Tapk bibliotekos fanu: JAV viešųjų bibliotekų rinkodaros kampanija

JAV, kaip ir kitose šalyse, laikraščių straipsniuose apie bibliotekas nuolat šmėkčioja žodžiai "biudžeto mažinimas", neretai kovoje dėl finansavimo bibliotekos pralaimi kitoms institucijoms. Kodėl taip atsitinka? OCLC tyrimo centro mokslininkai, 2007 m. laimėję Bilo ir Melingos Geitsių fondo grantą, nutarė išsiaiškinti, ar rinkodaros kampanija naudojant šiuolaikiškiausius metodus padėtų padidinti viešųjų bibliotekų finansavimą.

Atlikę daugybę tyrimų - apklausę bibliotekos vartotojus, institucijų, atsakingų už viešųjų bibliotekų finansavimą, pareigūnus - tyrinėtojai nustatė požiūrį į bibliotekas, kuris sąlygoja dabartinę finansavimo situaciją JAV:
  • Daugelis JAV gyventojų apskritai nežino, kaip finansuojamos bibliotekos.

  • Bibliotekų finansavimą lemia požiūris, asmeninis santykis su biblioteka.

  • Daugelis pareigūnų teigiamai nusiteikę apie viešąsias bibliotekas, tačiau didžioji jų dalis mano, kad bibliotekos gauna pakankamą finansavimą.

  • Dažniausiai pagrindiniai bibliotekos rėmėjai ir gynėjai apibūdina ją kaip aktyviai dalyvaujančią aptarnaujamos bendruomenės gyvenime, skatinančia mokymąsi visą gyvenimą ir besistengiančią tapti svarbia ir kiekvienam vartotojui, atitikti jo poreikius. Tyrimas nustatė, kad tai yra pagrindiniai rodikliai, kurie skatina žmones remti bibliotekas.

Kampanijos "Tapk bibliotekos fanu" interneto svetainė, http://www.geekthelibrary.org/

Taigi tyrimas nustatė, kad labai svarbi komunikacija su bibliotekos vartotojais ir pareigūnais, atsakingais už jų finansavimą. Svarbu pakeisti požiūrį į biblioteką, susieti jos vaidmenį su kiekvieno vartotojo ir visos bendruomenės gyvenimu, atskleisti bibliotekos potencialą transformuoti gyvenimus. Taigi bibliotekos vaidmuo turėtų būti ne abstraktus, o labiau susiejamas su asmeniniu kiekvieno žmogaus gyvenimo ir problemų kontekstu. Labai detalią bibliotekos galimų rėmėjų, rėmimo priežasčių analizę galima rasti tyrimo ataskaitoje Nuo žinojimo iki finansavimo: bibliotekų paramos Amerikoje studija (From Awareness to Funding: a study of library support in America).

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus buvo suformuota viešųjų bibliotekų rinkodaros kampanijos "Tapk bibliotekos fanu" (Geek the Library) idėja. Kampanijos koncepcijos kertinis akmuo - ketinimas pakeisti žmonių požiūrį į viešąją biblioteką ir susieti jos veiklą ir programas su asmeniniu žmonių gyvenimu, kad vartotojai suvoktų bibliotekos naudą jų konkrečiame gyvenimo kontekste. Kampanijos metu siekiama ne tik keisti požiūrį į biblioteką, bet mobilizuoti bibliotekos potencialius rėmėjus, suteikti daugiau informacijos apie bibliotekų finansavimą ir paramos poreikius, parodyti viešosios bibliotekos paslaugų potencialą bendruomenėje.

Kūrybinę kampanijos veiklos kryptį iliustruoja žodis "geek", kuris reiškia - fanas, tapti fanu. Pagrindinis kampanijos pranešimas - viešoji biblioteka remia visus žmogaus interesus, siekius, pomėgius, asmeninį mokymąsi - viską, kas atrodo žmogui svarbu ir įdomu. Taigi žodis "fanas" turi dvigubą reikšmę, kuri susieja vartotojo asmeninį gyvenimą bei jo transformacijas ir biblioteką. Kampanijoje panaudojamos moderniausios skaitmeninės priemonės - interneto svetainė, Facebook, Flickr, Twitter, YouTube. Kampanijos interneto svetainėje galima pasiklausyti žmonių pasakojimų apie jų pomėgius.

Viešosioms bibliotekoms sukurta atskira svetainė, kurioje galima pasiskaityti apie kampanijos prielaidas, idėją, atliktus tyrimus, sužinoti kaip prisijungti prie kampanijos veiklų.


Kampanijos "Tapk bibliotekos fanu" svetainė bibliotekininkams, http://get.geekthelibrary.org/

Parengta pagal:

Geek the Library: an Awareness Campaign for U.S. Public Libraries [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 24 d.]. Prieiga per internetą: http://get.geekthelibrary.org/

JOHNSON, Jenny. Geek the Library: Putting theory into Practice [interaktyvus]. 25 March 2010 [žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 24 d.]. Prieiga per internetą: http://vidego.multicastmedia.com/player.php?p=iz65kzd0

DE ROSA, Cathy; JOHNSON, Jenny. From Awareness to Funding: a study of library support in America [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 24 d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/reports/funding/fullreport.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai