Bibliotekos kuria stiprias bendruomenes,...bet gali padėti ir išsišokėliams

Pastaruoju metu aplinkybės (gal tai vadinti apvaizda) vėl ir vėl verčia grįžti prie socialinio kapitalo ir bibliotekų ryšių. Pirmą kartą apie tai pradėjome diskutuoti Bibliotekininkystės ir informacijos mokslo institute prieš šešerius metus. Greičiausiai po eilinio dalyvavimo akademiniu požiūriu “nerimtame” simpoziume BOBCATSSS(nes organizaciniame komitete – dominuoja studentai). Pirmasis bandymas gilintis į šią temą vėliau virto straipsniu apie bibliotekos vietą Lietuvos gyventojų kasdienybėje, kurį atskleidė pusiau struktūruoti interviu su viešųjų bibliotekų lankytojais ir nelankytojais [1]. Studetų padedami surinkome ir išanalizavome po 90 interviu kiekvienoje grupėje – didžiulis kiekis kokybiniams tyrimams. Kviečiu tinklaraščio skaitytojus dar kartą prisiminti šitą straipsnį ir šio kokybinio tyrimo atradimais - žr. čia.

Socialinis kapitalas – sociologų ir filosofų sukurta sąvoka, apibūdinanti ryšius tinklus, pasitikėjimą ir sąveikos normas tam tikroje bendruomenėje [1]. Socialinis kapitalas skatina žmones, priklausančius tam socialiniam tinklui, bendruomenei, pasitikėti kitais, susiformuoti pozityvesnį požiūrį į bendradarbiavimą ir bendrus tikslus. Kai yra pasitikėjimas nauji projektai ir iniciatyvos gali atsirasti prieš įsijungiant formalių procedūrų mechanizmui, todėl tokios bendruomenės ir organizacijos yra lankstesnės, palankiau žiūri į naujoves ir greičiau reaguoja į pokyčius [2].

Kolegės iš Australijos, vardu Carolyn, tinklaraštyje radau net 10 punktų sąrašą, kaip bibliotekos padeda bendruomenėms kaupti ir puoselėti socialinį kapitalą:
1. Suteikia prieigą prie informacijos ir pagalbą randant informaciją, taip kuria geriau informuotą bendruomenę
2. Moko ieškoti informacijos, taip kuria savarankiškesnę bendruomenę
3. Suteikia laisvalaikio literatūros ir paslaugas, taip kuria laimingesnę užimtą bendruomenę
4. Suteikia lygią prieigą prie virtualių bendruomenių, taip kuria įtinklintą bendruomenę
5. Moko, kad bendruomenė reikštų savo nuomonę, panaudodamos visus komunikacijos kanalus
6. Suteikia galimybę prieiti prie elektroninių paslaugų, taip kuria patenkintą bendruomenę
7. Kviečia apsilankyti saugioje ir malonioje aplinkoje, taip kuria palaikančią bendruomenę
8. Yra saugi vieta sutikti kitus, taip kuria įtraukią bendruomenę
9. Teikia patikimus patarimus, taip kuria informuotą ir pasitikinčią bendruomenę
10. Moko ir sudaro sąlygas mokytis, taip kuria besimokančią bendruomenę
[3].
Skaitydama pajuodintus bendruomenės bruožus, potencialiai įgyjamus ar ugdomus padedant bibliotekoms, neįsivaizduoju, kas galėtų nepripažinti jų svarbos.

Bet neturime pamiršti, kad vadovautis vienu požiūriu - pavojinga. Čia labai tinka Gintauto Mažeikio provokuojanti įžvalga. Anot jo, stiprios bendruomenės ir jų tvirtos ir aktyvios organizacijos, vertinančios tarpusavio pasitikėjimą ir siekiančios saugumo (R. Putnamo požiūris), natūraliai konfliktuoja su silpnais bendruomeniniais ryšiais, laikinomis struktūromis ir atsitiktiniais pilietinio dalyvavimo pagyvėjimais pasižyminčiais kūrybiniais klasteriais. Pastarieji R. Floridos požiūriu tampa svarbiausiu naujosios ekonomikos raidos veiksniu [4]. Taigi, nepamirškime padėti ir išsišokėliams ar tyleniams, kurie rytoj galbūt taps pasaulį apversiančiais novatoriais... :)

Naudoti šaltiniai:
1. Glosienė, Audronė; Petuchovaitė, Ramunė; Padagaitė, Giedrė. Biblioteka kaip trečioji vieta. Informacijos mokslai, 2006, t. 39, p. 32-52. Prieiga per internetą: http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Informacijos_mokslai/39/32-52.pdf
2. Glosienė, Audronė. Kūrybiškumas ir socialinis kapitalas žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis. Vilnius, 2010, p.33
3. Carolyn. 10 ways public libraries help build social capital. [Interaktyvus]. Red Dirt Librarian: Reflections on all things library and IT. October 10, 2010. [Žiūrėta 2011-05-23]. Prieiga per internetą: http://reddirtlibrarian.wordpress.com/2010/10/10/10-ways/
4. Mažeikis, Gintautas. Kūrybinės klasės formavimas šalia kūrybinių traukos centrų. Viešieji ryšiai ir kūrybinės industrijos [interaktyvus].[2006] Prieiga per internet: http://www.uzupiozinios.net/Docs/11Kurybines_klases_formavimas.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai