Naujas tyrimas apie požiūrį į bibliotekas JAV - jau šį mėnesį

JAV bibliotekininkystės tyrimų ir paslaugų centras OCLC paskelbė ištraukas iš naujos ataskaitos "Požiūris į bibliotekas, 2010: kontekstas ir bendruomenė ", kurią žadama paskelbti jau šį mėnesį. Ši ataskaita yra panašaus tyrimo, atlikto 2005 m., tęsinys. Ji įdomi tuo, kad leidžia daryti išvadas apie tai, kaip kinta vartotojų požiūris į bibliotekas ekonominės krizės sąlygomis.

Įdomūs pastebėjimai:

37% amerikiečių, nurodžiusių, kad krizė jiems turėjo ekonominį poveikį, naudojasi bibliotekomis dažniau, negu anksčiau.

JAV gyventojai, kuriems krizė neturėjo ekonominio poveikio, irgi naudojasi bibliotekomis dažniau. Net 16% tokių respondentų nurodė intensyvesnio naudojimosi biblioteka tendenciją.

Kitus įdomius rezultatus galima peržiūrėti pateiktose ataskaitos ištraukose: Economically impacted Americans ir The library... empowering Americans.

Parengta pagal:

New OCLC Report Coming Later This Month, Two Chapters Available Today: "Perceptions of Libraries, 2010: Context and Community". Iš ResourceShelf [interaktyvus]. 4 January, 2011 [žiūrėta 2011 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: http://web.resourceshelf.com/go/resourceblog/63071

Komentarai

Populiarūs įrašai