Kaip bibliotekos leidžia pinigus ekonominio sunkmečio laikais?

2011 m. sausį Library Resource Guide kartu su Information Today Inc. paskelbė tyrimą, kuriame aiškinamasi JAV bibliotekų biudžetų valdymo ir išlaidų dėsningumus ekonominės krizės laikais. 2010 m. rudenį buvo apklausti įvairių tipų bibliotekų vadovai, skyrių vedėjai ir bibliotekininkai. Apklausoje dalyvavo net 1201 respondentas. Didžiausią apklaustųjų dalį(net 41%) sudarė viešųjų ir švietimo institucijų (39%) bibliotekos. Apklausoje taip pat dalyvavo 17% verslo įmonių ir kitų specialių bibliotekų, likusią dalį sudarė respondentai iš valstybinių institucijų bibliotekų.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad nepaisant to, jog 2010 m. asignavimai bibliotekoms buvo smarkiai "apkarpyti", bibliotekų (ypač viešųjų) biudžetai didėjo. Tačiau atsižvelgiant į infliaciją, ši tendencija nereiškia, kad skirtų lėšų pakako tinkamai aprūpinti bibliotekų veiklą. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad ekonominės krizės laikais smarkiai išaugo naudojimasis bibliotekomis, todėl bibliotekos patiria vis didėjantį spaudimą patenkinti vartotojų poreikius teikiant tradicines ir elektronines paslaugas. Šis spaudimas ženkliai paveikė bibliotekų išlaidų prioritetus. Dauguma bibliotekų sumažino išlaidas komplektavimui, personalo komandiruotėms, nedidino atlyginimų. Tačiau bibliotekos pradėjo aktyviai ieškoti kitų lėšų šaltinių įvairioms programoms, perėjo prie elektroninio ir skaitmeninto turinio teikimo.

Apklausos rezultatai parodė, kad vienas iš bibliotekų prioritetų - informacijos ir komunikacijos technologijos ir skaitmeninė informacija. Vartotojų poreikiai šioje srityje auga ypatingai greitai, todėl bibliotekos ir ekonominio sunkmečio metu stengėsi išlaikyti tą patį šios srities finansavimo apimtį kaip ir anksčiau. Bibliotekų vadovai ir vadybininkai laiko šią sritį svarbiausiu prioritetu ir artimiausiais 5 metais. Vienas iš išsūkių bibliotekoms - kaip neatsilikti nuo IKT pažangos ir užtikrinti pakankamas lėšas mažėjančių biudžetų sąlygomis.

Mažėjant biudžetams bibliotekos įžvelgia ir bibliotekų atstovavimo svarbą. Svarbu įrodyti finansuojančioms institucijoms ir aptarnaujamai bendruomenei bibliotekų reikšmę ir naudą. Kadangi pakankamai didelė visuomenės dalis šiuo metu neturi galimybės naudotis IKT ir stokoja tam būtinų įgūdžių, bibliotekos mato svarbų vaidmenį mažinant ugdant bendruomenės informacinį raštingumą. Kita aktuali sritis siejasi su didėjančiu nedarbu ir bibliotekų vaidmeniu padedant vartotojams darbo paieškos procese.

Daugiau ir išsamesnė informacija pateikiama ataskaitoje Finansavimas ir prioritetai: Bibliotekų išteklių vadovo lyginamoji studija dėl bibliotekų išlaidų planavimo 2011 m. (angl. Funding and priorities: the Library Resource Guide benchmark study on 2011 library spending plans). Ataskaita nemokamai prieinama šiame puslapyje. Norint įkelti ją į savo kompiuterį reikia užsiregistruoti. Ataskaita - anglų k.

Parengta pagal:

MCKENDRICK J. Funding and priorities: the Library Resource Guide benchmark study on 2011 library spending plans [interaktyvus]. January 2011 [žiūrėta 2011 m. vasario 19 d.]. Prieiga per internetą: http://www.libraryresource.com/Downloads/ResearchReports

Komentarai

  1. Jei galite pasitaisykite ir naudokite geriau terminą "asignavimai". "asignacijos" labiau vartojamos kaip 18-19 a. Rusijos pinigų sąvoka. Ir ekonomikoje šie terminai iš esmės nėra tapatūs, nors kai kas linkęs juos sugretinti... Po to koks žioplesnis studentas pasinaudos šiuo straipsniu ir gali labai apsikvailinti panaudojęs netinkamą terminą... O pati idėja, kad reikia galvoti apie bibliotekų išteklių efektyvų panaudojimą jau yra pribrendusi ir Lietuvoje. Tik ar kas imsis šios iniciatyvos ir bibliotekų skatinimo atsakingiau ir nuodugniau planuoti savo išteklius? Ir dar, ar mūsų bibliotekų vadovai yra tam kompetetingi?

    AtsakytiPanaikinti
  2. Ačiū už pastabą, pataisiau. Manau, klausimai diskusijoms labai aktualūs, jie tik dar kartą įrodo, kad reikia kalbėti šia tema :)

    AtsakytiPanaikinti
  3. šia tema ne reikia, o būtina kalbėti!

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai