Ar akademinės bibliotekos turėtų skatinti laisvalaikio skaitymą: apklausos rezultatai

Mieli tinklaraščio skaitytojai,

štai pasibaigė dar viena apklausa, dėkojame visiems dalyviams. Šį kartą į klausimą „Ar akademinės bibliotekos turėtų skatinti laisvalaikio skaitymą?“ atsakė 32 tinklaraščio skaitytojai. Didžioji jų dauguma (27) pasirinko atsakymą „Taip“ ir mano, kad laisvalaikio skaitymas turi savo vietą akademinėje bibliotekoje. Tik 5 skaitytojai atsakė „Ne“ ir mano, kad akademinės bibliotekos neturėtų dėti pastangų rūpinantis vartotojų laisvalaikio skaitymu.

Iš tiesų, akademinės bibliotekos pradėjo rūpintis studentų laisvalaikio skaitymu net 20 a. pirmoje pusėje, įsteigdamos laisvalaikio literatūros skaityklas. Atlikta nemažai studentų skaitymo tyrimų, dalis kurių atskleidė ryšį tarp pomėgio skaityti laisvalaikiu ir pažangumo aukštojoje mokykloje.

Stebina akademinėse bibliotekose keliamų laisvalaikio skaitymo skatinimo tikslų ir jų įgyvendinimo priemonių įvairovė. Pavyzdžiui, akademinės bibliotekos įtraukia laisvalaikio skaitymą į savo darbotvarkę norėdamos tapti „trečiąja vieta“, kurioje studentai nejaustų streso, gebėtų lengvai orientuotis ir atsipalaiduoti, o tai, savo ruožtu, padeda studijoms. Dalis akademinių bibliotekų traktuoja laisvalaikio skaitymo skatinimą kaip atsaką į tai, kad šiuolaikinis jaunimas mažiau skaito. Iš dalies, laisvalaikio skaitymas siejasi su literatūros prieinamumu. Todėl atsižvelgdamos į tai, kad studentai dažnai neturi galimybių lankytis viešojoje bibliotekoje dėl elementariausių atstumo ir užimtumo priežasčių, akademinės bibliotekos pradeda bendradarbiauti su viešosiomis bibliotekomis. Taigi laisvalaikio skaitymo galimybė paverčia akademine biblioteka artimesne ir suprantamesne, o pomėgis skaityti leidžia studentui kitaip pažvelgti į privalomos studijų literatūros skaitymą.

Akademinės bibliotekos naudoja įvairiausias priemonės skatindamos laisvalaikio skaitymą. Tai:

• Keitimosi knygomis kampeliai su patogiomis sofomis ir žurnaliniais staliukais. Juose yra knygų, paaukotų akademinės bendruomenės narių, padovanotų bibliotekos rėmėjų, neretai – specialiai laisvalaikio skaitymui sukomplektuotas fondas.

• Poilsio kambariai, kuriuose galima pasklaidyti populiarų žurnalą, laikraštį ar tiesiog savo malonumui paskaityti knygą.

• Tinklaraščiai skaitytojams, kuriuose pateikiamos naujų knygų apžvalgos, vyksta diskusijos.

• Skaitymo klubai ir įvairiausios skaitymo programos.

Taigi pasirodo, kad laisvalaikio skaitymui yra vietos akademinės bibliotekos veikloje, kaip tai iš pirmo žvilgsnio neatrodytų neįprasta.

O kaip laisvalaikio skaitymą skatinant savo akademinėje bibliotekoje? Lauksime komentarų.

Parengta pagal:

BOSMAN, R.; GLOVER, J.; PRINCE, M. Growing adult readers: promoting leisure reading in academic libraries. Iš Urban library journal [interaktyvus]. 2008, Spring, issue 15.1 [žiūrėta 2010 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://lacuny.org/ulj/index.php/past-issues/36-151/62-growing-adult-readers-promoting-leisure-reading-in-academic-libraries

ELLIOT, J. Academic libraries and extracurricular reading promotion. Reference & user service quarterly [interaktyvus]. 22 March 2007 [žiūrėta 2010 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-34196591_ITM

Komentarai

Populiarūs įrašai