Keli patarimai gynimams besirengiantiems studentams

Artėja bakalauro darbų gynimai ir, matyt, jau pradedate jiems rengtis. Manau, būtų naudingi keli patarimai, leidžiantys išvengti įprastų studentiškų klaidų.

Trumpai paaiškinsiu, kaip vyksta bakalauro darbų gynimai Komunikacijos fakultete, ir pateiksiu kelis patarimus.

Gynimai vyksta viešame baigiamųjų darbų komisijos posėdyje:

 • Gynimo procedūrą pradeda komisijos pirmininkas, kuris paaiškina visą posėdžio tvarką.

 • Komisijos pirmininkas kviečia studentą pristatyti savo darbą paskelbdamas darbo pavadinimą ir studento vardą. Studentas turi 10 minučių darbui pristatyti.
Patarimai:

Neviršykite pristatymui skirto laiko, nes komisijos pirmininkas turi teisę jus nutraukti. Prieš gynimą parepetuokite kalbą ir sekite laiką.

Kadangi darbo autorius ir jo tema jau pristatyti, nereikia dar kartą susakyti darbo pavadinimo, autoriaus ir vadovo. Pasisveikinkite ir pradėkite kalbėti apie darbo aktualumą, tikslą, uždavinius, turinį, empirinį tyrimą (jei toks yra), metodinius sprendimus, gautus rezultatus, išvadas.

Pristatyme svarbu išryškinti jūsų gautus originalius rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu atlikote empirinį tyrimą, svarbu atskleisti jūsų unikalius metodinius sprendimus, gautus rezultatus. Nepamirškite aptarti ir darbo išvadų. Apie kitus būtinus pristatymo elementus skaitykite KF rašto darbų rengimo metodiniuose nurodymuose.

Kai kuriate pristatymo pateiktį, jokiu būdu nekopijuokite teksto iš darbo failo. Pateiktis – tai orientacinis darbo turinio planas, jame turi būti glaustos frazės ir/arba iliustracijos, apibūdinančios tai, apie ką kalbate.

Neskaitykite pateikties teksto. Kartais studentai linkę parašyti skaidrėse visą tekstą ir jį skaityti. Nedarykite to, bet geriau parenkite trumpą kalbos planą pateiktyje, o kalbos turinį išdėstykite atskiruose lapuose – geriau kortelėse, numeruotose pagal skaidrių seką. Aišku, visuomet geriau savo žodžiais pristatyti darbą. Kai kalbama gyvai, lengviau suvokti pranešimo turinį. Tačiau jeigu jaučiate, kad negalite suvaldyti jaudulio, geriau pasinaudokite kortelėmis, bent jau tam, kad galėtumėte žvilgtelėti į jas, jeigu ką nors pamirštumėte.
 • Studentui pristačius darbą komisijos nariai gali užduoti klausimus.

 • Kai į visus komisijos klausimus atsakyta, kviečiamas bakalauro darbo recenzentas, kuris viešai perskaito darbo recenziją.

 • Susipažinus su recenzijos turiniu studentas kviečiamas atsakyti į recenzijoje pateiktus klausimus, paaiškinti tuos darbo aspektus, dėl kurių pateiktos pastabos.
Patarimai:

Išnagrinėkite recenzento pastabas ir išrinkite svarbiausius klausimus, susijusius su darbo tikslu, turiniu, tyrimo metodikos sprendimais, gautų rezultatų aptarimu ir išvadomis. Pasistenkite argumentuoti savo pasirinktus sprendimus ir aiškiai tą pagrindimą išdėstyti komisijai.

Jeigu recenzentas pastebėjo klaidą, kurios atsiradimo tikrai negalite niekaip argumentuoti, pripažinkite tai.

Nevardykite smulkiai visų darbo apipavidalinimo trūkumų ir neminėkite apie kiekvieną, kad su pastaba sutinkate. Apie smulkesnius trūkumus vertėtų pasakyti, kad sutinkate su pateiktomis pastabomis nevardijant jų konkrečiai.

 • Studentui baigus kalbėti, recenzentas ir komisijos nariai gali pateikti dar klausimų, į kuriuos reikėtų atsakyti.
Patarimas:

Atsakant į komisijos ir recenzento klausimus vertėtų visada prisiminti, kad tai - mokslinė diskusija ir jos tikslas yra patikrinti, ar jūsų metodiniai sprendimai pagrįsti, kaip gebate apginti ir argumentuoti savo nuomonę. Nepriimkite klausimų asmeniškai, net jei tie klausimai atskleidžia jūsų klaidas.

 • Pasibaigus diskusijai dėl bakalauro darbo komisijos pirmininkas skelbia, kad darbo gynimas baigtas, ir praneša kito darbo pavadinimą bei jo autorių.

 • Kai baigiasi visi numatyti darbų gynimai, komisija uždarajame posėdyje svarsto, kaip įvertinti darbą.

 • Galiausiai, pasibaigus uždarajam posėdžiui studentai informuojami apie gautus darbo įvertinimus.
Tikiuosi, šie patarimai bus naudingi, ir linkiu sėkmės. Beje, nepamirškite paskaityti apie gynimo tvarką KF rašto darbų rengimo metodikoje, joje rasite daugiau naudingos informacijos.

Komentarai

 1. Laba diena. Norėjau paklausti, ar per gynimus nereikia vaišinti komisijos narių kava,uzkandziais ar dar kuo? Čia ketvirtakursiams bibliotekininkams iškilo toks klausimas. :)

  AtsakytiPanaikinti
 2. Sveiki, Aleksandra, jokios kavos ir užkandžių - jūs tikrai neturite vaišinti komisijos

  AtsakytiPanaikinti
 3. Visa šita beskaitydamas pagalvojau: esu filologijos magistras (VU), po 25-erių metų redaktoriaus darbo, užėmiau bibliotekos rankraštyno vedėjo pareigas; ar man reikia bibliotekininko mgr.? Nė velnio! Atlyginimo nepakels, o (tampant bibliotekininkystės magistru) teks bendraut su tais, kuriuos seniai pažįstu... – sienos telieka plikos! – plika yra gražu

  AtsakytiPanaikinti
 4. Laba diena,
  ar bakalauro darbą vertina ir darbo vadovas, ar tik komisija ir recenzentas? ir kuris vertinimas yra pats svarbiausias, t.y. nulemiantis galutinį pažymį?
  Ir dar: ar studentui atskleidžiama, kas jo darbo recenzentas, ar tai lieka paslaptis iki tol, kol gynimo išvakarėse gaunama recenzija?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Sveiki, bakalauro darbą vertina gynimo komisija, recenzentas ir vadovas. Visų darbą vertinančių asmenų pažymiai turi vienodą svorį. Galutinis pažymys vedamas suskaičiavus visų vertinimų aritmetinį vidurkį. Kai gausite recenziją, tuomet sužinosite, kas recenzentas.

  AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai