Skaitmeninė Amerikos viešoji biblioteka - nauja iniciatyva

2010 m. gruodžio viduryje Berkmano Interneto ir visuomenės centras (Harvardo universitete) paskelbė apie naują iniciatyvą - Skaitmeninę Amerikos viešąją biblioteką. Jau gautas finansavimas iš Alfredo P. Sloano fondo pradėti tyrimus, kurie leistų nustatyti kuriamos bibliotekos mastą, architektūrą, sąnaudas ir administravimo būdus. Šiems klausimams spręsti pasitelkti bibliotekininkystės specialistai, skaitmeninio turinio projektų autoriai, akademinės bendruomenės atstovai. 2011 m. pradžioje Berkmano centras paskelbs darbotvarkę metams.

Skaitmeninėje Amerikos viešojoje bibliotekoje ketinama sutelkti šalies kultūros paveldą ir suteikti patogią prieigą prie jo vartotojams. Biblioteka padėtų spręsti ir tokias problemas, kaip dabartinių konkuruojančių e.knygų leidėjų formatų nesuderinamumas, kuris riboja galimybę skaityti knygas elektroniniu formatu.

Parengta pagal:

HOPKINS, Curt. Berkman plans Digital Public Library of America. Iš Read Write Web [interaktyvus]. 14 December 2010 [žiūrėta 2011 m. sausio 3 d.]. Prieiga per internetą: http://www.readwriteweb.com/archives/berkman_plans_digital_public_library_of_america.php

Komentarai

Populiarūs įrašai