Vartotojai - pagalbininkai bibliotekų projektuose: nauji bendradarbiavimo būdai

Saityno 2.0 bendraautorystės principas sparčiai realizuojamas įvairiuose skaitmeninės informacijos projektuose. Pasirodo, kad interneto vartotojai yra linkę savanoriškai dalyvauti įvairiose skaitmeninės informacijos tvarkymo ir kūrimo veiklose. Apie tai byloja ne tik plačiai žinomas Vikipedijos projektas, bet ir daugelis kitų iniciatyvų.

Vartotojų įtraukimo į įvairiausių projektų įgyvendinimą reiškiniui apibrėžti net sugalvotas naujadaras crowdsourcing, kuris, išvertus pažodžiui, reikštų "minios samdymą". Ši sąvoka įvardija užduoties, kurią paprastai atlieka organizacijos darbuotojai, paskyrimą neapibrėžtai auditorijai (pvz., interneto vartotojams) tiesiog plačiai paskelbiant kvietimą prisidėti prie projekto. Pasirodo, žmonės mielai dalyvauja tokiose iniciatyvose.

Australų bibliotekininkystės specialistė Rose Holley mano, kad interneto vartotojų įtraukimas į bibliotekų skaitmeninių iniciatyvų veiklas turi didžiulį potencialą. Tą liudija Australijos nacionalinės bibliotekos ir kitų organizacijų patirtis. Interneto vartotojai neretai savanoriškais pagrindais tikrina skaitmenintų išteklių bibliografinius duomenis, papildo ir patikslina informaciją apie išteklių istoriją ir turinį. Skirtingai nuo kitos savanoriškos veiklos internete (pvz., reikšminių žodžių priskyrimas - tagging, komentarų rašymas), pagalba projektuose reikalauja daugiau vartotojų pastangų ir turi tikslą (nustatomas siektinas veiklos rezultatas). Tokio pobūdžio veiklos gali apimti skaitmenintų dokumentų optinio simbolių atpažinimo klaidų tikrinimą, vartotojų turinio įtraukimą į rinkinius (apie tai jau rašėme anksčiau, nagrinėdami PictureAustralia projektą) ir kt.

Poreikis įtraukti vartotojus į skaitmeninių projektų veiklas kyla ne tik dėl sparčiai augančios bibliotekininkų darbo apimties tvarkant skaitmeninę informaciją, bet ir dėl to, kad tai padeda stiprinti bibliotekos ir aptarnaujamos bendruomenės ryšius.

Rose Holley savo naujausiame straipsnyje apie vartotojų dalyvavimą bibliotekų projektų veiklose pateikia tokius skaičius:

  • Australijos laikraščių skaitmeninimo projekte dalyvavo apie 6000 savanorių, kurie ištaisė klaidas 7 mln. laikraščių eilutėse peržiūrėję 318000 straipsnių.

  • Projekte PictureAustralia dalyvavo daugiau kaip 2500 savanorių, kurie papildė projekto skaitmeninius rinkinius 55664 nuotraukomis.
Skaičiai iš tikrųjų yra įspūdingi. Šiuo metu jau nustatyti kai kurie tokio bendradarbiavimo bruožai:

  • Paprastai aktyviausi savanoriai sudaro 10% visų vartotojų, dalyvaujančių projekto veiklose.

  • Aktyviausi vartotojai dažniausia dirba projekte ilgą laiką ir pasiekia įspūdingų rezultatų.

  • Dažniausiai vartotojų nuveiktų darbų apimtis pranoksta projekto vadovų lūkesčius.
Bibliotekininkai galėtų pasinaudoti vartotojų noru dalyvauti bibliotekos veikloje. Savo straipsnyje Rose Holley pateikia patarimus, kaip efektyviau organizuoti tokį bendradarbiavimą.

Daugiau apie bibliotekų ir vartotojų bendradarbiavimą skaitykite šiame straipsnyje, pagal kurį ir parengtas šis pranešimas:

HOLLEY, Rose. Crowdsourcing: how and why libraries should do it? Iš D-Lib Magazine [interaktyvus]. 2010, vol. 16, no. 3/4 [žiūrėta 2010 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dlib.org/dlib/march10/holley/03holley.html

Komentarai

Populiarūs įrašai