesija, viena ateitis?“ Malagoje 2011 m. gegužės 27 d.

NAPLE forumo susitikimo Sevilijoje, šios organizacijos kartu su EBLIDA organizuotoje konferencijoje „Viena profesija, viena ateitis?“ įvairių kalbėtojų pranešimuose ryškėja bendri bruožai – norėdami užtikrinti lygias sąlygas piliečiams naudotis skaitmenine informacija (bent jau panašias į užtikrinamas viešųjų bibliotekų tinklo prie spausdintų kūrinių) turime galvoti apie pelno nesiekiančią e.knygų infrastruktūrą. Flamų, ispanų, vokiečių bandymai siūlo siekti viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo, nes nesunku rasti bendrų interesų. Ar tai bus naujas viešųjų bibliotekų tinklo pavidalas? Nauja viešoji paslauga, kaip teigia Jens Thorhauge iš Danijos. Jei tokia ateitis, noriu paklausti tinklaraščio skaitytojų, kokį vaidmenį šioje ateityje matote viešosioms bibliotekoms?

Jens Thorhauge taip pat atkreipia dėmesį į būtinybę sukurti bendrą nacionalinę platformą, integruojant per pastaruosius metus atskirais projektais atsiradusias elektronines bibliotekų paslaugas – vaikams, muzikos ir filmų ar literatūros mylėtojams, vyresnio amžiaus žmonėms, moksleiviams ir kt. Kažkas panašaus jau kuris laikas sukasi man galvoje, sekant Lietuvos nacionalinės bibliotekos iniciatyvas ir koordinuojamus projektus, susijusius su bibliotekos procesų automatizavimu ir interaktyvių paslaugų plėtra. Gal jau laikas galvoti apie bendrą nacionalinę platformą vartotojams ir bibliotekoms Lietuvoje?

Komentarai

Populiarūs įrašai