Elektroniniai ar spausdintiniai leidiniai studijoms? Apklausos rezultatai

Mieli tinklaraščio skaitytojai, dėkojame visiems apklausos dalyviams. Per keletą dienų sulaukėme 32 atsakymų. Rezultatai apibendrinti diagramoje.


Rezultatai įdomūs - daugelis, t.y. 15 respondentų (47%) vis dėlto teikia pirmenybę spausdintiniams leidiniams, kuomet tik 9 atsakiusieji (28%) nurodė, kad jiems patogiau naudotis elektroniniais leidiniais. Galiausia, 8 respondentai (25%) vienodai vertina ir elektroninius, ir spausdintinius leidinius.

Panašūs rezultatai gaunami užsienio tyrėjų. Naujausias tyrimas, kurį 2011 m. pradžioje paskelbė JAV Knygų industrijos studijų grupė (Book Industry Study Group), įtakinga knygų prekybos strategijų ir tyrimų organizacija, atskleidė, kad 75% studentai, dalyvavę apklausoje, teikia pirmenybę spausdintai mokymo medžiagai. Tyrimo ataskaitoje "Studentų požiūris į išteklius aukštojo mokslo sektoriuje" atsiskleidė ir kiti įdomūs rezultatai, apibūdinantys e.išteklių naudojimą:
  • 12% studentų teigė, kad teikia pirmenybę e.leidiniams. Tai daugiausia nuotolinių studijų programos studentai, arba tie, kurie mokosi magistrantūroje. Elektroniniai mokymosi šaltiniai jų vertinami dėl patogios ir pigesnės prieigos.
  • 60% apklaustųjų nurodė, kad teikia pirmenybę vadovėliams - ir elektroniniams, ir spausdintiems - ir perka juos knygyne.
  • Daugiau nei 40% studentų nurodė, kad buvo įsigiję e.knygas iš piratinių svetainių. Be to, jie teigė, kad kopijuoja savo bendrakursių e.išteklius [1].
JAV psichologijos studijų programos studentų tyrimo [3] rezultatai parodė, kad nepaisant didėjančio e.išteklių populiarumo, studentai vis dar laiko spausdintinius leidinius patogesniais. JAV tyrinėtojai nurodo, kad 90% studentų, kuriems buvo suteikta galimybė nupirkti e.knygą studijoms vietoj brangesnės spausdintinės mokymo priemonės, nepasirinko e.ištekliaus.

Tačiau kitokius rezultatus atskleidė Jungtinėje Karalystėje vykdytas verslo vadybos studentų tyrimas [2]. Pasirodo, kad verslo vadybą studijuojantys studentai teikė pirmenybę elektroniniams leidiniams. Tačiau tyrinėtojai pažymėjo, kad aktyviam tokių leidinių naudojimui įtakos turėjo tai, kad knygas aktyviai rekomendavo dėstytojai, skatinta jomis naudotis ir bibliotekoje. Kaip ir kituose tyrimuose, studentai vertino elektroninius išteklius už jų prieinamumą ir patogumą. Tačiau net ir šis tyrimas parodė, kad elektroninių leidinių naudojimas visiškai neturėjo įtakos spausdintinių leidinių prekybai.

E.leidinių naudojimui turi įtakos daugelis veiksnių. Jungtinėje Karalystėje tyrimą atlikę mokslininkai pažymi, kad naudojimas e.leidiniais priklauso ir nuo jų įvairovės, prieigos ir navigacijos patogumo, nepatogumų, kylančių skaitant elektroninį tekstą [2] ir daugelio kitų veiksnių.

Taigi matome, kad e.leidinių integravimas į studijų procesą priklauso ne tik nuo naujų laikmenų, formų ir jų tam tikrų savybių. Nesant pakankamam informavimui, atvirumui naujovėms ir kartais dėl nepatogumo, prastos e.leidinių kokybės, subjektyvių požiūrių, pastarieji gali neprigyti studentų "virtualiose lentynose". Galbūt dėl to, ir tyrimai pateikia skirtingus rezultatus.

Parengta pagal:

1. College Students Want Their Textbooks the Old-Fashioned Way: In Print [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bisg.org/news-5-603-press-releasecollege-students-want-their-textbooks-the-old-fashioned-way-in-print.php

2. NICHOLAS, David; ROWLANDS, Ian; JAMALI, Hamid R. E-textbook use, information seeking and its impact: case study business and management. Journal of Information Science, 2010, vol. 36, issue 2, p. 263-280.

3. WOODY, William Douglas; DANIEL, David B.; BAKER, Crystal A. E-books or textbooks: student prefer textbooks. Computers & Education, 2010, vol. 55, issue 3, p. 945-948.

Komentarai

Populiarūs įrašai