Užsienio profesijos lyderiai apie didžiausius iššūkius viešosioms bibliotekoms

Pastaruoju metu bibliotekininkai ir ne tik vis dažniau kelią bibliotekų ateities klausimą. Nenuostabu, kad toks klausimas keliamas ir organizacijų lyderių postų siekiantiesiems. Nes nuo jų priklausys organizacijos veiklos kryptis. Amerikos bibliotekų asociacijos ir Viešųjų bibliotekų asociacijos (JAV) prezidento rinkimuose dalyvaujančiųjų kandidatų atsakymai į klausimą apie svarbiausius bent du iššūkius ir galimus asociacijų veiksmus man pasirodė įdomūs ir gali būti aktualūs pradėti diskusijai Lietuvos profesinėje bendruomenėje. Toliau pateikiu jų pasisakymų vertimą Viešųjų bibliotekų asociacijos bloge (http://plablog.org/) ir, žinoma, kviečiu pasidalinti mintimis.

Marsia Varner (Marcia Warner): Paskęsti gyvenimo problemose. Reikia palaikyti ir darbuotojus, ir vartotojus sunkiu ekonomikos laiku. Aptarnaudamos žmones, sprendžiančius rimtas savo gyvenimo problemas – socialinio būsto, nedarbo , neraštingumo ir kitus klausimus, - viešosios bibliotekos kiekvieną dieną susiduria su šiais iššūkiais. Tie žmonės gali būti mūsų lankytojais, bet taip pat ir darbuotojai, savanoriai ar tarybos nariai. Poreikiai auga, o lėšų mažėja ir mūsų prašo padaryti daugiau su mažesniais ištekliais. Bibliotekoms reikia rasti pusiausvyrą tarp vidinių ir išorės reikalavimų personalui, ir didesnių vartotojų poreikių. Kai reikia spręsti ne tik savo, bet ir aptarnaujamų žmonių problemas, kyla stresas ir pervargimo pavojus.

Tokios profesinės organizacijos, kaip Amerikos bibliotekų asociacija ALA ir Viešųjų bibliotekų asociacija PLA, yra būtinos, aprūpinant savo narius reikalingomis priemonėmis profesionaliai vykdyti viešųjų bibliotekų veiklą, nepriklausomai nuo klimato ar sezono sąlygų. Jos organizuoja įtraukiantį ir energizuojantį tęstinį mokymą visiems bibliotekų darbuotojams, palaiko mentorių veiklą, nustato ir skatina geros praktikos atvejus. Dirbdamos ir augdamos kartu bibliotekos ir jų profesinės organizacijos gali daryti įtaką savo bendruomenėms ir klestėti.

Rivka Sas (Rivkah Sass): Išlaikyti savo aktualumą. Viešosios bibliotekos yra paskutinė mūsų demokratijos viltis ir mes tikrai dalyvaujam kovoje dėl savo gyvenimų. Kai turime rinktis tarp visuomenės saugumo ir mokymosi visą gyvenimą, iš esmės pasirinkimo nėra. Nors tai vyksta visoje šalyje, pereinant nuo vienos bendruomenės prie kitos. Mes turime garsiai ir aiškiai pareikšti, kad viešosios bibliotekos į tai sureagavo pirmosios. Mes esame pirmose pozicijose, kalbant apie darbo jėgos ugdymą, pasirengimą mokyklai, technologijų prieigą ir gyvenimo mokymąsi. Akcija „Every Child Ready to Read @ Your Library“ (Kiekvienas vaikas gali skaityti tavo bibliotekoje) yra neįtikėtinas pavyzdys, kaip viešosios bibliotekos pakeitė kalbos toną diskusijoje apie vaikų pasirengimą mokyklai ir įvaldė partnerių vaidmenį šioje veikloje. Galbūt kitas didelis dalykas mums yra dirbti kartu informuojant savo darbus, padedant įgyti žmonėms naujus įgūdžius naujam darbui, verslo pradžiai ir sėkmingam gyvenimui 21-ame amžiuje.

Pasirengimas ir noras imtis dalykų apie kuriuos niekada negalvojome. Tai nebūtinai susiję tik su kaitos valdymu ar rizika, mums iškilę iššūkiai verčia kvestionuoti viską, ką darome ir ieškoti partnerysčių, apie kurias net negalėjome pagalvoti. Kaip bibliotekininkė aš puikiai žinau, kaip sunku gali būti „sunkiame pokalbyje“. Bet tai nereiškia, kad tokiame pokalbyje neturime dalyvauti. Dabartinė finansavimo situacija suteikia galimybę kalbėti su finansuojančiomis institucijomis, sąjungomis ir mūsų bendruomenėmis, kad strategiškai įžvelgti, ką turime daryti, kurdami savo ateitį. Tikrai gali būti partnerysčių ir naujų paslaugų apie kurias net nesvajojome. Viešųjų bibliotekų asociacijos įdiegtas puikus Praktikos bendruomenių modelis turi įtraukti dialogą tarp bibliotekų ir už mūsų sienų veikiančių kitų paslaugų teikėjų.

Sara Keli Džons (Sara Kelly Johns; http://www.skj4ala.com). Tai adekvatus finansavimas ir technologijos.
1. Adekvatus finansavimas svarbus stipriai ir sėkmingai veikiančiai viešajai bibliotekai. Visi supranta, kad ekonomika smuko. Ir tai bibliotekas įstūmė į tiesioginę konkurenciją su kitomis viešosiomis paslaugomis. Mums reikia stipraus branduolio advokatų, atstovaujančių bibliotekas tikslingame, gerai apgalvotame ir tęstiniame rinkodaros ir ryšių su visuomene procese. Reikia bibliotekų, bibliotekininkų ir jų tarybų narių rezultatyvių pastangų užtikrinti veiklai reikalingas pajamas. Tai gali reikšti pasiryžimą pagaliau patiems dalyvauti rinkimuose, pradėti lobistinį dialogą su išrinktaisiais pareigūnais, organizuoti visuomenės paramos kampanijas. Amerikos bibliotekų asociacija (ALA) ir Viešųjų bibliotekų asociacija (PLA) visada dirbo su bibliotekininkais ir tarybų nariais atstovavimo srityje. Kaip profesijos lyderiai ir kaip organizacija visiems bibliotekininkams turėtume dėti daugiau pastangų. Mes turime papasakoti savo istorijas apie naudojant bibliotekas pasiektus laimėjimus, apie „žmonių universitetus“. ALA ir PLA turi nusileisti ant žemės – panaudoti viską, kas gali atnešti rezultatų – regionines programas, tinklaraščius, interaktyvų mokymąsi per tinklalapius. Turime užtikrinti, kad visos bibliotekos lengvai pasiektų reikalingą informaciją finansavimo užtikrinimui.

2. Technologijų iššūkis kelia dvigubus jausmus, – ir jaudina, ir erzina. Bibliotekos iš paskutiniųjų stengiasi patenkinti ir vidinius poreikius, ir vartotojų reikalavimus. Vartotojams daugiau reikalaujant iš bibliotekų, vis dažniau iškyla nepakankamos ryšio greitaveikos klausimas. Naujos technologijos kelia šoką – RSS žinutės, tinklaraščiai, Facebook ir Twitter ir tuoj dar kažkas, tai formuoja naujus reikalavimus personalui. Tuo pačiu metu turime spręsti bazinio kompiuterinio raštingumo problemą ir aptarnauti naujo tūkstantmečio vartotojus, ir paauglius, kurie tikisi į savo užklausą gauti atsakymą sms žinute. Abiejų asociacijų sinergija gali atnešti prasmingas profesijai naujoves, rasti bendrus sprendimus kartu su Bibliotekų ir informacinių technologijų asociacija LITA bei Bibliotekų lyderių ir valdymo asociacija LLAMA. Turime nuostabias galimybes bendradarbiauti ir, manau, kad atėjo laikas dirbti kartu, kad bibliotekos būtų technologijų priešakyje. Turime kompetencijų ir mūsų asociacijos gali daug pasiekti.

Moli Rafael (Moly Raphael; http://mollyraphael.org/) galėsime atlaikyti svarbiausius iššūkius viešosioms bibliotekoms tik pakeitę bibliotekų matymą, pereisime nuo požiūrio „tai miela turėti“ prie įsitikinimo, kad bibliotekos yra būtinos mokymuisi ir gyvenimui (panašiai kaip policija, gaisrininkai, švietimas).

1. Finansavimas. Pastebime skirtumus tarp finansavimo šiandien ir per ankstesnius ekonomikos nuosmukius, daugelis mano, kad tai šie pokyčiai ilgalaikiai ir lems mokestinių dolerių prieinamumo situaciją ir ateityje. Net jei ekonomika atsigaus, valdžios pastangos pasiekti buvusį išlaidų lygį gali būti nesėkmingos.

ALA ir PLA galima veikla šioje srityje: sukviesdama nacionalinį pasitarimą finansavimo modelių klausimu ir sukurdama strategijas, kurios galėtų būti perimamos valstybės ir vietos lygiu; užmegzti ryšius su tokiomis organizacijomis kaip OCLC, kurios atlieka svarbius viešųjų bibliotekų finansavimo tyrimus; sustiprinti pastangas, skatinant vartotojus papasakoti savo istorijas apie bibliotekų transformacinę galią gyvenime; siekti bibliotekų finansavimo teisinio reguliavimo nacionaliniu lygiu, panašiai kaip buvo stengiamąsi dėl plačiajuosčio ryšio ir darbo vietų augimo reguliavimo.

2. Išsilaikyti greitai besikeičiančioje aplinkoje (ypač informacijos ir komunikacijos įrankių kontekste). Bibliotekos turi sparčiai reaguoti, kad išliktų aktualios, todėl turi valdyti pokyčius.

Šiuo atveju ALA ir PLA gali padėti bibliotekoms formuoti personalą, kuris atspindėti bendruomenės demografinę įvairovė, investuojant į darbuotojų išlaikymą ir priėmimą; toliau dėti pastangas ugdant lyderių ir pokyčių valdymo gebėjimus, susiejant šias programas su įvairovės palaikymo pastangomis, skatinti naujus ir priešakinius technologinių iššūkių ir finansinių apribojimų sprendimus (pavyzdžiui, naujus paslaugų modelius, technologijų pagalba didinti produktyvumą ir diegti naujas veiksmingas valdymo priemones); pradėti personalo perkvalifikavimo programas, sujungiančias bibliotekininkų įgūdžius su reikalinga susijusių profesijų patirtimi; skatinti profesinio mokymo programas, padedančias dirbančiam personalui išlaikyti kvalifikaciją besikeičiančioje aplinkoje; panaudojus e. mokymosi ir tinklaveikos priemones išplėsti keitimosi informacija galimybes; siekti ALA struktūrinių dalių bendradarbiavimo su išorės įstaigomis, kad bibliotekoms būtų lengviau priimti sprendimus nebetęsti kai kurių paslaugų.


Parengta pagal:
What Two Challenges are Most Critical to Public Libraries? PLA Presidential Candidates Sound Off. [Interaktyvus]. The PLA Blog: Public libraries Association. April 9, 2010. Prieiga per internetą: http://plablog.org/2010/04/what-two-challenges-are-most-critical-to-public-libraries-pla-presidential-candidates-sound-off.html [Žiūrėta 2010 m. balandžio 10 d.]

What Two Challenges are Most Critical to Public Libraries? ALA Presidential Candidates Respond [Interaktyvus]. The PLA Blog: Public libraries Association. March 10, 2010. Prieiga per internetą: http://plablog.org/2010/03/what-two-challenges-are-most-critical-to-public-libraries-ala-presidential-candidates-respond.html [Žiūrėta 2010 m. balandžio 10 d.]

Komentarai

  1. Mano ateities viltys: Šiuo metu Lietuvoje nėra tokios erdvės, kurioje būtų plačiai patiekiamos naujausios informacinės technologijos, skirtos kasdieniniam visuomenės gyvenimui. Biblioteka galėtų tapti tokia vieta, kur nuolat kuriamos ir diegiamos pažangiausios technologijos. Biblioteka galėtu pavaizduoti, kaip technologijos galėtu butu pritaikytos studijose, moksle, darbe ir laisvalaikyje. Biblioteka galėtų tapti tokia vieta, kur galima išmokti naudotis naudingais programiniais įrankiais. Žmogaus prigimtinis troškimas atrasti kažką naujo galėtų įsipildyti bibliotekoje. Bibliotekininkai turi vienytis su IT specialistais, t.y. su matematikos ir informatikos fakulteto absolventais :)
    Ina (VUB)

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai