Nauja apklausa: kokios viešųjų bibliotekų veiklos strategijos e.knygų rinkoje perspektyviausios?

Apie e.knygas jau rašėme tinklaraštyje. E.knygos turi reikšmingą poveikį bibliotekų paslaugų organizavimui ir dar plačiau – bibliotekų ateities vaidmenims.

Šiuolaikinėje bibliotekinėje bendruomenėje tarptautiniu mastu diskutuojama apie galimą e.knygų poveikį bibliotekų veiklai. Ar e.knygų paplitimas, naujų skaitymo įpročių formavimasis, komercinių e.knygų leidėjų ir skaitytuvų gamintojų siūlomos paslaugos nepanaikins bibliotekos kaip tradicinio skaitymo tarpininko vaidmens? O gal plintant e.knygoms formuosis nauji bibliotekų vaidmenys ir paslaugos?

Kokiomis strateginėmis kryptimis viešosios bibliotekos turi imtis veiksmų, kad surastų savo nišą e.knygų rinkoje? Tokį klausimą bandome užduoti ir mūsų skaitytojams.

Neseniai – prieš mėnesį – paskelbtas įdomus tyrimas, kuriame buvo siekta išsiaiškinti atsakymą į šį klausimą. Tyrimas skirtas viešųjų bibliotekų strateginiams prioritetams e.knygų kūrimo ir platinimo grandinėje išsiaiškinti. Atliekant tyrimą buvo apklausti ir viešųjų bibliotekų, ir leidėjų atstovai. Įvykdžius apklausas paaiškėjo įdomios strateginės kryptys, pasiūlytos pačių tyrimo dalyvių.

Tinklaraščio apklausoje panaudojau šias pasiūlytas kryptis formuodama atsakymų variantus. Taigi pamėginkite pasvarstyti, ar tam tikra veiklos strategija (arba kelios iš jų) yra perspektyvi (-ios).

Siūlyčiau žvelgti į šią apklausą kaip į savotišką smegenų šturmo priemonę – pagalvokite, koks galėtų būti kiekvienos veiklos turinys ir strateginė nauda stiprinant bibliotekų vaidmenį e.knygų rinkoje. Apsvarstykite net tas kryptis, kurios, jūsų manymu, neturi nieko bendro su realybe. Bet, be abejo, pažymėkite tik tą atsakymą (ar kelis), kuris (-ie) jums atrodo realiausias (-i) ir perspektyviausias (-i).

Apklausai pasibaigus pažadu pristatyti minėto tyrimo rezultatus ir kiekvieną iš strateginių krypčių detaliau, o kiekvienas iš apklausos dalyvių galės palyginti savo ir tyrėjų įžvalgas. Tikiuosi, bus įdomu :)!

Komentarai

Populiarūs įrašai