Miesto bibliotekų taryba - inovatyvios idėjos viešosioms bibliotekoms

Norėčiau pristatyti vieną organizaciją, kurios svetainė būtų tiesiog privaloma paskaityti viešųjų bibliotekų vadovams. Tai - Miesto bibliotekų taryba (angl. Urban Libraries Council), JAV nuo 1971 m. veikianti organizacija, kuri siekia sustiprinti viešųjų bibliotekų vaidmenį ir dalyvavimą vietos bendruomenių plėtroje. Organizacija vienija JAV viešųjų bibliotekų tinklo atstovus ir jau pripažinta kaip įtakingas inovatyvių idėjų ir tyrimo šaltinis tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Kuo gali būti naudinga Miesto bibliotekų tarybos svetainė? Pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad svetainėje periodiškai skelbiami tyrimai, patarimai ir gairės, kurie siejasi su viešųjų bibliotekų strateginėmis plėtros perspektyvomis bei paslaugomis. Pavyzdžiui, neseniai paskelbta ataskaita Ateities partneriai: viešosios bibliotekos ir vietos valdžios institucijos kuriant tvarias bendruomenes (angl. Partners for the future: public libraries and local governments creating sustainable communities, 2010). Ataskaitoje argumentuojama, kad viešosios bibliotekos yra svarbus vietos savivaldos institucijų partneris užtikrinant vietovės darnią plėtrą (angl. sustainable development). Šiandien darnios plėtros sąvoka vartojama itin dažnai. Ji akcentuoja plėtros sprendimus, susijusius su trimis kryptimis: ekonomine, socialine plėtra ir aplinkosauga. Šios kryptys traktuojamos kaip klestinčios bendruomenės pagrindas. Ataskaitoje nurodoma, kad viešosios bibliotekos gali prisidėti įgyvendinant užsibrėžtus tikslus kiekvienoje iš minėtų sričių. Pavyzdžiui, informacinio raštingumo ugdymas bibliotekoje sudaro vieną iš svarbiausių žmogaus tolimesnės mokymosi veiklos sėkmės pagrindų. Bibliotekos garantuoja socialinę lygybę vykdydamos įvairias programas, kurias leidžia integruoti įvairias dėl įvairių priežasčių atskirtas socialines grupes (pvz., imigrantus, bedarbius ir kt.) į bendruomenę. Biblioteka - tai pat labai tinkama vieta ugdyti bendruomenės narių atsakingą požiūrį į gamtą. Argumentų yra labai daug ir jie labai praverstų bibliotekos vadovui, kuris rengia bendrus projektus su vietos savivaldos institucijomis arba argumentus, kodėl biblioteka yra svarbi.

Kita labai įdomi svetainės dalis Narių inovacijos. Miesto bibliotekų taryba kasmet apdovanoja viešąsias bibliotekas, pritaikiusias inovatyvius sprendimus įvairiose srityse, pavyzdžiui, valdant biblioteką (efektyviai organizuojant darbo procesus, kuriant įvaizdį, valdant rinkinius ir kt.) ir vykdant programas (šviečiamąsias, sveikatos apsaugos, bendruomenės įtraukimo, darbo jėgos ugdymo ir kt.). Vertingiausia yra tai, kad visi inovatyvūs sprendimai kataloguojami, t.y. galima pasižiūrėti jų aprašymą pagal sritis. Tikrai naudinga ieškant idėjų bibliotekos projektams.

Kviečiame apsilankyti ir stebėti naujienas!

Parengta pagal:

Partners for the future: public libraries and local governments creating sustainable communities [interaktyvus]. 2010 [2011 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą: http://urbanlibraries.org/associations/9851/files/0110ulc_sustainability_singlepages_rev.pdf

Urban Libraries Council [interaktyvus]. 2011 [2011 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą: http://www.urbanlibraries.org/

Komentarai

Populiarūs įrašai