Apie biblioteką, kuri pasitinka šviežiomis bandelėmis ir kava

Patekti į KB (oland. Koninklijke Bibliotheek - nacionalinė Nyderlandų biblioteka) nebuvo taip jau ir paprasta: teko prasibrauti pro statybų aikštelėje sustatytas metalines tvoras bei siauras įėjimo duris. Tuokart šmėstelėjo mintis, kad nacionalinės bibliotekos ne tokios jau ir svetingos.. Bet tokias abejones greitai išsklaidė laukiantis barmenas. „Kavos, arbatos, šviežių bandelių?“, - klausė jis, stovėdamas prie durų į bibliotekos Aulos salę. Štai taip prasidėjo visa diena susitikimų vienoje garsiausių pasaulinių bibliotekų.

2010 liepą čia vyko studentų vasaros stovyklai ISSS (angl. International student summer school) skirti susitikimai. Trys jaunos ir žavios moterys Marcel Ras, Hindelies Balk ir Annette Friberg pasakojo apie KB projektus skaitmeninio srityje: e-Depot, Europeaną ir kt., pasakojo ir apie jų darbo kasdienybę tarptautiniame kolektyve bei nuolatinėse kelionėse. Tai toli gražu nepriminė tradicinės bibliotekinio darbo dienos. Čia gausu tarptautinio bendravimo, lobizmo, partnerysčių, inovacijų.

Dirbti tokioje darbovietėje tikrai įdomu. KB gali daug kuo didžiuotis. Įsikūrusi Hagoje, antrame svarbiausiame Olandijos mieste, KB yra didžiųjų organizacijų, tokių kaip IFLA ar LIBER, būstinė. Tik įsivaizduokite: prireikus tarptautinio konsultanto autorių teisių apsaugos klausimui, galite jį rasti šalia esančiame kabinete.

Dažnai tokie pasiekimai yra stipraus lyderio nuopelnas. Dabar jau buvęs bibliotekos vadovas Van Drimmelen bibliotekai vadovavo 17 metų. Jo dėka biblioteka pelnė tarptautinį pripažinimą. Iki šiol darbuotojai jį vertina kaip lyderį, kuris savo kuklumu KB pavertė čempionu.

Šiandien KB visas pajėgas sutelkusi nacionalinio turto skaitmeninimui. Metiniai veiklos planai mini įspūdingus skaičius: 1,5 milijono naujų straipsnių, 8 milijonai suskaitmenintų laikraščių ir pan. Žavioji Marcel Ras rodė laikmenas, kuriose visa tai saugoma. Kaip ji minėjo, svarbiausia – ilgalaikis išsaugojimas. Kad ir kokia pasirinkta laikmena, ji turi būti perskaitoma ir po šimto metų. E-Depot projektas kaip tik tam ir skirtas: patenkinti atsparius ateičiai skaitmeninius bibliotekos poreikius.

Europeana yra dar vienas KB pasididžiavimas. KB po savo stogu priglaudė Europos Skaitmeninę Biblioteką (angl. European Digital Library (EDL)), kuri yra atsakinga už Europeaną. Europeana – tai tarptautinis projektas, skirtas pasiekti dešimtis milijonų kultūros objektų iš daugiau nei tūkstančio europinių archyvų, bibliotekų, muziejų ir kitų kolekcijų.

Inovacijos ir naujos technologijos yra stipriai remiamos KB. Dar 2008 metais KB internetinis puslapis buvo pritaikytas mobiliųjų technologijoms. Šiuo metu svarstomos dar naujesnės prieigos galimybės.

Modernumas atsispindi ne tik fondo išsaugojime ar paslaugose, bet taip pat ir patalpose. Įspūdį paliko itin moderni parodų salė. Judesių davikliai reaguodami į artėjantį lankytoją, paslaugiai atveria duris į vėsią ir tamsią patalpą. Pripratus akims, išryškėja moderniai apšviesti, patogūs stendai su informacija, valdoma prisilietimais. Modernios vaizdo projekcijos taip pat įsijungia nuo judesių ir pradeda demonstruoti sukurtus dokumentinius filmus. Informacija pateikiama taip patraukliai ir įdomiai, kad šioje patalpoje galima būtų praleisti ilgas valandas.

Visas bibliotekos pastatas dengia apie 85 000 kv.m. Patalpos erdvios, paskirstytos pagal skaitytojų poreikius ramiam darbui, darbui su kompiuteriu, skaityklos su specialiomis kolekcijomis. Atvirąsias skaityklų lentynas dekoruoja nacionalinio pripažinimo sulaukusių paveikslų reprodukcijos, kurios biblioteką daro dar labiau išskirtinę.

Be abejo tokie progresyvūs pasiekimai neįmanomi be stipraus lyderio ir komandos. Kaip teigia pati KB, tokiai inovatyviai žinių organizacijai reikia jaunų darbuotojų, kurie atneštų naujų žinių ir kitokios patirties bei skatintų organizaciją būti efektyvia. Ji netgi mini žodį „aštri“ (angl. sharp) kaip sinonimą būti šiuolaikiškai griežtai ir kietai.

Dar 2007 metais KB buvo priimta strateginė žmoniškųjų išteklių valdymo politika, kuri įtvirtino vidinį mobilumą, personalo tobulinimo programą, talentingų darbuotojų įtraukimą. Įdomu tai, kad bibliotekos darbuotojai yra skatinami rašyti publikacijas. Argi ne geras būdas priversti darbuotojus domėtis profesine sritimi? Per metus yra publikuojama apie 100 darbuotojų publikacijų.

Dar vienas įdomus bibliotekos faktas: čia dirba po lygiai vyrų ir moterų (188 vyrai ir 204 moterys). Tokios mišrios komandos amžiaus vidurkis yra 44,1 metai. Be abejo, amžiaus negalima prilyginti žmogaus iniciatyvai, energijai, norui tobulėti, patirčiai. Čia jau asmenybių bruožai ir visos organizacijos kultūra. Kokia yra kultūra, tokius darbuotojus ir pritraukia. Jei tokioje kultūroje pasitinkama su kava, tai spėkite su kuo palydima? Mėtiniai saldainiukai, knygų skirtukai jūsų knygoms ir be abejo – nuoširdžios šypsenos.

Daugiau apie biblioteką: http://www.kb.nl/index-en.html

Komentarai

Populiarūs įrašai