Kas yra biblioteka šiandien...

Biblioteka, suvokta kaip gana monolitiška ir apibrėžta kultūros ir švietimo įstaiga, vėlyvojoje modernybėje įgauna daugiau veidų ir profilių (bendruomenės centras, vietinės žinijos vartai, informacijos centras, socialinės sanglaudos, piliečių teisių į informaciją, lygios prieigos prie informacijos garanta ir pan.), t.y. biblioteka labiau reflektuojama, turi daugiau pasirinkimų. Ji nebesuvokiama kaip homogeniška, vientisa, atliekanti vieną pagrindinę funkciją [...]. Knyga tėra viena iš laikmenų; knygų išdavimas tėra viena iš paslaugų[...]
Iš Audronės Glosienės knygos "Kūrybiškumas ir socialinis kapitalas žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis" (Vilnius, 2010, p.89).

Komentarai

Populiarūs įrašai