Mokslinių bibliotekų ateities scenarijų tyrimas: pirmieji rezultatai

Tinklaraštyje daug rašome apie bibliotekų ateities vaidmenis, nes šiuo metu įvairių tipų bibliotekos persvarsto savo misijas ir paslaugų turinį kintant vartotojų poreikiams, atsiradus komercinėms informacijos paslaugoms ir sistemoms. Tinklaraščio straipsnyje Bibliotekininkų žvilgsnis į ateitį: nauji plėtros ir pokyčių scenarijų projektai rašėme apie scenarijų planavimo metodą, taikomą norint giliau suvokti ateities perspektyvas. Pristatėme ir šiuo metu JAV vykstantį projektą Numatant mokslinių bibliotekų ateitį: scenarijų kūrimas (Envisioning Research Library Futures: A Scenario Thinking Project). Šį projektą vykdo JAV Mokslinių bibliotekų asociacija (Association of Research Libraries - ARL).

Rašome apie šį projektą vėl, nes atsiranda pirmieji rezultatai ir medžiaga apie scenarijų metodą bei jo taikymą kuriant ilgalaikes bibliotekų veiklos strategijas. Projekto tinklalapyje ARL paskelbė pirmuosius [tarpinius] scenarijų planavimo duomenų rinkimo rezultatus (šiuo metu ARL siekia apibrėžti pagrindinius scenarijų kūrimo diskusijų kryptis ir probleminius klausimus), pristatymo apie scenarijų kūrimo metodą su skaidrėmis įrašą. Manome, kad ši medžiaga labai svarbi mokslinių bibliotekų direktoriams turint omeny, kad Lietuvoje irgi jau viešai svarstomas mokslinių bibliotekų vaidmenų Lietuvos bibliotekų tinklo kontekste klausimas. Tad, gerbiami mokslinių bibliotekų direktoriai (ir kiti besidomintys strateginio planavimo metodais), jeigu mokate angliškai būtinai pasidomėkite.

Scenarijų kūrimo metodas gali būti taikomas ir vienoje organizacijoje pasitelkiant savo darbuotojus, kad suprastų bibliotekos potencialias plėtros kryptis, problemas ir sukurtų lanksčias strategijas, leidžiančias efektyviai veikti esant įvairioms aplinkybėms ateityje.

Scenarijų kūrimo metodas išpopuliarėjo, kai didžiosioms verslo kompanijoms pavyko susidoroti su didžiuliais sunkiai numatomais iššūkiais generuojant įvairius net neįtikėčiausius ateities veiklos ir jos konteksto pokyčius. Vienas iš jau klasikiniais tapusių pavyzdžių - Shell korporacijos atvejis. 1970-aisiais Shell vadovybė pradėjo taikyti scenarijų planavimo metodą. Tuo metu, kai buvo plačiai priimta manyti, kad naftos kainos išliks stabiliai žemos, korporacija sugebėjo numatyti naftos krizę ir sukurti veiksmų planą. Būtent dėl scenarijų planavimo ir atitinkamų veiklos strategijų sukūrimo Shell ne tik sugebėjo sėkmingai išgyventi krizę, bet ir plėsti verslą.

Tačiau apie ateities alternatyvas, ateities numatymo klausimus kalbėta daug anksčiau. Kalbant apie gilias metodo ištakas minimas net ispanų jezuito mokslininko Luiso de Molina (16 a.) vardas!
Parengta pagal:

Envisioning Research Library Futures: A Scenario Thinking Project [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 22 d.]. Prieiga per internetą: http://www.arl.org/rtl/plan/scenarios/index.shtml

Scenario planning [interaktyvus]. [b.d.] [žiūrėta 2010 m. liepos 22 d.]. Prieiga per internetą: http://www.jiscinfonet.ac.uk/tools/scenario-planning

Komentarai

Populiarūs įrašai