Akademinių bibliotekų vertės ir investicijų grąžos vertinimo bibliografinė duomenų bazė

Amerikos mokslinių bibliotekų asociacija paskelbė informaciją apie naująją bibliografinę duomenų bazę Lib-Value. Joje galima rasti informacijos apie akademinių bibliotekų vertės, investicijų grąžos tyrimus, jų metodiką. Duomenų bazėje jau yra 400 informacijos šaltinių nurodytomis temomis.

Lib-Value yra trijų metų projekto, remiamo JAV Bibliotekų ir muziejų paslaugų instituto (IMLS), vienas iš rezultatų. Projekto eigoje planuojama sukurti metodiką, kuri leistų vertinti investicijų grąžą, ir atlikti tyrimus vertinant akademinių bibliotekų kuriamą vertę konkrečiose srityse, atitinkančiose bibliotekų funkcijas: mokymo ir mokymosi, socialinę, ryšių su bendruomene ir kt.

Lib-Value svetainėje pateikiama visa informacija apie projektą. Ji gali būti naudinga bibliotekų vadovams bei tyrinėtojams, nagrinėjantiems bibliotekų veiklos vertinimo klausimus.

Parengta pagal:

Lib-Value [interaktyvus]. 2010 [ 2010 m. gruodžio 28 d.]. Prieiga per internetą: http://libvalue.cci.utk.edu/

Komentarai

Populiarūs įrašai