Nuo mokslinių dokumentų prie tyrimo duomenų prieigos

Tradiciškai bibliotekos, aptarnaujančios mokslininkus, teikia jiems prieigą prie mokslinių publikacijų. Tai leidžia gerinti mokslinių tyrimų kokybę, plėtotis naujoms idėjoms, nes tyrėjai gali stebėti, kokie tyrimai jau atlikti, gretinti jų rezultatus. Tačiau šiandien to nepakanka. Dažnai norint atlikti lyginamuosius, ilgalaikio stebėjimo ir duomenų kaupimo reikalaujančius tyrimus reikia didelių duomenų masyvų. Apskritai, tyrėjo sukaupti duomenys, kurių pagrindu mokslininkas atlieka analizę ir daro išvadas, yra itin vertingi ir kitiems tyrinėtojams. Šiandien mokslinė veikla globalizuojasi - kuriamos tarptautinės mokslininkų komandos, sprendžiamos tarptautiniu mastu aktualios problemos, todėl tyrimo duomenų prieiga labai aktuali.

Norint ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti tyrimo duomenų prieigą tarptautiniu mastu 2006 m. buvo sukurta tarptautinė asociacija DataCite, kuri siekia palengvinti patikimų tyrimo duomenų identifikavimą ir prieigos prie jų užtikrinimą. Šiuo metu DataCite vienija 15 narių iš įvairių šalių. Net septyni iš jų - bibliotekos (nacionalinės, mokslinės, specialiosios). Taigi bibliotekos reformuoja savo požiūrį į mokslininkų aptarnavimą. DataCite naudingas bibliotekoms ir tuo, kad čia ieškoma geriausių sprendimų, gairių, kaip aptarnauti mokslininkus teikiant prieigą prie tyrimo duomenų.

Parengta pagal:

BRASE, Jan; FARQUHAR, Adam. Access to research data. Iš D-Lib Magazine [interaktyvus]. 2011, vol. 7, no. 1/2 [2011 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dlib.org/dlib/january11/brase/01brase.html

Komentarai

Populiarūs įrašai