Kokie mes?: pokalbiai apie profesinį portretą

(Ne)konferencijoje Rock‘n‘roll bibliotekininkas 2010 viena „kavos staliuko“ diskusijų buvo skirta profesiniam bibliotekininko portretui. Šią temą išprovokavo tų pačių metų pavasarį Vilniaus knygų mugėje vykęs renginys „Šiuolaikinės bibliotekos ir bibliotekininko tapatumas: kas mes esame?“. Jame dalyvavę studentai konstatavo, kad internetinė žiniasklaida gana ribotai atspindi bibliotekininko profesiją ir darbo turinį. Iš kitos pusės viešos, lankytojams matomos bibliotekos erdvės ir paslaugos yra tik nedidelė bibliotekų darbo dalis. Tokiu būdu galbūt visuomenė neturi galimybių pažinti šios profesijos vidinių erdvių ir papildyti „išplaukusį“ įvaizdį, žr. žvalgomasis tyrimas "Bibliotekininko portretas elektroninėje spaudoje".

Įvaizdį formuoja ir pati profesija, todėl (ne)konferencijoje prie „kavos staliuko“ visi dalyviai – patyrę ir jauni bibliotekų specialistai, studentai ir svečiai, mokslininkai – pakviesti atsakyti į klausimus, o koks yra tikrasis bibliotekininkas, kaip kinta bibliotekininko veikla, savybės, darbo aplinka ir karjeros galimybės? Klausta, ką bibliotekininkas veikia, kokios yra jo savybės ir vertybės, kur dirba ir kokias įsivaizduoja karjeros galimybes. Įvyko 4 diskusijos sesijos, kurių kiekvienoje dalyvavo 15-20 žmonių grupės. Jų rezultatus pateikiame žemiau.

Ką išties veikia bibliotekininkas?

Į šį klausimą diskusijų dalyviai žėrė daug įvairiausių minčių, kai kurios buvo ironiškos, kai kurios – netikėtos. Visose keturiose grupėse sutapo tik viena bibliotekininko veiklos kryptis – tai informacijos visuomenei skleidimas (arba kitaip, buvimas tarpininku, informacijos teikimas). Žr. lentelę, ją padidinsite spustelėję.Šios veiklos sritys atspindi bibliotekinio darbo įvairumą, šalia geriausiai matomos veiklos - bibliotekininkas išduoda knygas – yra visas sąrašas veiklos, kuri reikalauja skirtingų kompetencijų ir gebėjimų bei talentų, tai – fondoieška arba lėšų paieška bibliotekos veiklos plėtrai ir programoms, projektų rašymas, bendravimas su duomenų bazių, leidyklų atstovais ir kt. Iš sąrašo matome, kad bibliotekininko veikla aiškinama gretinant su kitomis profesinėms sritims – „yra psichologas“, „socialinis darbuotojas“ „administruoja“. Tai išreiškia žinių poreikį, dirbant įvairiose bibliotekos veiklos srityse, pavyzdžiui, bendraujant su lankytojais, neabejotinai prireikia psichologinių žinių, tenka padėti spręsti kitų žmonių problemas, taigi – kartu su informacija suteikti socialinę pagalbą. Lentelėje pateikti ir alternatyvūs vaizdiniai, atskleidžiantys tam tikras bibliotekininko savybes, pavyzdžiui, šviesuolis, moka paguosti ir pralinksminti, išmoko spręsti problemas lankytojus, griežtas kaip skolų išieškotojas terminus praleidusiems skaitytojams. Savybėms išaiškinti buvo skirta daugiau laiko.

Bibliotekose rasime prieštaringų charakterių

Diskusijų dalyviai pabrėžė, jog savybės yra sunkiai apibendrinama profesinio portreto dalis, nes jos priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Vis dėlto beveik visose grupėse buvo minima, kad bibliotekininkas greitai orientuojasi, turi humoro jausmą ir siekia naujovių, yra paslaugus, atsakingas, kūrybingas, tolerantiškas ir komunikabilus. Buvo nurodytos ir mažiau patrauklios pusės, tokios kaip menka savigarba, kuklumas, konservatyvumas. Tai atskleidžia prieštaringus bibliotekininko portretus, iš vienos pusės – sustabarėjęs ir kuklus konservatorius, iš kitos – komunikabilus, tolerantiškas ir siekiantis naujovių?

Bibliotekininkas dirba bibliotekoje. Akivaizdu!?

Taip, tikrai dirba bibliotekoje ir jų yra įvairių – kaimo, miesto, akademinėse, net elektroninėse ar skaitmeninėse. Tačiau diskusijos dalyviai minėjo ir kitas bibliotekininkų darbovietes: valdžios institucijas ir verslo įmones, universitetus, muziejus, archyvus, taip pat ir ambasadas, ligonines, automobilių dirbtuves ar net gaisrines! Aptariant šią portreto pusę taip pat netrūko ironijos ir vaizdingų pasisakymų, pavyzdžiui, bibliotekininkas dirba „visur“, „namie“, „skendi informacijos jūroje“ arba „pluša šaltoje patalpoje, bunkeryje“.

Kur slypi karjeros galimybės?

Lentelėje išvardinti praktiškai visos diskusijų dalyvių išsakytos karjeros galimybės, daugiausia jų paremtos pačių arba pažįstamų patirtimi. Sąrašas atskleidžia pasirinkimų įvairovę ir tam tikru požiūriu – specialisto universalumą – gali dirbti Pasaulio banke, meru ar net kultūros ministru (įdomu, kur čia taip? :). Iš kitos pusės – yra ir karjeros galimybių žinių komunikacijos ir informacijos bei bibliotekų paslaugų srityje (žr. lentelės antrasis stulpelis). Kai kurie pirmajame stulpelyje pateikti bendro pobūdžio įrašai, pavyzdžiui, vadybininku, dėstytoju, akademiku, verslininku, mokymo organizatoriumi ir pan. nurodo pareigas be veiklos srities, jos galėtų būti perkeltos ir į informacijos ir bibliotekų kontekstą.
Tai koks gi tas bibliotekininkas?: apibendrinimas

Statistinio portreto iš keturių diskusijos sesijų nenupiešim, tačiau daugiau kaip 60 žmonių gana aiškiai atskleidė pagrindines kokybines savybes. Pirmiausia tai yra labai plati, netgi universali profesija. Joje galime būti ir tokie, ir kitokie, galime dirbti visur ir dirbti daug. Šiandien didelė dalis specialistų darbo laiko skiriama informacinių technologijų taikymui, darbui su skaitmeniniais šaltiniais ir e. paslaugomis, pagalbai juos įsisavinti vartotojams, bibliotekos paslaugų viešinimui ir fondoieškai. Todėl „tradiciniai“ bibliotekininkų gebėjimai – šaltinių katalogavimas ir žinių klasifikavimas, dalykinimas – akcentuojami vis rečiau, nors būtent jie leidžia šios profesijos atstovams leidžia sėkmingai rasti informaciją ir spausdintos, ir elektroninės informacijos pasaulyje. Dar daugiau – iš informacinio chaoso sukurti logišką sistemą, kurioje kiekvienas ir be mūsų pagalbos puikiai orientuojasi. Kita vertus, pripažįstame ir pastebime, kad šiandien elektroninės ir tradicinės informacijos erdvės priešpriešoje galime sutikti inovatyvių, naujovių siekiančių, savimi pasitikinčių bibliotekininkų ir pasižyminčių žema savigarba, kuklių bei neigiančių bibliotekos ir visuomenės transformacijas darbuotojų. Įsigilinti į priežastis pritrūko laiko, tačiau diskusija (ne)konferencijoje pasitarnavo savirefleksijai. Iš čia galime kiekvienas savęs paklausti, o koks ar kokia esu aš, kokiais norėtume būti, ką veikiame ir į ką dairomės bei kur save ribojam?

Užrašė ir interpretavo Simona Petraitytė ir Ramunė Petuchovaitė, 2011-04-16

Panaudoti šaltiniai:
Ažaneckaitė, Aurelija; Česna, Šarūnas; Razmianecaitė, Redvita. Žvalgomasis tyrimas „Bibliotekininko portretas elektroninėje spaudoje“ [Interaktyvus]. Iš Rock & Roll bibliotekininkas. 2010 m. balandžio 5 d. Prieiga per internetą: http://bukbibliotekininku.blogspot.com/2010/04/zvalgomasis-tyrimas-bibliotekininko.html [Žiūrėta 2011-04-16].

Komentarai

Populiarūs įrašai