JAV Šiaurės Karolinos bibliotekininkystės ir informacijos specialistų karjeros keliai

Plataus masto tyrimas apie bibliotekininkystės ir informacijos specialistų karjeros kelius buvo atliktas Šiaurės Karolinoje (JAV). Tyrimas yra didelio projekto Darbo jėgos problemos bibliotekininkystės ir informacijos srityje dalis. Projektas siekia nustatyti absolventų karjeros kelių tendencijas JAV bei sukurti metodiką, kuri leistų sistemiškai šias tendencijas tirti ir apibendrinti.

Tyrėjams pavyko apklausti net 2653 šešių Šiaurės Karolinos studijų programų absolventus, baigusius studijas 1964-2007 m. Tyrime dalyvavo respondentai įgiję bakalauro, magistro kvalifikacinį ir daktaro mokslinį laipsnius. Pažymėtina, kad buvo apklausti tiek bibliotekininkystės ir informacijos, tiek informacijos studijų programų absolventai

Koks gi yra JAV bibliotekininkystės ir/ar informacijos studijų absolvento portretas?
  • 76% respondentų apklausos metu turėjo darbą.
  • 80% bibliotekininkystės ir informacijos studijų bei 21% informacijos studijų absolventų dirba bibliotekose.
  • Didžioji dalis dirbančiųjų bibliotekose pasirinko mokyklų (33%), akademines (31%) ir viešąsias (20%) bibliotekas.
  • 41% respondentų apibūdina save kaip bibliotekininkus, 35% - kaip bibliotekininkystės ir informacijos specialistus, 15% - kaip informacijos specialistus, o 9% netapatina save su bibliotekininkyste ar/ir informacija.
  • 45% respondentų, pasirinkusių bibliotekininkystės karjerą (šis skaičius apima tiek dirbančius bibliotekose, tiek kitur, kur reikia taikyti bibliotekininkystės žinias ir gebėjimus - pvz., bibliotekininkystės dėstytojai), visiškai patenkinti , o 50% - patenkinti savo karjeros keliu.
  • 86% dirbančiųjų bibliotekininkystės ir informacijos srityje ketina tęsti savanoriškus darbus išėjus į pensiją. 65% planuoja savanoriauti bibliotekose.
Daugiau įdomių tyrimų rezultatų galima rasti projekto svetainėje.

Parengta pagal:

MARSHALL, J. G.; MARSHALL, V. W.; MORGAN, J. C. Where are they now? Results of a career survey of library and information science graduates. Library trends [interaktyvus]. 2009, vol. 58, no. 2 [ žiūrėta 2010 m. spalio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://130.102.44.247/journals/library_trends/v058/58.2.marshall01.pdf

Workforce issues in library and information science [interaktyvus]. 2010 [ žiūrėta 2010 m. spalio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.wilis.unc.edu/results.html

Komentarai

Populiarūs įrašai