IFLA WLIC: Įteiktas 2010 metų Bilo ir Melindos Gates'ų fondo apdovanojimas už mokymosi prieinamumo užtikrinimą...


2010 metų Bilo ir Melindos Gates'ų apdovanojimas už mokymosi prieinamumo užtikrinimą (ATLA 2010 - Access To Learning Award) skirtas Veria centrinei viešajai bibliotekai (Graikija). Žiūrėkite presentaciją.

Apdovanojimą Ioannis Trohopoulos, Veria centrinės viešosios bibliotekos direktoriui, įteikė Deborah Jacobs, Bilo ir Melindos Gates fondo Pasaulio bibliotekų programos direktorė (nuotraukoje). Ji pažymėjo, kad viešoji biblioteka yra Veria miesto ir visos Graikijos pasididžiavimas. Bibliotekoje gyventojai turi galimybę ne tik mokytis ir lavintis, bet ir eksperimentuoti, užsiimti kūryba ir saviraiška ar tiesiog gerai praleisti laiką.

Vieno milijono JAV dolerių vertės apdovanojimas už inovatyvią veiklą, užtikrinant gyventojams prieigą prie žinių ir galimybes mokytis, įteikiamas kasmet. Šių metų ir ankstesni apdovanojimo laimėtojai yra sėkmingos viešųjų bibliotekų veiklos pavyzdžiai ir modeliai savo šalyse ir tarptautiniu mastu. Veria centrinė viešoji biblioteka, kūrybiškai naudodama informaciją ir technologijas, siūlo įvairias programas beveik dviejų šimtų tūkstančių gyventojų bendruomenei, prisidėdama prie jos ekonominių, mokymosi ir kultūros poreikių tenkinimo.

Ioannis Trohopoulos apdovanojimo ceremonijoje, kuri vyko Pasaulio bibliotekų ir informacijos kongrese Goteborge, džiaugėsi, kad apdovanojimas suteikia retą galimybę bibliotekai nevaržomai svajoti ir įgyvendinti svajones.

Šaltiniai:
2010 Access to Learning Award: Veria Central Public Library, Greece [Interaktyvus]Bill & Melinda Gates Foundation, 2010. Prieiga per internetą: http://www.gatesfoundation.org/atla/Pages/2010-atla-winner-veria-central-public-library-greece.aspx. [Žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 12 d.]
Jacobs, Deborah. Building Stronger Communities Through Public Libraries. [Interaktyvus] Bill and Melinda Gates Foundation Blog, August 12, 2010.Prieiga per internetą: http://www.gatesfoundation.org/foundationnotes/Pages/deborah-jacobs-public-libraries-making-a-difference-100812.aspx[Žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 12 d.].

Komentarai

Populiarūs įrašai