Patirties tęstinumas - ar turime planą, kaip panaudoti išeinančių iš bibliotekos darbuotojų žinias?

Kaip žinia, bibliotekose opi personalo senėjimo problema. Su tuo susiję ir kitas dalykas - neišvengiamai vyresnio amžiaus žmonės palieka biblioteką. Man pačiai labai įstrigo vienas bibliotekos vadovo komentaras fokusuotoje diskusijų grupėje, kurią organizavome prieš metus, siekdami išsiaiškinti bibliotekos vadovaujančio personalo poreikį: "Žmogui išeinant iš bibliotekos mes patiriame didžiulį nuostolį". Tačiau kaip išsaugoti ir perimti darbuotojų vertingą patirtį ir žinias? Ar mes turime planą?

Žinių sklaida, bendradarbių patirties panaudojimas ir perimamumas turėtų tapti kryptinga veikla bibliotekos vadovo darbotvarkėje. Keliais patarimais, kaip užtikrinti žinių sklaidą tarp bibliotekos darbuotojų, dalijasi JAV Toledo-Lucas apygardos viešosios bibliotekos (Ohio valstija) Humanitarinių mokslų skyriaus specialistai. Savo patarimus jie sieja su trimis sritimis - įgūdžiais, žiniomis ir ryšiais.

Įgūdžiai. Daugelį metų bibliotekoje išdirbę specialistai dažniausia išugdo labai svarbius įgūdžius, kurie ir lemia sėkmingą institucijos veiklą. Tačiau jeigu nesiimame jokių veiksmų norint daugiau apie juos sužinoti , neišvengiamai daug prarasime, kai darbuotojas paliks biblioteką. "Jei tik mes žinotumėme, ką mes žinome!" - sako daugelis žinių valdymo teoretikų. Ir pabrėžia tokio žinojimo svarbą neatsitiktinai - nežinojimas apie bibliotekos darbuotojų gebėjimus veda prie to, kad neišnaudojame įvairių veiklos galimybių, dubliuojame darbus ar investuojame į tuos dalykus, kurios galėtumėme turėti mažesnėmis sąnaudomis. Patartina reguliariai stebėti darbuotojo pasiekimus. Pavyzdžiui, kasmet darbuotojas savo tiesioginiam vadovui galėtų pateikti ataskaitą, kurioje atsakytų į labai paprastus klausimus: Ką nuveikėte šiais metais? Kokiais savo pasiekimais labiausiai didžiuojatės? Ką planuojate nuveikti kitais metais? Tokie klausimai leidžia ne tik stebėti bibliotekos darbuotojo profesinį tobulėjimą, bet padėtų formuluoti naujus bibliotekos tikslus ir uždavinius. Nuolatinis įgūdžių stebėjimas leistų organizuoti jaunesnių kolegų apmokymą nelaukiant paskutinės dienos, kai darbuotojas praneš apie savo ketinimą išeiti. Vadovas turėtų atkreipti dėmesį, kad tokios žinių ir patirties sklaidos iniciatyvos įmanomos tik tuomet, kai organizacijoje skatinamas darbuotojų bendradarbiavimas, vertinami ne tik individualūs, bet ir komandinio darbo rezultatai. Darbuotojas turėtų jaustis saugus, kitaip jis nebus linkęs pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi. Rekomenduojama akivaizdžiai vertinti ir dėkoti darbuotojams už jų idėjas, nors ši motyvacija nebūtinai piniginė - svarbu viešas pripažinimas ir dėmesys.

Žinios. Kiekvienas darbuotojas, ilgą laiką atliekantis savo darbą, įsigilina į sudėtingas procedūras, suranda efektyvesnius įvairių užduočių atlikimo būdus. Kaip perduoti tokias žinias? Vienas iš būdų - sukurti savo darbo aprašymą, tą daro ir Toledo-Lucas apygardos viešosios bibliotekos Humanitarinio skyriaus specialistai. Kartais darbuotojai net sukuria literatūros, kuri padėtų greičiau perprasti tam tikrą veiklos sritį, sąrašą.

Ryšiai. Darbo eigoje bibliotekos personalas užmezga daugybę naudingų ryšių su bibliotekos partneriais iš įvairiausių organizacijų. Būtent dėl šių išplėtotų ryšių įmanoma pasiekti gerų rezultatų, inicijuoti projektus, organizuoti renginius. Todėl svarbu, kad darbuotojo ryšiai taptų bibliotekos ryšiais. Tam tikslui kai kurios bibliotekos kuria partnerių kontaktų sąrašus, kurie neretai skelbiami organizacijos vidiniame tinkle ar kitais kanalais.

Žinių perimamumo veikloje svarbus aspektas - turimos patirties matomumas ir dalijimosi ja organizavimas. Tik tuomet užtikrinsime, kad darbuotojai bendradarbiautų ir mokytųsi vienas iš kito ir nepatirsime nepataisomų nuostolių.

Parengta pagal:

HARTMAN, Amy; DELANEY, Meg. Wait! You can't retire without sharing that with us. Iš American Libraries Magazine [interaktyvus]. November/December, 2010 [žiūrėta 2010 m. gruodžio 3 d.]. Prieiga per internetą: http://viewer.zmags.com/publication/b0fcdb38#/b0fcdb38/38

Komentarai

Populiarūs įrašai