Bibliotekininko profesijos anatomija

Magistro studijų bei karjeros portalas Master Degree Online paskelbė JAV bibliotekininkų profesijos infografiką. Jame matyti įdomių tendencijų, pavyzdžiui:

a) Bibliotekininkai įsidarbina viešojo administravimo, informacijos ir kultūros industrijų, švietimo sektoriuose. Dauguma jų dirba visu etatu.

b) Bibliotekininkų pomėgių spektras labai platus - pradedant laisvalaikio skaitymu ir baigiant pilvo šokiais bei aviacija.

c) Bibliotekoje sau tinkamą darbą ras ir tie, kurių mąstymą ir elgseną daugiau lemia kairysis arba dešinysis pusrutulis. Užduočių įvairovė leidžia pritaikyti bibliotekoje labai skirtingus gebėjimus (vaizduotę ir analitinį mąstymą; komunikacinius ir savarankiško darbo gebėjimus).

Norinčius sužinoti daugiau kviečiame pastudijuoti patį infografiką.Nuotrauka ir medžiaga iš:

Infographics: Anatomy of a Librarian. Master Degree Online [interaktyvus]. [2011] [žiūrėta 2011 m. gegužės 7 d.]. Prieiga per internetą: http://master-degree-online.com/infographic-anatomy-of-a-librarian/

Komentarai

Populiarūs įrašai