Saitynas 2.0 tyrėjams - pasiūlymai mokslinėms bibliotekoms

Šių metų vasarį Derbio universiteto Tarptautinis vadovavimo studijoms centras (Jungtinė Karalystė) paskelbė Socialinio saityno vadovą tyrėjams. Šiame vadove aiškinama, kaip mokslininkai gali panaudoti įvairius saityno 2.0 įrankius ir priemones atlikdami mokslinius tyrimus. Šis vadovas tikrai atitinka dabartines mokslinio darbo tendencijas, nes tyrinėtojai pradeda aktyviai naudotis tokiais įrankiais įvairiuose tyrimo etapuose. Vadove saityno 2.0 įrankių panauda irgi susiejama su tyrimo ciklu. Aiškinama, kaip efektyviau panaudoti saityno 2.0 priemones ieškant naujausių tam tikros srities tyrimų, kuriant naujas mokslines žinias, vertinant sukurtų žinių kokybę, skleidžiant mokslinio tyrimo rezultatus. Labai naudinga tai, kad vadovo tekstas papildytas pačių mokslininkų pasakojimais apie savo saityno 2.0 naudojimo patirtį įvairiuose kontekstuose. Atskirai pateikiami mokslininkų naudojimosi socialinio saityno įrankiais atvejai.

Manau, tai būtų puiki nauja informacinio raštingumo ugdymo kryptis akademinėse ir kitose mokslinėse bibliotekose. Šis vadovas galėtų įkvėpti Lietuvos bibliotekininkus, aptarnaujančius mokslininkus, pradėti kurti ne tik informacijos paieškos, naudojimosi duomenų bazėmis vadovus, bet ir patarimus, kaip efektyviau pasitelkti socialinio saityno įrankius. Turint omeny, kad jau sukurta nemažai socialinio saityno priemonių mokslininkams - specializuoti socialiniai tinklai, pvz., Research Gate, o mokslininkai patys kuria svetaines, kuriuose nagrinėja, kaip geriau pasitelkti tokius įrankius tyrimuose ir dėstymo veikloje (pvz., HASTAC) - mokslininkų konsultavimas ir mokymai galėtų tapti labai reikalinga ir perspektyvia mokslinių bibliotekų veiklos kryptimi.

Komentarai

Populiarūs įrašai