Svarbu ne dydis: geriausia JAV maža viešoji biblioteka 2011

Mažajame Naturitos miestelyje JAV Kolorado valstijoje gyvena vos 665 žmonės. Tačiau tai netrukdo inicijuoti inovatyvias programas Naturitos viešojoje bibliotekoje. Miestelis nėra turtingas: net 15% gyventojų namuose neturi telefono, nemažai jų neturi ir prieigos prie interneto. Pačioje bibliotekoje dirba tik keturi žmonės - iš jų du - pusę etato. Tačiau būtent ši biblioteka šiemet gavo JAV geriausios mažosios bibliotekos apdovanojimą, kurį remia Bilo ir Melindos Geitsų fondas.

Naturita viešoji biblioteka aptarnauja vietos bendruomenę ir gretimų miestelių gyventojus - maždaug 2100 vartotojų. Tačiau tai - tikroji bendruomenės biblioteka. Štai keletas bibliotekos iniciatyvų pavyzdžių.

Nemažai Naturitos gyventojų dirba kurortiniame mieste Telluridėje, todėl bibliotekoje gausu paslaugų vaikams. Daugiau nei trečdalis mokinių dalyvauja bibliotekos programose. Tai pamokų ruošimas bibliotekoje, kas mėnesį vykstančios paauglių naktys, mokymosi programos. Vasarą biblioteką padeda vaikams (nuo vaikų darželio iki pradinių klasių mokinių) išugdyti kalbėjimo, pažinimo, emocinius ir socialinius gebėjimus.

Bibliotekoje veikia septyni kompiuteriai ir gavus finansavimą iš Kolorado valstijos bibliotekos juos papildys dar dešimt nešiojamų kompiuterių. Suaugusiems vartotojams bibliotekininkai padeda atlikti paiešką, gelbsti patarimais ieškant darbo.

Atsižvelgdama į labai nedidelį Naturitos gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą (2000 m. surašymo duomenimis jį turėjo vos 3% gyventojų), biblioteka bendradarbiauja su San Migelio universitetiniais centrais. Tai leidžia gyventojams įgyti vidurinį išsilavinimą naudojantis nuotoliniais kursais, vaizdo konferencijomis.

Bibliotekos pastangos tarnauti bendruomenei neliko nepastebėtos. Sumanius naujo bibliotekos pastato statybas vietos gyventojai sutiko padengti 10% statybų vertės įvedus penkių metų mokesčius. Net 80% gyventojų pritarė mokesčių įvedimui.

Taigi ne dydis svarbu, o siekiai, užsispyrimas ir kūrybiškumas juos įgyvendinant... Daugiau apie Naturitos miestelio biblioteką skaitykite žurnale Library Journal.

Parengta pagal:

BERRY, John N. Labor of love: best small library in America 2011. Iš Library Journal [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011 m. vasario 13 d.]. Prieiga per internetą: http://www.libraryjournal.com/lj/home/888540-264/labor_of_love_best_small.html.csp

Komentarai

Populiarūs įrašai