Biblioteka - inovacijų laboratorija, arba Harvardo universiteto patirtis

JAV ir viso pasaulio prestižiškiausiame Harvardo universitete įsteigta Harvardo bibliotekos laboratorija (angl. Harvard's Library Lab), skirta remti universiteto bendruomenės projektus, skirtus tobulinti bibliotekos paslaugas ir veiklą, ypač taikant informacijos ir komunikacijos technologijas. Biblioteka gavo 5 milijonų JAV dolerių paramą iš Arcadia fondo (Jungtinėje Karalystėje). Vieną milijoną per pirmuosius laboratorijos gyvavimo metus planuojama skirti inovatyviems Harvardo bendruomenės projektams. Įdomu, kad akademinė Harvardo bendruomenė gavo puikią galimybę būti ne tik paslaugų vartotojais, bet sukurti patys tokią biblioteką, apie kokią svajoja. Pati biblioteka gali gauti nemažai naudos iš akademinės bendruomenės pasiūlymų. Šiuo metu bibliotekos laboratorija paskelbė kvietimą paraiškoms, tačiau galima pateikti ir labai "žalią" idėją, kurios dar kūrėjas (-ai) "nesuguldė" į paraišką, ir pradėti dialogą su bibliotekos laboratorija, siekiančia nepraleisti nei vienos kūrybiškos idėjos.


Harvard Library Lab, šaltinis: http://osc.hul.harvard.edu/liblab

Manau, tai labai įdomi ir novatoriška idėja, kuri leidžia bibliotekai ne tik tobulinti paslaugas, bet ir sutelkia akademinę bendruomenę, leidžia visiems pasijusti bibliotekos kūrėjais.

Parengta pagal:

Harvard Library Lab [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010 m. spalio 13 d.]. Prieiga per internetą: http://osc.hul.harvard.edu/liblab

RAPP, David. Harvard Library Labs fosters new digital library projects. Library journal [interaktyvus]. 27 August 2010 [žiūrėta 2010 m. spalio 13 d.]. Prieiga per internetą: http://www.libraryjournal.com/lj/home/886534-264/harvard_library_labs_foster_new.html.csp

Komentarai

Populiarūs įrašai