Viešoji biblioteka - bendruomenės centras? Kanados bendruomenės bibliotekos kūrimo patirtis

Tradiciškai manome, kad viešoji biblioteka atvira visiems ir atlieka bendruomenės informacijos centro funkcijas. Ji aptarnauja visus skaitytojus nepriklausomai nuo jų pažiūrų, socialinio statuso ir kt. Šiuos žodžius pamatysime bet kuriame bibliotekininkystės vadovėlyje. Tačiau ar tikrai taip yra realybėje? Šį klausimą sau uždavė Kanados Vancouverio, Reginos, Toronto ir Halifaxo viešųjų bibliotekų darbuotojai, 2004-2008 m. vykdę projektą Darbas kartu (angl. Working together). Jų patirtis parodė, kad pati biblioteka sukuria nemažai barjerų socialiai atskiroms vartotojų grupėms, kurios dėl šių kliūčių nustoja jose lankytis. Net pačios to neįsisąmonindamos viešosios bibliotekos, sukurdamos specifines aptarnavimo taisykles ir procedūras, atgraso mažas pajamas turinčius žmones. Pavyzdžiui, projekto dalyviai buvo šokiruoti sužinoję, kad nemažai žmonių, turinčių mažas pajamas, nesijaučia bibliotekose gerai, mano, kad bibliotekos skirtos ne jiems ir pyksta. Vaikai iš nepasiturinčių šeimų bijo naudotis bibliotekomis dėl piniginių baudų. Neretai bibliotekoms nepavyksta pasiekti visų socialiai atskirtų bendruomenės narių. Kaip išspręsti šias ir kitas problemas, su kuriomis susiduria bibliotekos ir kaip tapti tikrąja bendruomenės biblioteka? Būtent viešųjų bibliotekų darbo su bendruomene problemoms bei metodams ir buvo skirtas aukščiau minėtas projektas. Iniciatyvoje atliktų tyrimų ir įgytos patirties pagrindu buvo sukurtos Bendruomenės bibliotekų gairės (angl. Community-led libraries toolkit), kuriose apibrėžiamos problemos, kylančios aptarnaujant socialiai atskirtas bendruomenes. Gairėse siūlomas naujas bibliotekos veiklos modelis, kuris leidžia įtraukti bendruomenę į bibliotekos paslaugų teikimo planavimą. Bet tam bibliotekininkui reikia išeiti už bibliotekos ribų ir pradėti megzti ryšius su bendruomene. Gairėse siūlomi įvairūs metodai - žinių apie bendruomenės kaupimas (socialinių žemėlapių kūrimas), bendruomenės narių interviu, dalyvavimas bendruomenės renginiuose. Dalis šių metodų yra žinomi, tačiau bendruomenės nariai šiuo atveju tampa ne tiriamaisiais, bet bibliotekos partneriais. Įdomu, kad tą pačią tendenciją bendradarbiauti su savo vartotojais stebime visose bibliotekose. Taigi galima manyti, kad tai naujas visų tipų bibliotekoms būdingas veiklos modelis.

Gaires galima paskaityti čia (anglų k.).

Parengta pagal:

Community-led library toolkit [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2010 m. balandžio 1 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.librariesincommunities.ca/resources/Community-Led_Libraries_Toolkit.pdf

Working together project [interaktyvus]. [b.d.][žiūrėta 2010 m. balandžio 1 d.]. Prieiga per internetą: http://www.librariesincommunities.ca/

Komentarai

Populiarūs įrašai